+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda peygamberimizin aile büyükleri kimler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  peygamberimizin aile büyükleri kimler
  peygamberimizin aile büyükleri kimlerdir haklarında kısaca bilgiler verebilir misin? Peygamberimiz nasıl bir aileden gelmektedir. Peygamberimizin ailesi kaç kişiden oluşuyordu. Aile yapısı nasıldı bana bilgi verebilir misini? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  peygamberimizin aile büyükleri kimler hakkında bilgi

  Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb'in kızı Âmine'dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç göbek yukarıda, "Kilâb" kabilesinde birleşmektedir. Her ikisi de Mekkelidir.
  peygamberimizin-aile-b-y-kleri-kimler.jpg
  Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim'in büyük oğlu Hz. İsmâil'in neslindendir. Soyu Adnân'a kadar kesintisiz bellidir.

  Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir nesep (soy) zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

  "Allah, Hz İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğullarını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir."

  Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)'e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

  Peygamberimizin sütannesinin adı Halime, sütkız kardeşinin adı ise Şeyma’dır. Amcalarının adı, Ebu Talip, Zübeyir, Hamza ve Abbas’tır. Ebu Lehep de onun amcasıdır ama o, Peygamberimize ve Müslümanlara çok kötülük etmiştir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Peygamberimiz kendisi gibi Peygamber olan Hz. İbrahimin Oğlu Hz. İsmailin soyundan gelmektedir. Peygamberimizin dedesinin adı Abdümuttalip babasının adı Abdullahtır. Peygamberimiz Peygamber soyundan gelmektedir. Babası 25 yaşındayken vefat etmiş kendisini dedesi büyütmüştür. Peygamberimizin üt annesinin adı halime süt kardeşinin adı şeymadır.
+ Yorum Gönder


keygamberimizin aaile büyükleri kimdir