+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda anonim şirket nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  anonim şirket nedir özellikleri nelerdir
  anonim şirket nedir özelliklerini söyleyebilir misiniz? Anonim şirketler nasıl kuruluyor anonim şirketler kaç ortaktan olan şirketlerdir. Anonimin açılımı nedir bana anonim konusunda acil bilgi gerekiyor bana bu konuda acil bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Umarım bana yardımcı olacak bilgiler verirsiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  anonim şirket nedir özellikleri nelerdir

  anonim şirket nedir

  Tanımı:Anonim kelimesinin sözlük anlamı ortaklık olarak ifade edilir. Tamamının kime ait olduğu belli olmayan ortak meydana getirilen ürünler için de kullanılır. Türk Ticaret Kanunu Madde 269 anonim şirketleri, sermayesi paylara bölünmüş, ortak sayısı beşten fazla olan, yasalar önünde tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar şeklinde tanımlar. Anonim şirketlerinin kanunda sayılan pek
  çok özelliği vardır.

  Özellikleri
  anonim şirket nedir.jpg
  . Kurucu ortak sayısı en az beş (gerçek veya tüzel) kişiden oluşmalıdır.
   Şirket ana sözleşmesinde yer almak kaydı ile her türlü faaliyet ile uğraşabilirler.
   Sermayesi en az 50.000,00 TL olmalıdır.
   Şirketi en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu temsil eder.
   Yasal defterlerin dışında; ortaklar pay defteri, toplantı ve müzakere defteri, İdare meclisi kararlar defteri tutmak zorundadırlar.
   Tahvil ve hisse senedi çıkarabilirler.
   Sermayesi paylara bölünerek hisse senetleri ile temsil edilebilir. Bir hisse senedinin değeri 1 TL dir. Şirket sermayesinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hissesenedi çıkarılamaz.
   En az bir kişiden oluşan denetim (murakıp) kurulu vardır.
   Her yıl ertesi ilk üç ayı içinde genel kurul toplanmalıdır.
   Anonim şirketler kurumlar vergisi mükellefidir.
   Şirketin, borçlarına karşı sorumluluğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortakların sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
   Kuruluşta taahhüt edilen sermayenin bir kısmının ödenmesi gerekir.
   Şirket tüzel kişiliğini ticaret siciline unvanın tescil ve ilanı ile kazanır.
   Şirketin çıkardığı ortaklık (hisse) senetleri rahatlıkla el değiştirebilir.
   Anonim şirketler Türk ticaret kanuna tabidir. Ancak ortak sayısı 250’yi geçen, borsada hisseleri işlem gören ve tahvil ihraç eden şirketler aynı zamanda SPK’ ya tabidir.
   Anonim Şirketlerde kararlar çoğunluk oyu ile alınır.

  Sınıflandırılması:

  Anonim şirketler kuruluş şekli ve özellikleri dikkate alındığında üç grupta toplanabilir:
   Aile Anonim Şirketleri (Halka Kapalı Anonim Şirket): Ortak sayısı 250 kişiyi geçmeyen hisse senetleri halka arz edilmemiş olan veya arz edilmemiş sayılan şirkettir.
   Halka Açık Anonim Şirketler: Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya ortak sayısının 250 kişiyi geçtiği belirlenip, hisse senetleri halka arz edilmiş sayılan şirkettir.
   Holdingler: Birden çok anonim şirketin yarıdan fazla hisselerini satın alarak kurulan ekonomik gruplardır. Holding şirketler başka anonim şirketlerinhisselerini alarak faaliyetlerini devam ettirirler. Onların tek geliri satın aldıkları şirketlerden elde ettiklere kar paylarıdır.

  Kuruluşu:

  Hukuki anlamda kuruluş, kanunun emrettiği ölçülerde anonim şirketin, organlarının, bilânçosunun oluşturularak tüzel kişilik kazanması ile oluşur. Kuruluş şirketin türüne görebelirli aşamalar halinde gerçekleşir. Kuruluş şekli ortakların tercihine bırakılmıştır.
  Anonimşirketler farklı iki şekilde kurulabilir. Buna göre:

   Ani kuruluş (Halka kapalı aile şirketlerinin kuruluş şekli)
   Tedrici kuruluş (Halka açık şirketlerin kuruluş şekli)

  Ani Kuruluş

  Ani kuruluş şirket paylarının tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesiyle olur. Kuruluş süresi kısa ve formaliteleri daha azdır. Genellikle birbirini tanıyan en az beş gerçek ve tüzel kişi tarafından kurulur.
  Kurucu ortakların taahhüt ettiği sermayenin ¼ ‘ ü kuruluş tarihinden itibaren üç ay içerisinde ortaklar ödemek zorundadır. Kalan sermaye payları ise ortaklar tarafından üç yıl içinde şirkete ödenmelidir. Ani kuruluşta ilk yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmeyi kendi aralarında yazarak onaylatmak zorundadırlar.

  Tedrici Kuruluş

  Tedrici şekilde kurulan anonim şirketler halka açılmayı amaçlayan ve küçük tasarrufların tek elde toplanarak büyük yatırımların yapılmasını sağlayan kuruluşlardır. Bu nedenle devlet tarafından da çeşitli şekillerde özendirici tedbirler alınmaktadır.
  Tedrici olarak kurulan ve hisse senetlerini kendi isteğiyle halka arz eden halka açık şirketler sermaye piyasası mevzuatına uymalıdır. Pay sahibi sayısı 250’yi geçen anonim şirketler de halka açık şirketler gibi sermaye
  piyasası mevzuatına tabidir. Ortaklar sermayenin 1/10’unu taahhüt ederek ödemek
  zorundadırlar.

  Anonim Şirketlerin Yönetim ile İlgili Organları

  Tüzel kişiliğe sahip ortaklıkların faaliyetlerini yürütebilmesi için yönetimin bir çalışma sisteminin olması gerekir. Şirketin genel kurul dışındaki yönetim organları ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Türk ticaret kanunu şirketlerin yönetim organlarını üç grupta
  toplamıştır.
   Genel kurul
   Yönetim kurulu
   Denetçiler
  Ticaret Kanununda yer almamakla birlikte ticari hayatta kabul gören bir organ da;
   Genel Müdür ve Diğer Müdürlerdir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Anonim şirketler en az üç ortağı olan yönetimde üç kişinin söz sahibi olduğu şirketlerdir. Anonimin kelime anlamı ortaklık tır. Anonim bir şirketin sermayesi en az 50 000 00 tl olması gerekir. Tahvil ve hisse senedi çıkarabilir. Anonim şirketinin yönetim kurumu üç ayda bir toplantı yapmalıdır. Anonim şirketlerde alınan kararlar çoğunluk oyu ile alınmaktadır.
+ Yorum Gönder