+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Sanat eleştirisi nasıl yapılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Sanat eleştirisi nasıl yapılır
  sanat eleştirisi nasıl yapılır ve hakkında bilgi verebilir misin? Sanat eleştirileri nasıl yapılmaktadır bana sanat eleştirileri konusunda bilgi verebilir misiniz. Sanat eleştirileri nasıl yapılır bana yardım ederseniz sevinirim


  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  sanat eleştirisi nasıl yapılır sanat eleştirisi hakkında bilgi..


  Eleştiri yapmak bir sanattır. Eleştiri denilince millet olarak hep olumsuz eleştiriyi algılarız. Oysa eleştiri, neresinden bakılırsa bakılsın, olumlu ve olumsuz, her iki ögeyi de içinde barındırır.

  Eleştiri sanatı; sanat eğitiminin en vazgeçilmez ögesidir. Ancak ülkemizde sanat eleştirisi üzerine ne yazık ki yeterli sayıda kaynak yaratılmamış, araştırmacılar tarafından da eğilinmemiştir. Oysa; sanat eğitimini yükseltecek yegane çalışmalar, sanat ürünlerinin eleştirileriyle daha mükemmele ulaşması sağlanarak elde edilecektir.

  70’li yıllarda magazin dergilerinin köşelerinde müzikseverlerin yorum ve eleştirileri ile birlikte, konser ve plak eleştirileri vardır. Oysa günümüzde, ulusal gazete ve dergilerimizde popüler müziklerin eleştirisini bile çok az görüyoruz.


  SANAT ELEŞTİRİSİNDE ARAÇLAR

  Sanat eleştirisinde kullanılabilecek araçları şöyle sıralayabiliriz:

  Dikkat Çekme:

  Öncelikle, vurgulanması gereken olayın doğru kelimelerinin bulunması gerekir. Bu, farklı yapıdaki kelimeler kullanılarak da yapılabilir, düşündüren esprilerle de… Ya da tamamen ilgisiz başlıklar kullanarak merak ettirerek de…

  İfadeyi güçlendirme;

  Kulakta es-pas yapan zıt anlamlı kelimelerin ard arda kullanılması, hem kişinin dilini iyi kullandığını, hem de zekasını göstermesi açısından oldukça etkileyicidir.

  Örneğin:

  “Etkisizleştirme harekatının etkisizleştirilmesi gerekir.”

  “Yazarlar, güçsüzlerin gücü olmalıdırlar.”

  Kıyaslama:

  Kıyaslamanın yapılabilmesi için benzer sanat olayları kaçırılmadan izlenmelidir. Uğraşısı sanat olan kişi, yalnızca kendi sanat dalındaki gelişmeleri değil, diğer sanat dallarındaki gelişmeleri de izlemek zorundadır. Bu gelişmeleri izlerken, yalnızca o gün ortaya konan ürünü değil, ürünün ve onu sunanların geçmişteki yaptıklarını da iyi bilmesi gerekir.

  Benzetme Veya Benzersiz Görme:

  Ortaya konan sanatsal bir ifadenin öncelikle sanatsal boyutu, daha sonra diğer sanat olaylarıyla benzerlikleri veya ayrılıkları, daha sonra da aynı sanat dalı içindeki benzer veya benzersiz yönleri dökülmelidir.

  İzleyici Tepkilerinin Önemi:

  Eleştirmen, izleyici tepkilerini de almalıdır. Bu tepkiler beğeni gücünü yansıtır. O toplumun gerek kültür birikiminde, gerekse sanat anlayışındaki varsa gelişmeler, sanat olaylarını izleyenlerin davranışlarına yansıyacaktır.

  Sanatçının yaratmadaki özgürlüğü, yaşadığı dünyada yapamadıklarını, ürünü üzerinde yapabileceği duygusu, onu sonsuz bir haz derinliğine sürükler. Kafasında parçaladığı veya bütünleştirdiği anlatımları ve anlatmak istediklerini, sanatında ve ürününde gösterir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Sanat eleştirisi yapabilmekte bir sanattır. Sanat eleştirmenleri sanatı sadece olumsuz olarak değil aynı zamanda olumlu olarakta eleştirmektedir. Eleştiri hem olumlu hemde olumsuz olarak yapılmaktadır. 70 li yıllarda daha çok eleştiri yapılırken günümüzde yeteri kadar eleştiriye yer verilmemektedir.
+ Yorum Gönder