+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda akdenizin platoları gölleri körfezleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  akdenizin platoları gölleri körfezleri nelerdir
  akdenizin platoları gölleri körfezleri ile ilgili tüm bilgileri paylaşabilir misin 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Akdenizin platoları gölleri körfezleri nelerdir


  Akdenizin platoları gölleri körfezleri nelerdir


  Akdeniz bölgesinin dağlık ve oldukça engebeli bir yapısı vardır. Bölgenin yeryüzü şekillerinin ana çizgilerini Toroslar belirler. Antalya Körfezi’nin iki yanında yer alan Batı Toroslar, Kuzeyde Göller Yöresinde birbirine yaklaşıp sıkışır. Teke Yarımadası'nın batısında beliren Batı Toroslar, Taşeli Platosu'na kadar uzanır.
  Genellikle kalker ve ofiyolitli kayalarından oluşan bu dağlar kırıklı ve kıvrımlı bir yapı gösterir. Batı Torosların en yüksek noktası Bey Dağlarındaki 3096 m’lik Kızlar Sivrisi Tepesidir. Göller Yöresi’nin kalker oluşumu, sarp dağlarının ortalama yüksekliği 2000-2005 m arasındadır. Yüksek kütleler arasında Avlan, Gördes, Söğüt gibi karstik kökenli çanak biçimli çukur alanlar vardır.
  Bu kesim aynı zamanda düden, obruk, mağara, yer altı dereleri, suyutan ve voklüz kaynakları gibi karstik şekiller bakımından da zengindir.
  Türkiye’nin, Beyşehir ve Eğridir gibi büyük tatlı su gölleri buradadır. Batı Toroslar, dik eğimli yamaçlarından inen bol sulu akarsular tarafından parçalanmış ve genellikle boylamasına uzanan derin vadiler ortaya çıkmıştır.
  Orta Toroslar, güney batıdaki Taşeli platosu ile kuzey doğudaki Uzun Yayla arasında uzanır. Bu kesimdeki başlıca yüksek kütleler batıdan doğuya doğru Bolkar Dağları, Aydos Dağları, Ala Dağlar, Tahtalı Dağları ve Binboğa Dağlarıdır.
  Orta Torosların en yüksek noktası Ala Dağlar’da 3756 m’ye yetişen Demirkazık Tepesidir. Orta Toroslar Uzun Yayla’da 1500m yüksekliğindeki bir platoya dönüşür. Orta Toroslar kuzey-güney doğrultusunda akan bol sulu akarsular tarafından parçalanmıştır. Göksu, 130 km uzunluğundaki Limonlu Çayı, Tarsus çayı bunların başlıcalarıdır. Bu akarsular kalker oluşumlu dağlar arasında, derinliği 1000m’yi bulan vadiler açar ve yörenin yüzey şekillerinin sert bir görünüm almasına neden olur.
  Amanos Dağları (Nur Dağları), Toroslar dağ sisteminin en güneyindeki bölümünü oluşturur ve İskenderun Körfezinin doğusunda dik bir duvar gibi yükselir.
  Lübnan topraklarından doğarak kuzeye doğru akan ve Antakya yakınlarında dik bir açıyla batıya dönen Asi Irmağı, Amik Ovasının Güneybatı ucunda, geniş tabanlı bir vadiden geçer ve Samandağı yakınlarında Akdeniz'e dökülür.
  Çukurova, doğuda Amanos Dağları, batıda ise Orta Toroslarla sınırlanır. Bu geniş düzlük batıda Seyhan doğuda Ceyhan ırmaklarının taşıdığı alüvyonlarla oluşmuş büyük bir deltaÇukurova’nın kuzey kesimleri bu iki ırmağın kolları ile yeryer parçalanmış bir platoAsi, Ceyhan ve Seyhan ırmakları ile Göksu, Köprü Suyu, Aksu, Eşem ve Dalaman çaylarıdır. İSKENDERUN, FİNİKE, FETHİYE, MARMARİS,ANTALYA, MERSİN KÖRFEZLERİ Körfez:Kıyılardaki girintilere denir.
  Dağlar kıyıya paralel olduğundan kıyılar fazla girintili ve çıkıntılı değildir.Fakat Batı Toroslarda Antalya Körfezi’nin batısında bulunan dağ sıraları, genellikle kıyıya dik uzanır.Bu yüzden Teka Yarımadası adını alan bu yörede kıyı çok girintili ve çıkıntılıdır.Çok sayıda koylar (küçük girinti), burunlar ve adalar bulunur, Antalya, Mersin ve İskenderun körfezleri kıyıdaki en önemli girintilerdir.

  Büyük İskender Finike’den Akdeniz’i fethetmeye gelir.Fakat Akdeniz yerine Fethiye’nin gönlünü fetheder.Fethiye ile büyük İskender Marmaris Körfezi’nde evlenirler.Antalya Körfezi’ne geçerler.

  Fethiye Mersin balığı yemek istediğini söyler.Büyük İskender “Akdeniz’in tüm körfezlerini gezdim, Mersin Mersin artık tokadımı yersin “ der. Ama gönül ferman dinlemediğinden Fethiye’ye Mersin balığını yedirir.

  Dip Not:FİNİKE’DEN GELEN BÜYÜK İSKENDER;Finike Ve İskenderun körfezlerini,FETHİYE;Fethiye Körfezi’ni,MARMARİS’TEKİ DÜĞÜN;Marmaris Körfezi’ni ANTALYA’DAKİ MERSİN BALIĞI;Antalya ve Mersin körfezlerini çağrıştırmaktadır
+ Yorum Gönder