+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Element nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Element nedir özellikleri nelerdir
  element nedir özellikleri nelerdir 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  element nedir özellikleri nelerdir  Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir.

  Elementlerin özellikleri
  Saf ve homojen maddelerdir
  En küçük yapı taşları atomdur.
  Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz.
  Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  Sabit öz kütleleri vardır.
  Homojendir.
  Elementler sembollerle gösterilir.
  Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur.

  Elementlerin Sınıflandırılması

  Metaller

  Tabiatta atomik halde bulunur.
  Genellikle yüzeyi parlak görünüşlüdür.
  Levha ve tel haline getirilebilir.
  Isı ve elektrik akımını iletir.
  Oda sıcaklığında hepsi katıdır. (cıva hariç)

  Ametaller
  Yüzeyleri parlak görünüşlü değil, mattır.
  Genellikle erime noktası düşüktür.
  Katı olan ametaller tel ve levha hâline getirilemez. Kırılgandır.
  Tabiatta oda sıcaklığında üç halde de bulunur. (Klor gaz, brom sıvı, iyot katıdır.)
  Elektrik akımını iletmez. (Karbonun bir allotropu olan grafit hariç)

  Soy gazlar
  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn elementleri soy gazdır.
  Soy gazlar son yörüngesinde maksimum sayıda elektron bulundurur. Bu sayı helyum için 2, diğer beş soy gaz için 8 dir.
  Soy gazlar nötr atomlar olarak kalmayı tercih ederler. Elektron almaz, vermez ve ortaklaşmazlar

 3. Mesport
  Moderators
  Element nedir?
  Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. Elementlerdeki atomlar tek çeşittir ve elementler saf maddelerdir.

 4. Harbikız
  Devamlı Üye
  Element ne demek


  Tek cins dan oluşmuş saf maddeye element denir.
  Mağnezyum (Mg), Hidrojen (H2) gibi.
  Elementler

  • Homojendirler (Özellikleri heryerde aynıdır.)
  • Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.
  • Yapı taşı dur.
  • Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar.


 5. Zühre
  Devamlı Üye
  Element ne demektir

  Element;
  kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan ya da bileşim yoluyla elde edilmeyen madde, basit madde de denilir. Atom kuramına göre, aynı tür atomlardan oluşmuş maddeye de element adı verilir. Elementler atom numarasıyla belirlenir. Farklı elementlerin atom numaraları, bir başka deyişle atomlarının çekirdeklerindeki proton sayılan da farklıdır. Atom numarasının değişmesi yeni bir elementin ortaya çıkmasına neden olur. Birbirleriyle birleşerek kimyasal bileşikleri oluşturan elementlerin 89 tanesi doğada bulunur. Güçlü radyoaktif olduklarından, yarılanma sürelerinin kısalığı nedeniyle doğada bulunmaları olanaksız olan 19 element çekirdek tepkimesi yoluyla laboratuvarda yapay olarak elde edildi ve böylece günümüzde bilinen elementlerin sayısı 108′e yükseldi. Bu sayı, bilimsel bilgi ve teknolojinin ilerlemesiyle daha da artacaktır. Elementler oda sıcaklığında katı, sıvı ya da gaz halinde bulunabilir. Doğada bulunan 89 elementten 15′i oda sıcaklığında gaz, ikisi sıvı (cıva ve brom) ve geri kalan 72 tanesi de katıdır. Elementler kimyasal davranışları bakımından üç gruba ayrılırlar. Bileşiklerinde genellikle negatif (-) değerlikli olarak bulunan elektron alma eğiliminde olan elementlere de ametal adı verilir. Davranış olarak metallere benzeyen ancak bazı bileşiklerinde negatif değerlikli olabilen elementlere de yarımetal adı verilir. Örneğin, sodyum, demir ve alüminyum metal; oksijen, kükürt ve fosfor, ametal; bizmut ve antimon da yarımetaldir. Metaller ve ametaller de kendi aralarında kimyasal özelliklerine göre çeşitli gruplara ayrılırlar. Örneğin metaller arasında alkali metaller (lityum, sodyum, potasyum, ruludyum, sezyum ve fransiyum), toprak alkali metalleri (berilyum, magnezyum, salsiyum, stronsiyum, baryum ve radyum) ve ametaller arasında halojenler (fluor, klor, brom, iyot ve astatin) gibi gruplara ayrılır. Doğada bulunan elementlerin dünyadaki bulunuş oranları birbirinden çok farklıdır. Örneğin, titanyum tüm dünyanın % 0.06′sını oluştururken, bu oran demir için % 38.8′dir


+ Yorum Gönder