+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda panel nedir özellikleri nelerdir nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  panel nedir özellikleri nelerdir nasıl yapılır
  panel nedir özellikleri nelerdir nasıl yapılır? lütfen yazı biraz uzun ve açıklayıcı olsun. Panelde hangi konular ne şekilde tartışılır bana panel konusunda bilgi verirseniz sevinirim . Panel konusu bana çok acil gerekmektedir. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  panel nedir

  Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslûp farkı vardır.
  panel nedir.jpg

  Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

  Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

  Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

  Panel ile ilgili daha geniş bilgi:
  Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içerisinde birkaç kişi tarafından tartışılmasına panel denir. Bir başa deyişle panel bilim, siyaset vb konularda uzmanların, dinleyiciler karşısında bilgi ve görüş bildirdikleri, sonra da dinleyicilerin soru sorarak ve açıklamalarla konuşmaya katıldıkları bir toplantıdır. Adı, İngilizce bölüm, parça anlamına gelen “panel” sözcüğünden gelir. Panel terimi, toplantının
  konuşmacılar, dinleyiciler olarak iki bölümden oluştuğunu anlatır. Konuşmaların halk karşısında yapılması nedeniyle bu toplantı dilimizde “açık oturum” diye adlandırılmıştır. Toplum sorunlarının konuşulmasının en sık uygulanan toplantı seçimi paneldir. Radyo ve televizyonda da çeşitli sorunlar hakkında düzenlenen toplantılar,
  panel türünde yapılmaktadır.

  Panelde bir yarışma havası yoktur. Başkan konuyu belirtip konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir. Sonra konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir.

  Konuşmacılar görüşlerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu sırada diğer
  konuşmacıları özenle dinleyip gerekli notları alırlar. Konuşmalar içtenlikle yapılır.

  Konuşmalarda eleştiri vardır fakat suçlama yoktur. Hiçbir zaman kırıcı, yerici ve kendini övücü davranışlar içine girilmez.

  Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimi olan panel geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Panelin başkanı toplantının başarı ile bitmesi için özen gösterir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Tartışmaların ve konuşmaların uzaması başkan tarafından incelikle hiç kimseyi kırmadan önlenmelidir.

  Bir düşünce alışverişi çevresinde oluşan panelin topluma, halka, geniş kitlelere sayısız faydası vardır. Farklı düşüncelerin dile getirildiği panelde kendi başımıza karar veremediğimiz konular, sorunlar gözümüzün önünde tartışıldığı zaman bilmediğimiz çok sayıda şeyi öğreniriz.

  Panel dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde düzenlenir. Bu nedenle de panel, samimi bir atmosferde üzerinde durulan konu ile ilgili dinleyicilerin bulunduğu bir tartışma biçimidir.

  Düzenlenen panellerde ortaya atılan düşüncelerin, bilgilerin, verilen örneklerin gerçek, doğru ve bilimsel geçerliği olmalıdır.

  Panelin planı ise şöyledir:
  1. Panelin yapılış nedeni,
  2. Panelin konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı,
  3. Konuşmacılara sorulacak sorular,
  4. Konuşmaları özetlemek,
  5. Paneli sonuca bağlamak.

  Panelde yer alan konuşmacılar konu ile ilgisi ve bilgisi olan, konuşma yeteneği gelişmiş kişilerden seçilir. Bunlar sabırlı, uyumlu, olgun, dinlemesini bilen, eleştiriler karşısında hoşgörüyü elden bırakmayan kişilerdir. Söz hakkı verilmeden konuşmadıkları gibi konuşanın da sözünü kesmezler.

  Konuşmalar akıcı, canlı, herkesin anlayacağı bir dille yapılır. Doğal, saygılı ve yerinde bir anlatım kullanılır.

  Konuşmacıların söyleyecekleri bitince, dinleyiciler soru sorabilirler. Konunun bazı yönleri hakkında kendi düşüncelerini açıklayabilirler. Panelde karar değil, açıklama amaçlanır.

  Panel Örneği :
  KONU : TELEVİZYONUN TÜRK AİLESİNE ETKİLERİ

  GRUP ÜYELERİ:
  Belgin ÖZKÖK (Elektrik Y. Müh. ) – Lider
  Zülal PİLTEN (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı
  Ayşegül ESENER (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı) – Konuşmacı / Sekreter
  Macide ÜNSAL (Ekonomist) – Konuşmacı
  Muhammed Zeki MERT (Hukuk Müşaviri) – Konuşmacı

  PANEL ÖZETİ:
  1. Konunun ve Grup Üyelerinin Takdimi / Ana Giriş :
  Panelimizin konusu “ Televizyonun Türk Ailesine Etkileri”. Neden bu konuyu
  seçtik ? Çünkü TV bir kitle iletişim aracı olarak toplumumuzda büyük ilgi görüyor.
  Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre 1984’te yurt sathının ve nüfusun %80’ni TV
  verici alanına sokulmuş durumda, 1989’da bu oran %96’ya çıkarılacak. TV’nin yarar
  ve zararları toplumumuzda tartışılan güncel konulardan biri. Bu bakımdan
  panelin ilginizi çekeceği ve yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

  Evet, evin baş köşesine, en itibarlı yerine oturttuğumuz TV’nin eğlence, haber ve
  eğitim programlarının yarar ve zararlarını belirtirken konuşmacı arkadaşlarımdan
  bilhassa kişisel değer yargılarını da serbestçe belirtmelerini rica edeceğim. Sözü
  uzatmadan Sn. PİLTEN’e vereyim ve kendisinden “ TV’nin çocuklar üzerindeki
  etkilerini” belirtmesini isteyeyim.

  Z.PİLTEN – Teşekkürler. Fazla TV izleyen çocukların çevre – mekan ilişkilerini
  iyi kuramayan, edilgen ve de en önemlisi imgelerle düşünmeyi bilemeyen ve yaratıcı
  olamayan çocuklar olduğu varsayılıyor. Bunun başlıca nedeni, TV ile imgelerin,
  biçimlerin çocuğa hazır olarak verilmesinden kaynaklanıyor. Sürekli ve art arda
  önünde imgeler ve resimler değişen çocuk, bunlar arsındaki ilişkileri tam olarak
  kavrayamaz, yalnızca görür, algılamaya, imgeler kurmaya vakit bulamadan seyreder
  ve edilgenliğe itilir.

  Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular TV izlemenin çocuklar üzerinde
  saldırganlığı artırıcı etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Vurdulu-kırdılı, kavgalı-
  dövüşlü, öldürmeli filmlerin çocukları daha saldırgan yaptığı, birçok deneysel
  araştırma ile gösterilmiştir.

  Başkan – Sn. Pilten, çocukların TV izleme düşkünlükleri ile ilgili veriler var mı?
  Vakitlerinin ne kadarını TV’ye ayırıyorlar?

  Z.PİLTEN – Evet, çocukların 3 – 7 yaş grubunda haftada 26 saat TV izledikleri
  belirlenmiş. Bu demek oluyor ki liseden mezun oluncaya kadar 15 bin saat TV izliyorlar.
  Bir diğer deyişle, okulda geçirdiğinden 3000 saat daha fazla.

  Başkan – Bu sayısal veriler, TV’nin çocuk eğitimi ve gelişmesinde ne derece önemli
  rol olduğunu ya da olabileceğini gösteriyor. Çocukluk döneminin kişilik oluşumundaki
  önemi çok fazla. Bu nedenle TV’nin en fazla çocuklar üzerinde etkili olması normal.

  Z.PİLTEN – Ayrıca TV’deki yiyecek reklamlarının yaklaşık %4’ünün gereksiz
  besinlere ayrılmış olduğu düşünülürse, TV’nin ne ölçüde dengesiz beslenmeye yol
  açtığı kestirilebilir. Araştırmalar, Türkiye’de annelerin %95’inin çocuklarını TV’de
  reklam edilen gıda maddelerinin aldıklarını ortaya koymuştur.

  TV ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara, uykusuzluk ve TV epilepsisine yol açabiliyor.
  Her çocuk gelişim düzeyi, kendi kişiliği ( özel tercihleri ve tepkileri ) doğrultusunda
  ve yetiştiği aile ortamının niteliğine bağlı olarak TV’den etkilenmektedir.

  TV’nin yararlarına gelince;
  - Çocukları eve bağlayarak ailede ortak ilgiler yaratması, aile mutluluğunu
  gerçekleştirir.
  - Çocuğun kültürünü geliştirir.
  - Çocukların ilgilerini ve yaşam alanlarını genişletir.
  - Çocukların estetik zevklerini geliştirir, rol alma ve taklit yoluyla kahramanlarla
  özdeşleşir bu da kişilik gelişmesini etkiler.
  - Toplumsal yapı ve yaşamsal biçimler hakkında bilgi edinir.

  Başkan – Çocukların TV’deki yabancı kahramanları taklit etmeleri, onlarla
  özdeşleşmelerinin daima yararlı olduğu söylenebilir mi? RED KIT gibi dizilerin çocuklara
  olumlu davranış modelleri sunduğunu iddia etmek mümkün müdür?

  Z.PİLTEN – Her dizi film için değil tabii.
  Başkan – TV’nin çocuklar üzerindeki etkilerini gördük. Diğer aile bireyleri
  üzerindeki etkilerini de Sn. A. ESENER’den dinleyelim.

  A.ESENER – TV günlük yaşamın büyük bir kısmını dolduruyor. Aile üyeleri
  arasında özellikle TV’ye bağımlılıktan uzaklaşmalar söz konusu oluyor. Paylaştıkları
  ortak şey TV. Bunun yanı sıra TV özellikle kırsal kesimdeki insanlarımızı kendilerinin
  dışındaki bir dünyadan haberdar ediyor. Yetişkinlerin bilgi, görgü, tutumlarını
  değiştirmek ve genel kültürlerini artırmak hususunda yararı, etkileri oluyor. Bu arada
  Batı’nın kültürünün TV aracılığıyla taşınması söz konusu. Bazı dizilerde sergilenen
  olaylar, erkek – kadın ilişkileri, toplum ve aile yapıları, dünya görüşleri giysileri,
  davranış modelleri etkili oluyor. Böylece bu durum kültür değişmelerine neden oluyor.

  Başkan – Batı kültürünün TV gibi etkin bir araç sayesinde Türk aile yapısında
  bazı olumsuz ya da olumlu etkiler yapabildiğini ya da yapabileceğini belirtiyorsunuz.
  Peki boş zamanların değerlendirilmesi açısından TV neler sağlıyor ?  Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir.Arada sadece üslûp farkı vardır.
  Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.
  Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.
  Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Panelde toplumu ilgilendiren bir konu toplumun önünde uzman kişiler arasında yapılan konuşma havasında ki tartışmadır. Panel konuşmalarında mutlaka bir başkan bulunmaktadır. panelde konuyu tartışanlar 3 ila 6 kişi olur genellikle.
+ Yorum Gönder