+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda psikolojide araştırma yöntemleri ve teknikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  psikolojide araştırma yöntemleri ve teknikleri
  psikolojide araştırma yöntemleri ve teknikleri ile ilgili bilgiler nelerdir?Psikolojide bir konuda araştırma nasıl yapılıyor bana psikolojide yapılan araştırma türleri konusunda bilgi gerekiyor bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye


  psikolojide araştırma yöntemleri ve teknikleri


  psikolojide araştırma yöntemleri ve teknikleri.jpg
  PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

  a. Betimleyici ve Tanımlayıcı Yöntemler
  b. Deneysel Yöntemler
  c. İstatistiksel Yöntemler

  Deneysel Yöntemler

  Deney, incelenmek istenen olayın araştırmacı tarafın¬dan yapay olarak hazırlanan koşullarda (çoğunlukla laboratuvarlarda) oluşturulmasıdır. Deneysel yöntemin amacı, olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini belirle¬mektir. İnsan davranışlarını inceleyen psikoloji de de¬neysel yöntemi oldukça sık kullanır. Doğa bilimlerinde olduğu gibi, psikolojiye konu olan olaylar arasında da se¬bep-sonuç ilişkisi vardır. Deneysel yöntem, bu sebep-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarma çabasındadır.
  Psikolojik olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri, fizik, kimya, biyoloji bilimlerindeki kesinliği taşımaz. Çünkü insan davranışlarında bireyin biyolojik özellikleri, geç¬miş yaşantıları, o an içinde bulunduğu içsel durum, yaşa¬dığı çevre gibi pek çok etken söz konusudur ve bu etken¬lerin her biri farklı bireyleri, farklı şekilde etkiler.

  Deneysel yöntemin aşamaları..

  Deneysel yöntemin psikolojideki uygulamalarını anlaya¬bilmek için bilimsel araştırmalarda izlenen genel meto¬dun ve bazı kavramların bilinmesi gerekir.


  Araştırma yöntemi, araştırmanın amacını gerçekleştirmek için kullandığı genel yaklaşımdır. Bir yöntem çerçevesinde bir ya da daha çok veri toplama tekniği kullanılabilir.

  Bilimsel yöntem kavramının iki anlamı vardır; zihinsel bir etkinlik olan bilimsel düşünce ve eylemsel bir etkinlik olan bilimsel araştırma. Bilimsel düşünce yöntemi, bilim adamlarının evreni anlamak amacıyla olguları betimlemek ve açıklamak için giriştikleri zihinsel etkinliktir. Bilimsel araştırma yöntemi ise, bilimsel düşünce yönteminin ışığında olguları betimlemek ve açıklamak için girişilen pratik bir etkinliktir. Bu iki süreç bir bütünün iki öğesini oluşturmaktadır. Hem zihinsel bir süreç hem de pratik bir inceleme süreci olan bilimsel yöntem betimleme ve açıklama niteliklerine sahiptir.

  Bilimsel yöntemin güvenirliği ancak ve ancak kullanılacak veya seçilecek tekniklerin uygunluğu ile mümkündür. Bu nedenle yöntem veya zihinsel süreç ile kullanılan teknik arasında bire bir, bir uygunluk olmalıdır. Bilimsel ve olumlu yöntem düzenli düşünmeyi, bilgi edinmede belirli kural ve yollardan yine düzenli bir şekilde yararlanmayı ve bunu daha güvenilir ve verimli kılmak için gerekli alet ve teknikleri bulup kullanmayı ve geliştirmeyi ifade eder. Bilim dilinde gözlem ve deney yolu ile doğrudan doğruya olayların incelenmesini amaç edinen araştırma yoluna olumlu yöntem denilir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Psikolojide araştırma yöntemleri olarak deneysel yöntemler. betimleyici ve tanımlayıcı yöntemler ve istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Deneyler yapay olarak laboratuvar ortamında yapılan araştırmalardır. Pek çok bilim adamı deneyi insan için kabul etmemekte deney yerine gözlem yapılması gerektiğini savunmaktadır.
+ Yorum Gönder