+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda tasavvuf nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  tasavvuf nedir özellikleri nelerdir
  tasavvuf nedir özellikleri nelerdir? maddeler lütfen kısa ve açıklayıcı olsun? Tasavvuf ne zamandan beri kullanılmaktadır. Tasavvuf kim tarafından uygulanmaya başlandı bana bu konuda yardımcı olabilecek bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye


  tasavvuf nedir


  Tasavvuf, Tanrı, evren ve insan ilişkisini bir bütünlük içinde açıklamaya çalışan, insanın tanrısal erdemlere benzemesini amaçlayan dinsel ve felsefi düşüncedir.
  tasavvuf nedir.png

  Başlangıçta günah işlemekten sakınmak, dünyasal işleri küçümsemek ve bunlardan uzak durmak, yalnızlığı seçerek sürekli Tanrı'yı anmak, kalbin ancak bu yolla temiz tutulacağına inanmak gibi düşünceler ve uygulamalarla ortaya çıkan tasavvuf 12.yüzyıldan sonra tarikatlar biçiminde örgütlenerek güçlü bir hareket durumuna gelmiştir.
  Tasavvufun temeli evrende tek varlığın bulunduğu, o tek varlığın dışındaki diğer varlıkların ise onun yansıması olduğu görüşüne dayanır. O tek varlık Allah'tır. Öteki varlıklar yani görünen her şey Allah'ın türlü görüntüleridir.Buna "vahdet-i vücud" denir.
  İnsan için varlık kazanmanın amacı "insan-ı kâmil" olmaktır. Tasavvufi anlamda" insan-ı kâmil" olmak "bekabillah" a yani sürekli olarak Allah'ın varlığında bulunma mertebesine ulaşmak olur."Bekabillah"ı "Fenafillâh" yani insan varlığının Allah varlığında yok olduğu makam izler.
  Tasavvufun en önemli özelliklerinden biri ilahi gerçeğe ulaşmanın temelinde aşkın bulunduğudur. Allah'a yasaklarla ya da korkularla değil sadece aşkla ulaşılabileceği inancını ön plana geçirmiştir. Tasavvufun kuşkusuz en önemli isimlerinden biri olan Mevlana'nın eserlerinde bu inancın etkileri fazlasıyla görülmektedir. Mevlana'ya göre insan hangi din ve mezhepten olursa olsun her yerde eşittir. Dinin yalnızca kişinin kendisini ilgilendirdiğine, kişinin inanç ve davranışlarına karışmanın doğru olmayacağına inanırdı. Mevlana, bu hoşgörüsünden dolayı yalnız İslam dünyasının değil tüm Batı'nın da dikkatini çekmiştir.
  Tasavvuf, İslami Türk Edebiyatındaki etkisini, aynı yoğunlukta olmamakla birlikte 11.yüzyıldan başlayarak, yüzyıllar boyu sürdürmüştür. Tekke edebiyatının yanı sıra Divan Edebiyatının oluşumunda da büyük rol oynamıştır.
  Belli başlı tasavvufi terimler şunlardır:
  Aşk: İlahi aşk, kulun Allah'a olan sevgisi

  Aşık: Allah'a erişmek isteyen kişi

  Maşuk: Sevgili, Allah

  Masiva: Allah dışındaki diğer varlıklar

  Saki: İlahi aşk şarabını sunan kişi, doğru yolu gösteren şeyh

  Şarap: İlahi aşk

  Kâbe: Vuslat makamı

  Şem (mum): İlahi nur

  Çile: Nefsi köreltmek için yapılan terbiye, çekilen çile

  Tekke: Tasavvufun öğretildiği yer, meyhane

  Mürid: Tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse

  Mürşid: Doğru yolu gösteren, ilahi aşkı anlatan
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Tasavvufu ilk defa şems ve Mevlana başlatmıştır. Tasavvufun pek çok anlamı bulunmaktadır. Tasavvuf ile dünyaya olan ilgi ve sevgi küçümsenmekte ve Allaha yönelmektedirler. Tasavvufta insanlar Allahtan alıp halka dağıtma anlamında sema gösterileri yapılmaktadır. Tasavvuf Allaha olan aşkı ve sevgiyi göstermektedir.
+ Yorum Gönder