+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda ilahi nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ilahi nedir özellikleri nelerdir
  ilahi nedir ve ilahilerin özellikleri nelerdir? İlahiler hangi amaç ile i söylenmektedir. İlahiler ne zamanlar söylenir ve söylenmelerin de ki amaç nedir bana bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ilahi nedir hakkında bilgi


  İlahi Allah’ı övmek O’na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

  ilahi-nedir.jpg

  İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

  İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin Bektaşilerde nefes Alevilerde deme(deyiş) diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır.

  İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE’dir.Yunus Emre şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır.Hece ölçüsü kullanmıştır.11′li hece ölçüsünü kullanmıştır.Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.

  1. Allah’ı övmek ve O’na yalvarmak için yazılan Allah sevgisiyle insan sevgisini bütünleştiren içten şiirlerdir.
  2. Özel bir beste ile söylenir.
  3. Hece ve vezninin 7’li 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenirler.
  4. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir.
  5. Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.
  6. İlahi denince akla Yunus Emre gelir.


  Not: İlahiler tarikatlara göre farklı isimler alır. Mevleviler’de âyin Bektaşilerde nefes Aleviler’de deme Gülşeniler’de tapuğ Halvetiler’de durak öteki tarikatlar da hur ya da ilahi gibi.


  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü
  Bana seni gerek seni
  Yunus Emre
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İlahi tasavvuf ilmi yazılmaktadır. İlahiler Allahı övmek amacı ile söylenir. İlahiler Allaha duyulan aşkı göstermek amacı ile söylenmektedir. Allaha şükretmek ve ne kadar büyük bir hayranlık duyulduğunu göstermek için söylenir. İlahiler sadece islam dininde değil diğer dinlerde asırlardır söylenilmekte ve dinin bir parçası olarak görülmektedir.
+ Yorum Gönder


ilahi