+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda edebiyatta ilahi nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  edebiyatta ilahi nedir özellikleri nelerdir
  edebiyatta ilahi nedir özellikleri nelerdir? kısaca anlatabilir misin? İlahi nasıl yazılır ve ne amaç ile yazılır bana bu konuda bilgi verirseniz sevinirim ilahi ile ilgili yazıyı acil paylaşırsanız bana çok acil gerekmektedir. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  edebiyatta ilahi nedir

  İlahi Allah’ı övmek O’na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.
  edebiyatta ilahi nedir.png
  İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

  İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin Bektaşilerde nefes Alevilerde deme(deyiş) diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır.

  İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE’dir.Yunus Emre şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır.Hece ölçüsü kullanmıştır.11′li hece ölçüsünü kullanmıştır.Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.

  1. Allah’ı övmek ve O’na yalvarmak için yazılan Allah sevgisiyle insan sevgisini bütünleştiren içten şiirlerdir.
  2. Özel bir beste ile söylenir.
  3. Hece ve vezninin 7’li 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenirler.
  4. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir.
  5. Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.
  6. İlahi denince akla Yunus Emre gelir.

 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İlahi bir edebi türdür. İlahiler genellikle tasavvuf ilmi için yazılır ilahiler Allaha olan bağlılığı ve sevgiyi göstermek amacı ile yazılır. İlahiler çok eski tarihler bu yana kadar dinlerin ve inançların temsilcidir. İlahilerde genelde çalgı aleti olarak ney kullanılır ve amaç Allahı övmektir. İlahiler özel bir beste ile yazılmaktadır.
+ Yorum Gönder


ilahi nedir özellikleri nelerdir