+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda korsanlarla mücadele için ne yapılmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  korsanlarla mücadele için ne yapılmalıdır
  korsanlarla mücadele için ne yapılmalıdır maddeler halinde olursa sevinirim. Korsanların ne gibi zararları vardır korsanların önüne geçmek için neler yapılması gerekir bana bu konuda acil bilgi gerekiyor bana bu konuda acil bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  korsanlarla mücadele için ne yapılmalıdır

  • Kayıt dışı ekonomi sebebiyle Devletin trilyonlarca lira vergi kaybı olmaktadır.

  korsanlarla mücadele için ne yapılmalıdır.jpg
  • Korsan’dan gelen yüksek miktardaki para, organize suç örgütlerine gitmekte ve yasadışı işlerin finansmanında kullanılmaktadır.


  • Eser sahipleri, yaratıcı emeklerinin karşılığını alamadığı “Yaratıcılık” engellenmektedir.


  • Korsanın önlenememesi, yabancı sermaye yatırımın önündeki en büyük engellerden biridir.


  • Uluslararası platformda saygınlığımızı zedelemesi yanında çeşitli (kotalar, ticaretin engellenmesi gibi) müeyyidelerle karşılaşılmaktadır.


  • Ülkenin gerek ekonomisi ve gerekse kültür hayatı için vazgeçilmez olan müzik, sinema, ilim/edebiyat sektörlerinin uluslararası alanda rekabet şansını, gelişimini, bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engellemekte ve imkansız hale getirmektedir.


  • Bilgi toplumunun en önemli itici güçlerinden olan yazılım sektörü gelişememektedir.


  • Ekonomik gücü son derece zayıf olan yerli sektörler durma noktasına gelmek ve yerli üretim yapılamadığından İthalata büyük bedeller ödenmektedir.


  • Bilgi toplumu / Bilgi ekonomisinin yarattığı yeni üretim şekli, bilgiye dayalı katma değeri yüksek ürünlerden oluşmaktadır ki, bunların tamamı “fikri haklar” korumasına muhtaçtır. Bu koruma sağlanamadığında, ülkemizin tarım/sanayi toplumu/ekonomisi çerçevesindeki üretimi değişmeyecek ve ihracat açığımız gün geçtikçe artacaktır.
  KORSANLIKLA İLGİLİ İSTATİSİKLER  MÜZİK SEKTÖRÜNDE KORSANLIK


  Uluslararası Alan / IFPI (Uluslararası Fonogram Yapımcıları Birliği) 2003 Korsan Raporu


  • 1999 yılında 510 milyon adet Korsan CD üretilirken bu rakam 2002 yılında 1.1 milyar adede ulaşmıştır.


  • Bu rakam, Dünyada satılan her üç CD’den birinin Korsan olması demektir.


  • Müzik Sektörünün Korsan sebebiyle yıllık kaybı 4.6 milyar $. olarak hesaplanmaktadır.  Türkiye’deki Durum


  • Farklı değerlendirmeler mevcut olmakla beraber; müzik eserlerinde (Kaset ve CD) Korsan kullanım oranının ortalama olarak %70’ler seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.


  • Korsan üretimin %70 oranında yurt içinde yapıldığı ; geri kalanının ise yasa dışı yollarla yurda sokulduğu tahmin edilmektedir.


  • Korsanın ulaşmış olduğu seviye sebebiyle, Müzik Sektörünün yıllık cirosu 1991 yılında 200 milyon $ iken 2001 yılında 50 milyon $ seviyesine düşmüştür.


  • Müzik sektöründe korsan sebebiyle devletin vergi kaybının 37.Trilyon TL. olduğu tahmin edilmektedir.


  YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE KORSANLIK


  Türkiye’de Yayıncılık Sektöründeki “Korsan” oranı %60 civarında tahmin edilmektedir ki; bu oran yaklaşık 300 trilyonluk bir “korsan” pazarı olduğu göstermektedir. Yayıncılık sektöründeki “korsan” oranlarında da çeşitli tahminler olmakla beraber; En fazla korsan üretimin kültür yayınları ile İthal kitap pazarında (%60’ın üzerinde) olduğu tahmin edilmektedir. Sırf bu iki alandaki toplam kayıp 80 Trilyon TL’yi bulmaktadır. Korsanın ikinci yüksek olduğu alan Ders kitaplarıdır; bu alandaki Korsan pazarı da 50 Trilyon TL. olarak tahmin edilmektedir.


  YAZILIM SEKTÖRÜNDE KORSANLIK


  Türkiye’de ; Yazılım Pazarının toplam büyüklüğü 500 Milyon $ seviyesinde olup, Yerli Yazılım toplam Pazar içindeki payı %30-35 seviyesindedir.


  • BSA Türkiye’nin tahminlerine göre Türkiye’deki Korsan kullanım oranları :
  1995 % 90
  1996 % 85
  1997 % 84
  1998 % 87
  1999 % 74
  2000 % 69
  2001 % 64
  2002 % 58
  2003 % 54


  • Dünyada Korsan Yazılım Kullanım Oranı % 39 olarak tahmin edilmektedir.
  • Türkiye ortalaması dünya ortalamasının yaklaşık 15 puan üzerindedir. Korsan Yazılım Kullanım Oranının, 2006 yılına kadar, Dünya çapında %10’luk bir düşüş göstermesi halinde;


  • BT sektöründe % 49’luk büyüme


  • 1,5 milyon yeni istihdam


  • 64 milyar dolar ek vergi kaynağı


  • 400 milyar dolarlık ekonomik büyüme olacağı tahmin edilmektedir. Aynı hesaplarla Türkiye’ye bakıldığında, 2006 yılına kadar, korsan kullanım oranı % 58’den % 48’e düşerse ;


  • BT sektörünün % 100’den fazla büyüyerek 3,8 milyar dolarlık hacme ulaşacağı,


  • Ekonomiye 830 milyon dolar katkı sağlanacağı,


  • 2.300 yeni istihdam sağlanacağı ve


  • 59 milyon dolar ek vergi geliri elde edileceği tahmin edilmektedir
  Korsanlık çeşitleri


  KORSAN (Yasadışı) OLARAK ÜRETİLEN NÜSHALARIN ÖZELLİKLERİ, SATIŞ USULLERİ VE KORSANLIK ÇEŞİTLERİ


  Genel Olarak Korsan ürünler ;


  - ya alenen yol, cadde, meydan ve sokaklarda seyyar tezgahlarda satılmaktadır.
  - ya alenen dükkanlarda raflarda satılmaktadır.
  - ya yol, cadde, meydan ve sokaklarda bir takım seyyar satıcıların elinde bir iki nüsha halinde numune olarak bulundurularak, satış mekanına uzak bazı depolarda gizli olarak satılmaktadır. (Bu satış tipinde korsan ürün satan şahıs elindeki numuneleri alıcıya göstererek asıl nüshaların olduğu depoya alıcıyı bizzat davet etmekte ve götürmektedir. Satış işlemi bu depoda tamamlanmaktadır.)
  - ya da dükkanların gizli raflarında veya bölümlerinde saklanarak talep ile satılmaktadır.


  Korsan çeşitleri genel olarak şöyledir :


  1. Bandrolsüz eserler
  2. Sahte bandrollü eserler
  3. A eserine alınan bandrollerin B eserinde kullanılması
  4. Esere ekleme ve çıkarmalar yapılması
  5. Ucuz seri olarak piyasaya sürülen kasetlerin içinin silinerek, kartonetinin değiştirilmesi suretiyle piyasaya tekrar sürülmesi
  6. Eserlerin işaret ve rumuzlarının bulunmaması (Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde)
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Korsanlar insanların emeklerinin karşılığını önlemektedir. Korsanlar hem ekonomiye hemde emek sahiplerine maddi zararlar sağlamaktadır. Korsanlar en çok müzik sektörü ve sinema sektörüne darbe indirmektedir. Korsanlara karşı yapılabilecek en iyi şey onlardan hiç bir şey satın almamaktır.
+ Yorum Gönder


korsan ürünlerle mücadele için neler yapıldı,  korsan ürünlerle mücadele için neler yapılıyor,  korsan ürünlerle mücadele için neler yapılır,  korsan ürünlerle mücadele için neler yapılmalı,  korsan ürünlerle mücadele için neler yapıldığını araştırınız,  korsan ürünlerle mücadele için neler yapılmıştır