+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Halk hikayeleri nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halk hikayeleri nedir özellikleri nelerdir
  halk hikayeleri nedir özellikleri nelerdir? Halk hikayeleri nasıl yazılır bana halk hikayeleri konusunda bana bilgi verebilirseniz çok memnun olurum bana halk hikayelerinin özelliklerini açıklarsanız mutlu olurum. Çok acil bilgi gerekiyor bana bilgi verebilriseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  halk hikayeleri nedir özellikleri nelerdir

  halk hikayeleri nedir

  Halk Hikayesi Nedir Özellikleri Nelerdir

  Hikaye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Başka bir tanım yapacak olursak Türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir.

  HALK HİKAYESİ GENEL ÖZELLİKLERİ


  Türk edebiyatında bu özelliğe sahip ilk örnek Dede Korkut Hikayeleridir. Genellikle aşk konusunun işlendiği halk hikayelerinde zaman zaman kahramanlık konularıyla dini konuların işlendiği de görülmüştür. Nazım- nesir karışık olarak anlatılan bu hikayelerin gelişip yayılmasında saz şairlerinin önemli bir fonksiyonu vardır. Pertev Naili Boratav’ın ‘belki eskiden destanların üzerine almış yeni ve orijinal bir nevin mahsulleri diye nitelendirdiği hikayeler destanlardan; mutlaka tarihi bir vakaya dayanmaması nazım-nesir karışık oluşu ve zamanla nesir kısmının ağırlık kazanması şahısların ve olayların anlatımında takınılan gerçekçi tavır kahramanlıktan çok aşk maceralarına yer verilmesi destanlarda yer alan olaylar kesin bir sonla bitmediği halde halk hikayelerinde kesin bir sonun bulunmaması halk hikayelerinde söz konusu edilen olayların ve kişilerin oldukça azalması toplum karşısında anlatılmaları hikayedeki manzum kısımların genellikle saz eşliğinde dile getirilmesi değişik bir anlatılma üslup ve geleneğinin olması belli yerlerinde tekerleme adı verilen belli söz kalıplarının bulunması gibi hususlarda ayrılmaktadır.

  Ayrıca destanlar belli bir daire teşkil ederler. Hikayelerde özellikle aşk maceralarını işleyenlerde böyle bir daire söz konusu değildir. Hikayenin kahramanı aşık olur sevgilisine kavuşma yolunda çeşitli maceralara girer sonunda kavuşur veya kavuşamaz ama hikaye de orada biter. Destanlarda böyle kesin bir son mevcut değildir. Destanlara en yakın duran Köroğlu ve Dede Korkut Hikayeleri’nde böyle bir tesir görülmektedir.

  Halk hikayelerinde anlatılan ilişkiler toplum içi olup fertler ve tabakalar arasında cereyan eder. Hikayelerde olağanüstü özellikler epeyce azalmıştır. Halk hikayeleri Boratav’a göre destandan romana geçiştir. Hikayeler masallara göre oldukça uzundur. Özellikle koşma şeklinde söylenen şiirler duyguyu yoğunlaştırmaya yarar. Halk hikayeleri daha çok aşıklar tarafından kahvelerde düğün ve benzeri toplantılarda erkeklere hitap eder. Halk hikayelerinin destan döneminin kapanmasından sonra ortaya çıktığı kanaati yaygındır. Nitekim Türk edebiyatında halk hikayelerinin en eski örneği sayılan Dede Korkut Hikayeleri de destandan halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olarak kabul edilmektedir.10. yy’ dan itibaren halk hikayelerinin belki de destandan boşalan yeri doldurmak üzere ortaya çıktığı söylenebilir.

  Aşk ve kahramanlık konularının çokça işlendiği halk hikayelerinin gerçek hayat olaylarından ayrılan kendilerine göre bir mantık örgüsü vardır. Bu mantık idealist ölçüler göre şekillenmiş bir hayat anlayışını savunur. Bunun sonucu hikaye kahramanı idealist bir kişiliğe sahiptir. Son olarak şunu unutmamak gerekir ki; kendi içinde tutarlı bir mantığa dayanmak şartıyla halk hikayelerinde olmayacak şey yoktur.
 3. Ziyaretçi
  Halk Hikayeleri Özellikleri Nelerdir, Halk Hikayelerinin Özellikleri, Halk Hikayelerinin Tür Özellikleri
 4. Asel
  Bayan Üye
  Halk Hikayeleri Özellikleri Nelerdir, Halk Hikayelerinin Özellikleri, Halk Hikayelerinin Tür Özellikleri

  Halk hikayesinin özellikleri ::

  * Aşıklar tarafından anlatılan manzum ve mensur bölümlerden oluşan sonraki dönemlerde yazıya geçirilen anonim ürünlerdir

  * Aşk ve kahramanlık konuları işlenir

  * hikayelerde olağanüstü özellikler dikkati çeker

  * Hikayelerin yapısı masal ve destanlarda olduğu gibi olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan unsurlarından oluşur

  * Belirsiz bir zaman ifadesi ve mekan anlatımı söz konusudur

  HALK HİKAYESİ

  -Tarihi bir vakanın olması şart değildir

  -Nazım-Nesir karışıktır Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır

  - Şahısları ve olayların anlatılmasında realist, çizgilere daha çok yer verilmiştir

  -Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir


 5. Gülşen
  Devamlı Üye
  Halk hikayeleri aşıklar tarafından yazılmış mansur ve manzum bölümlerden oluşan oluşan anonim eserlerdir. Halk hikayelerinin kesin yazanları bilinmemektedir. Halk hikayeleri aşıkı ve kahramanlığı konu alırlar. Bu hikayelerin olağan üstlüğü dikkat çekmektedir. Hikayelerin gerçekçi bir üslup ile anlatılmaktadırlar

+ Yorum Gönder


halk hikayesinin özellikleri maddeler halinde,  hikayenin özellikleri maddeler halinde,  halk hikayeleri özellikleri maddeler halinde,  halk hikayelerinin özellikleri maddeler halinde,  halk hikayesi genel özellikleri maddeler halinde,  halk hikayesi özellikleri maddeler halinde