+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda izohips nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  izohips nedir özellikleri nelerdir
  izohips nedir özellikleri nelerdir? maddeler halinde söyleyebilir misiniz. bunun dışında bana izohipsin nerede kullanıldığını ve bu izohips hakkında da bana örnek verebilir misiniz. son olarak izohips hangi alanda kullanılan bir terimdir. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  izohips nedir hakkında bilgi

  izohips nedir.jpg

  İç içe kapalı eğrilerdir.
  • Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.
  • En geniş izohips eğrisi en alçak yeri en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.
  • 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir.
  • İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküidistans (izohips aralığı) denir.
  • Yükseltinin arttığı yöne doğru "U " harfi oluşmuş ise buna sırt denir.
  • İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) haritanın tamamında aynıdır.
  NOT: İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken küçük ölçekli haritalarda fark büyüktür.
  • Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır. (Başka bir deyişle; aynı izohips üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri birbirine eşittir.)
  • Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.
  • İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.
  • İzohipsler birbirini kesmezler.
  • Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips aynı yükselti değerlerine sahiptir.
  • Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.
  • Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır.
  • İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde:
  a) Eğim fazladır.
  b) Akarsuların akış hızları fazladır.
  c) Akarsuların aşındırma gücü fazladır.
  d) Akarsuların aşındırması derine doğrudur.
  e) Kıta sahanlığı dardır.
  f) Dağa tırmanma zordur.
  g) Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır.
  • İzohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerde:
  a) Eğim azdır.
  b) Akarsuların akış hızları azdır.
  c) Akarsuların aşındırma gücü azdır.
  d) Akarsuların aşındırması yana doğrudur.
  e) Kıta sahanlığı geniştir.
  f) Dağa tırmanma kolaydır.
  g) Zirveyle etek arasındaki mesafe fazladır.
  • İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır.
  • İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.
  • En geniş izohips halkası en alçak yeri en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir.
  • Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir.
  • İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Başka bir ifade ile alçak kıyılarda deniz sığ yüksek kıyılarda deniz derindir.
  • Çukurluklar derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater polye obruk gibi)
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  izohips bilindiği gibi coğrafyada sıkça duyduğumuz bir terimdir. bunun dışında izohips bilindiği gibi haritalar da deniz seviyesinde yükseklikleri aynı olan noktaları birleştiren ayrıca birer eğri olan şeylerdir. aslında izohips bunun için kullanılan bir yöntemdir.
+ Yorum Gönder