+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda söylev nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  söylev nedir özellikleri nelerdir
  Söylev nedir özellikleri nelerdir lütfen açıklayıcı bir metin olsun. bunun dışında bana söylevin ne gibi özelliklere sahip olduğu hakkında da kısaca bilgi verebilir misiniz. son olarak söylev hakkında bana bir kaç tane örnek verebilir misiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  söylev nedir hakkında bilgi

  Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara söylev (nutuk) denir.
  Söylev kavramı eskiden nutuk terimiyle karşılanır; topluluk önünde konuşma sanatına hitabet, söylevciye de hatip denirdi.
  Söylev söz ve sesle birleşen bir sanattır. Söylevde amaç nedir?
  söylev nedir.jpg
  Söylevde amaç, dinleyenleri kendi düşüncesinden yana çekmektir. Bu nedenle söylenen sözler ve söyleyiş biçimi inandırıcı, etkileyici, coşturucu nitelikler taşımalıdır.
  İnsanları heyecanlandırmak, bir fikri, bir kanaati insanlara aşılamak ve benimsetmek önemlidir.

  2. Özellikleri
  Söylevci söylevin çeşidine ve konuya bağlı olarak anlaşılır sözcükler seçmeli; cümleler kısa, yalın, akıcı, içten ve etkili olmalıdır.
  Söylevcinin, konuştuğu konuyu çeşitli yönleriyle iyice bilmesi ve söyleyeceklerine inanması gerekir.
  Söylev veren kişi konuşmasını duruş, jest ve hareketleriyle desteklemelidir.
  Söylevcilerin en önemli yeteneği toplulukları inandırmadaki güçleridir. Ayrıca iddiaları kanıtlaması ve dinleyicide oluşacak kuşkuları ortadan kaldırması gerekir.
  Söylev tiyatro ile birlikte gelişmiştir.
  Hemen her yazı türü yeri gelince söylevden yararlanır.
  Sesi topluluğun sesine dönüştürme, coşturma, toplulukta duygusal doruklar ve insanda tartışma atmosferi yaratmak söylevin önemli özelliklerindendir.
  Söyleyişte yersiz ve gereksiz vurgular, anlaşılmaz ve abartılı sözler, aşırı ses yükseltmelerinden kaçınılır.
  Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi ile heyecana bağlı işlevi birlikte kullanılır.
  Dinleyicilerin zevk, kültür düzeyleri ve gereksinimleri konuşmacı tarafından dikkate alınır.
  Etkili, heyecanlı ve açık cümlelerle söylev bitirilir.
  Konularına göre kaç tür söylev vardır?

  Konularına göre söylevler
  a. Siyasi söylev : Genellikle parlamentolarda, diplomatik toplantılarda, mitinglerde
  söylenen siyasî amaçlı söylevlerdir.
  b. Dinsel söylev : Tapınaklarda bireysel ve toplumsal sorunları dinsel açıdan yorum-
  layan söylevdir. İslâmî toplumlarda bu tür söylevlere hutbe denir.
  c. Hukuksal söylev : Mahkemelerde, yargılama sırasında suçlamak ya da savunmak
  amacıyla söylenen söylevdir.
  d. Akademik söylev: Akademilerde, bilim toplantılarında söylenen söylevdir.
  Akademik kabullerde, açılış, kapanış ve ödül törenlerinde yapılan bilimsel içerikli
  söylevler de vardır.
  e. Askerî söylev : Ordunun moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu artırmak için askerlere yönelik verilen söylevdir.

  Söylev türünün tarihsel gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  Söylev türünün ilk örneklerini Eski Yunan ve Roma dönemlerinde görüyoruz. Eski Yunan edebiyatında Demosthenes (Demostenes), Lâtin edebiyatında Cicero (Çiçero), Fransız edebiyatında Bossuet (Bosse), Mirabeau (Mirabu) ve Robespiere (Robespiyer) ilk akla gelen tanınmış söylevcilerdendir.
  Ülkemizde toplanma ve söz özgürlüğünün sağlandığı II. Meşrutiyette yetişen en tanınmış söylevciler Ömer Naci ile Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir.
  Cumhuriyet Döneminin en büyük konuşmacısı ise Mustafa Kemal Atatürk’tür. Mustafa Kemal Atatürk “Söylev”de bir tarih belgesi örneği vererek Türk ulusu ile yaşadığı tarih dilimini bu belgede ayrıntılarıyla yorumlar.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Söylev bir diğer adları hitap nutuk olan bir türdür. bunun dışında söylev bilindiği gibi belli bir konuyu topluma aşılamak veya onları coşturmak veya son olarak toplumu istenilen yönde yönlendirmek anlamına gelmektedir. son olarak söylevi veren kişiye bilindiği gibi hatip denilmektedir.
+ Yorum Gönder