+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda argonun özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  argonun özellikleri nelerdir
  argonun özellikleri nelerdir kısa bir yazı paylaşır mısın? Argo nasıl bir dildir nasıl ortaya çıkmıştır nasıl özelliklere sahiptir bana bu konuda bilgi verebilir misiniz.? Argo kullanımı doğru mudur? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  argonun özellikleri nelerdir hakkında bilgi


  Argo: Bir sosyal sınıfın, bir meslek grubunun ya da bir topluluğun üyelerinin kullandığı, genel dilin sözcüklerine yeni anlamlar yükleyerek ya da yeni sözcükler, deyimler katarak oluşturulan özel dil. Bir toplumda geçerli genel dilden ayrı, ama ondan türemiş olan, yalnızca belli çevrelerce kullanılan, toplumun her kesimince anlaşılmayan, kendine özgü bir sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan argonun, ayrı bir grameri yoktur.

  argonun özellikleri nelerdir.jpg
  Argo, anadil içinde sonradan türetilmiş bir yardımcı dil olarak konuşulur. Temelde sözlü ve doğal bir dildir. Argo sürekli değişen ve gelişen özel bir dil olmakla birlikte oluşumunu bazı genel ilkelere bağlamak mümkündür. Sıfatlardan cins isim türetme, eski ve bölge dili sözlerinden yararlanma, genel dildeki sözcüklerin biçimlerini bozma, yabancı kökenli sözcük kullanma, sözcüklerin anlamlarını kaydırma ve değiştirme bu ilkelerin başlıcalarıdır. Türk argosu eski İstanbul’un külhanbeyi ve tulumbacı çevrelerinde gelişmiştir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Argo türkçenin bazı kelimelerinin farklı anlamlarda kullanılması ve yeni kelimelerin dile sokulması ile oluşturulmuş bir dildir. Argo konuşmak pek hoş karşılanan bir durum değildir. Argo daha çok hoş olmayan kelimeler ile durumları tabir etmektedir.
+ Yorum Gönder