+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda sosyoloji neden önemlidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  sosyoloji neden önemlidir
  sosyoloji neden önemlidir ? ve sosyoloji hakkında bilgi veriniz? Sosyoloji hangi konuda bilgi vermektedir. Sosyoloji neleri inceler ve hangi konulara açıklık getirmeye çalışır bilgi verebilir misiniz? 2. Asel
  Bayan Üye

  sosyoloji neden önemlidir


  İnsan davranışları üzerinde toplumsal koşulların etkili olması sosyal davranışın çözümlenmesinde, toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve süreçlerin bilinmesini önemli bir hale getirmiştir. Bu çerçevede sosyoloji daha özel olarak sosyal davranışı açıklamayı amaçlar.Sosyal davranış toplumsal bir bağlamı içeren, diğer insanların davranışlarını içeren ve /veya çağrıştıran örgütlü insan eylemleri olarak tanımlanabilir. Örneğin; bir fabrikada çalışan işçilerin veya bir okulda ders anlatan öğretmenlerin davranışları sosyal davranışlardır.

  sosyoloji neden önemlidir.jpeg

  Bilindiği gibi insanlar toplum içinde yaşayan sosyal varlıklardır. Toplum halinde yaşamak insan için zorunlu, kaçınılmaz ve onun doğasıyla ilgili bir özelliktir. İnsanların sosyal varlık olduğu; yani diğer insanlarla ilişki kurarak bir arada bulunması bir çok filozof ve sosyologun paylaştığı temel bir fikirdir.

  İnsanın sosyal bir varlık oluşu , toplumun hem bir nedeni ve hem de bir sonucu olarak ortaya çıkar. İnsanların yapısı ve mahiyeti (temel özelliği) onların bir arada yaşamasını gerektirmiş ve böylece toplum hayatı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda toplum hayatı da insanları tarihsel süreç içerisinde değiştirmiş ve insanların toplumsal yaşamdan etkilenen ve hatta belirlenen varlıklar olması üzerinde etkili olmuştur. Ancak burada önemli olan insan mı?, toplum mu?, ayrımı değil, insan ve toplum arasındaki etkileşimdir. İnsan ve toplum bir bütünün iki önemli yüzü ve gerçekliğidir.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Sosyoloji insan davranışlarının nedenini açıklamaya çalışır. İnsanların insanlar ile olan ilişkilerini ve neden bu şekilde davrandıklarını açıklamaya çalışır. Sosyoloji toplumların neden ortaya çıktığını açıklamaya çalışmaktadır. Ayrıca toplumların zamanla nasıl değişimler geçirdiklerini inceler.
+ Yorum Gönder