+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda peygamberimizin eşlerinin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  peygamberimizin eşlerinin özellikleri
  peygamberimizin eşlerinin özellikleri hakkında bilgi almak istiyorum umarım bana yardımcı olursunuz?_ Peygamberimizin eşleri nasıl özelliklere sahiptirler bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  peygamberimizin eşlerinin özellikleri

  a) Hz. Hatice: Hanımlarından ilki olan Hz. Hatice Ku*reyşli Huveylid’in kızıdır. Hz. Muhammed onunla peygamber olmadan önce, Hatice kırk yaşında iken evlendi. Bu hanımı ölünceye kadar bir başkasıyla evlenmedi. Zira bu hanım, peygamberlik görevinde Hz. Muhammed’e yardım eden, onunla birlikte üstün gayret gösteren, canını ve malını onun yoluna koymuştu. Hicretten üç sene önce vefat etti.

  peygamberimizin eşlerinin özellikleri.jpg
  b)Hz. Sevde:
  Resûlullah, Hz. Hatice’nin vefatından günler*ce sonra Kureyşli Zem’a'nın bu kızı ile evlendi. Hz. Sevde Hz. Peygamber’le geceleme hakkını Hz. Aişe’ye devretmişti.


  c)Hz. Aişe: Hz. Ebû Bekir’in kızıdır. Hicretin birinci senesinde Hz. Peygamber onunla zifafa girdi. Ondan başka bâkire ile evlenmedi. Hanımlarının en fakihi/anlayışlısı ve kendisine en sevimlisi idi. Sahâbenin pek çoğunun fetvâ kaynağı idi. (Ona iftira atıldığında) suçsuzluğu vahiy ile tespit edildi.  d) Hz. Hafsa: Ömer b. Hattâb’ın kızıdır. Ebû Dâvûd, Hz. Peygamber’in onu boşadığını fakat daha sonra ona geri döndüğünü zikretmektedir.


  e) Hz. Zeyneb: Kays kabilesinin Hilâl b. Amiroğulları’ndan Huzeyme b. el-Hâris’in kızıdır. Hz.Peygamber’in bu hanımı, evlendikten iki ay sonra vefat etmiştir.


  f) Hz. Ümmü Seleme Hind: Kureyşli Mahzûmoğulları’dan Ebû Ümeyye’nin kızıdır. Ümmü Seleme, Allah Resûlü’nün en son ölen hanımıdır.


  g) Hz. Zeyneb bt. Cahş: Esedoğulları’ndandır. Bu hanım, halası Ümeyye’nin kızıdır. Şu âyet onun hakkında inmiştir: “Zeyd o kadınla beraberliğini sona erdirdiğinde onu seninle evlendirdik.Bu âyet nedeniyle Hz. Peygamber’in diğer hanım*larına karşı övünerek şöyle derdi: “Sizi aileleriniz evlendirdi. Beni ise yedi kat ötesinden Allah evlendirdi!” Hz. Ömer’in hilâfetinin ilk zamanlarında vefat etti.


  h) Hz. Cüveyriye: el-Hâris’in kızıdır. Bu hanım Mutsa*lik*oğul*ları’ndan esir alınanlar arasında idi. Hz. Peygamber’e gelere*k ondan kölelikten azât sözleşmesi (mükâtebe) ile yardım istedi. Hz. Muhammed onun adına kölelikten kurtulma parasını ödedi ve onunla evlendi.


  i) Hz. Ümmü Habîbe: Kureyş’in Emeviler kolundan Ebû Süfyân’ın kızıdır. Abdullah b. Cahş ile evli iken, birlikte Habeşistan’a hicret etmişlerdi. Abdullah orada hıristiyan oldu, Üm*mü Habîbe ise müslüman olarak kaldı. Bunun üzerine Hz. Muhammed, Necâşî’ye bir heyet göndererek Ümmü Habîbe’ye talip oldu. Necâşî, Hz. Muhammed’le onu nikahladı. Necâşî, Hz. Peygamber adına Ümmü Habîbe’ye mehir verdi. Bu olay hicretin yedinci senesinde meydana geldi.


  j) Safiyye: Nadîroğulları’nın reisi olan Huyey b. Ahtab’ın kızıdır. Hârûn b. İmrân’ın soyundan gelmektedir. Bu hanım, Hz. Peygamber’e Safî’den bir câriye olarak gelmişti. Allah Resûlü onu azât etmiş ve azâdını mehri saymıştı. Böylece bu durum ümmet için sünnet/ gelenek oldu. Buna göre, kişi câriyesini azât eder ve azâdını onun mehri kabul ederdi.

  k) Hz. Meymûne: Hilâloğulları’ndan el-Hâris’in kızıdır. Bu hanım, Hz. Muhammed’in evlendiği en son kadındır. Hz. Peygamber’in bu hanımla evliliği, Mekke’de kaza umresi sırasında ihramdan çıktıktan sonra gerçekleşmiştir.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Peygamberimizin ilk eşi Hz. Haticedir. Hz. Hatice ile evliliği sürdüğü süre içinde peygamberimiz başka evlilik yapmamıştır Hz. Haticenin vefatından sonra peygamberimiz Hz. Sevde ile evlenmiş daha sonra Hz. Aişe ile evlenmiştir. Peygamberimizin evlendiği tek bakire eşi Hz. Aişedir. Daha sonra Hz.Hafza ile evlenmiştir, ondan sonrada Hz. Zeynep ile evlilik yapmış bu evlilik uzun sürmemiş çünkü Hz. Zeynep vefat etmiştir. Hz. Zeynebin vefatından sonra Hz. Seleme ile evlenmiştir, Daha sonra Hz. Zeynep ile evlenmiştir. Peygamberimize Hz. Zeynep ile evlenmesi konusunda Vahiy gelmiştir. Zeyd ile evli olan Hz. Zeynebin boşanacağı ve kendisine nikah kıyması konusunda vahiy gelmiştir. Peygamberimiz Hz. Cüveyriye ile evlilik yapmıştır, Hz. Cüveyriye den sonra Hz. Ümmü Habîbe ile evlilik yapmış ondan sonrada Safiyye evlilik yapmıştır ve en son Hz. Meymune ile evlilik yapmıştır.
+ Yorum Gönder