+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda anonim halk şiiri nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  anonim halk şiiri nedir özellikleri nelerdir
  anonim halk şiiri nedir özellikleri nelerdir lütfen özelikler kısa ve anlaşılır bir şekilde paylaşır sanız sevinirim. Anonim şiirler nasıl yazılmıştır yazarları kimlerdir bana bu konuda bilgi vermeniz mümkün mü acaba. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  anonim halk şiiri nedir özellikleri nelerdir

  anonim halk şiiri nedir

  1 - MÂNİ:Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli dört dizeden oluşur. uyak düzeni aaxa şeklindedir. Birinci ve üçüncü dizeleri serbest ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır (xaxa).

  Mânilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar. Başlıca konusu aşk olmakla birlikte bunun dışında türlü konularda da yazılabilir.

  Le beni eyle beni
  İpek yorgan düreyim

  Elekten ele beni
  Aç koynuna gireyim
  anonim halk şiiri nedir.jpg
  Alacaksan al artık Açıldıkça ört beni

  Düşürme dile beni
  Var olduğun bileyim

  Birinci dizesi yedi heceden az olan mâniler de vardır. Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulduğu için böyle mânilere “Cinaslı Mâni” ya da “kesik Mâni” denir.

  Bugün al
  Sürüne

  Yârim giymiş bugün al
  Madem çoban değilsin

  Şâd edersen bugün et Ardındaki sürü ne

  Can alırsan bugün al
  Ben bir körpe kuzuyum

  Al kat beni sürüne

  Beni böyle yandıran
  Sürüm sürüm sürüne


  2- TÜRKÜ: Türlü ezgilerle söylenen anonim Halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli türküler de vardır. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. anadolu Halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir.

  türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent” adı verilir.

  İkinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme “bağlama” ya da “kavuştak” denir.

  türküler genellikle yedili sekizli on birli hece kalıplarıyla yazılmıştır. Konuları çok değişik olabilir. Ninniler de bu gruptandır.

  Söğüdün yaprağı narindir narin

  İçerim yanıyor dışarım serin
  ( bent )

  Zeynep’i bu hafta ettiler gelin
  Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
  Üç köyün içinde şanlı Zeynebim
  (nakarat )

  Halk Şiirlerinin Ortak Özellikleri:

  Halk şiirleri yüzyıllarca kuşaktan kuşağa halkın dilinde dolaşıp günümüze ulaşmayı başarmaları ile önem verilmeyi hakediyor.

  Ozanlar sevdikleri ve sevmedikleri herşeye karşı tepkilerini sazları eşliğinde şiirler okuyarak dile getirmişler ve bu şiirler halk tarafından öyle beğenilmiş ki yazıya dökülmeden dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelebilmişler. Halk şiirinin büyüsü çarpıcılığı burada.

  Şiirler herhangi bir kritere göre seçilmeden bu sayfada yer alacaklar. Bugüne ulaşmayı başarmış her şiir bunu zaten hakediyor.
  Şu anda Yunus Emre Dadaloğlu Kuloğlu Pir Sultan Abdal Köroğlu ve Aşık Veysel'e ait pek çok şiir ayrıca yüzden fazla halk şairine ait örnekler var. Bunlara yenileri de eklenecek.
  Şiirler ne kadar çok kişiye ulaşabilirlerse o kadar iyi. Dolayısıyla şiirleri sayfalarınızda yayınlamak isterseniz hiç çekinmeyin. Yalnızca şiirleri veya şairleri değiştirmemeye özen gösterin. Bugüne bize ulaşanı elden ele bizden sonraya taşıyalım.


  DİVAN ŞİİRİNİN VE HALK ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİNİN ÖRNEKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Halk Edebiyatı
  • Halkın geleneksel dili ve zevkiyle oluşmuş sade bir dili vardır.
  • Halk şiiri eski Türk şiirinin vezin biçim ve uyak bakımından devamıdır. Hece vezni esasına dayanan ölçü kabul edilmiştir.

  Divan Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı’nın dili Farsça Arapça Türkçe karışımı ağır bir dildir.
  • Divan şiiri kurallarını Arap ve İran Edebiyatı’ndan almıştır. Aruz ölçülerinden Türkçe’nin yapısına en uygun olanları seçilmiştir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Anonim şiirlerin yazarları ve yazılış tarihleri belli değildir. Asırlar öncesinden yazılmış ve dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiştir. Anonim şiirler halk şiirleridir. Anonim şiirler halkın dile ile oluşturulmuş serbest şiirlerdir.
+ Yorum Gönder