+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Konferans nedir özellikleri nelerdir kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Konferans nedir özellikleri nelerdir kısaca
  Konferans nedir özellikleri nelerdir kısaca..

  Edebiyat anlamında konferans alanında uzman kişiler tarafından bir konu veya bir olay hakkında düşüncelerini ve görüşlerini bir topluluk veya bir grup karşınında konuşulmasına denir. Konferans bu yönüyle nutuğa benzetilir ama konuları bakımından nutuktan ayrılır. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  konferans nedir özellikleri nelerdir kısaca

  Konferans Nedir ? Konferansın Özellikleri

  Alanında uzman birinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı hazırlıklı konuşmaya konferans denir.
  Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Konferanslar daha çok bilimsel konularda verilmekle birlikte güncel konularda da verilebilir. Konferanstan amaç dinleyenleri coşturmak veya onlara bir fikir aşılamak değil, dinleyicileri belli bir konuda bilgilendirmektir.

  Konferansta anlaşılması güç cümleler kurulmamalı, teknik kelimelere çok yer verilmemeli, kitabî bir üslûpla konuşulmamalı; tekdüzelikten sakınılmalıdır. Bolca verilen örnekler dinleyenlerin hayatından alınmalı, ses çok iyi kontrol edilerek yerine göre vurgu ve tonlamalar yapılmalı, mümkün olduğu kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır.

  Konferans şöyle bir planla sunulabilir:
  1. seslenme
  2. konferansın amacı
  3. konunun kısaca özeti
  4. sorulabilecek soruların cevapları
  5. sonuca götüren açıklamalar
  6. sonuç

  Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir. Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.

  Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır. Sanki, söyleşi yapıyormuş gibi konuşmalıdır. Arada sırada, yeri geldiğinde kâğıda bakmalıdır. Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır. Ayrıca, konuşmacı; temiz giyinmeli, ciddî olmalı, kibar davranmalı, güzel konuşmalıdır. Ses tonunu yerine göre ayarlamalı, vurguyu iyi yapmalıdır. Konferans verilmeden önce, bir başkası konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.

  Konuşmacı; dinleyicileri sıkıcı ve bıktırıcı söz ve tavırlardan uzak durmalıdır. Ayrıca, el, yüz ve vücut hareketlerini konunun anlamına uygun olarak yerinde ve uyumlu yapmak zorundadır. Hatiplik yeteneği olmayan konuşmacıların, vereceği konferansın etkisiz ve başarısız olacağı da unutulmamalıdır.

  Konferansta dikkat edilecek bir diğer özellik de zamana uymaktır. Bir saati aşan konferansların dinleyici üzerinde etkisinin azaldığı bir gerçektir. Konferansçı, bu gerçeğe dikkat etmeli, bir saatten az bir sürede konferansını bitirmelidir. Ayrıca, konferansçı; yersiz, taşkın el ve kol hareketlerinin konuşmanın değerini düşürdüğünü unutmamalıdır.

  Konferans hazırlanırken öncelikle yapılması gereken iş, konferansın sunulacağı konuda geniş bir kaynak taramasına girişmek olacaktır. İncelenecek konuda ansiklopedilerden başlayarak değişik yazı ve incelemeler gözden geçirilmeli, böylelikle sağlam ve derli toplu bir malzeme hazırlanmalıdır. Bu malzemeye konferansçı kendi görüş ve düşüncelerini de katarak öncelikle konferansın plânını düzenlemelidir.

  Bilimsel toplantılarda söylenen ve akademik hitabet türüne giren söylevler (nutuklar) de konferans sayılır.

  Konferans plânı şöyle düzenlenebilir:
  (a) Hitap cümlesi.
  (b) Konunun sunuluşu.
  (c) Konferansın amacı.
  (ç) Konunun açılması ve anlatılması.
  (d) Sonuç.
  (e) Sorular ve cevaplar.

  Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren ve iltifat edici sözlerle başlanmalıdır. Sonra konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalıdır. Bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalı, o konudaki çeşitli görüşleri kırıcı ve tahkir edici olmayan ifadelerle belirtmelidir.

  Konuşmacı, bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır. Zaman zaman canlı örnekler ve fıkralarla, konuşma tarzının değiştirilmesiyle, ses tonuna verilecek iniş ve çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır.

  Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilme-sinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır. Konuyu fazla dağıtmak, dinleyicinin konuşmayı takip edememesine neden olur. Çok fazla ayrıntı, herkesi aynı ölçüde ilgilendirmeyeceği için dinleyiciyi sıkar.

  Konferans, anlatılanların kısaca özetlenmesi, maksadın verilmesi ve dinleyicilere saygı ve iltifat eden sözlerle bitirilmelidir. Sorulacak sorular da kısaca ve soranı incitmeden cevaplanmalıdır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  konferans nedir


  Bilim, sanat, edebiyat, felsefe gibi farklı alanlardan uzmanların alanları hakkında bir konuyla ilgili yaptıkları topluluk konuşmalarına konferans denir. Konferansın konusuna ve konuşmacının akademik bilgisine göre dilin yoğunluğu da değişebilir. Ancak konferanslardaki temel amaç, anlaşılır bir dil kullanarak insanların o konu hakkında bilinçlenmelerini sağlamaktır. Bu yüzden konuşmacıların uzun ve karmaşık cümleler kurarak dinleyicilerin düşüncelerini bulandırmamaları gerekir. Sade cümleler kullanarak doğrudan anlatım yolunun benimsenmesi en verimli yöntemdir.

  Konferans sonunda konunun pekişmesi açısından dinleyiciler akıllarına takılan önemli soruları konuşmacılara sorabilir. Yani konuşmacının gelecek sorulara hazırlıklı olması gereklidir. Konferanslara katılan konuşmacılar genellikle alanlarında uzman üniversite hocaları olduğu için bu konuda sorun çıkmamaktadır. Fakat sorulara cevap verilirken yine anlaşılır bir dil kullanmak hem soruya cevap arayan dinleyiciyi, hem de diğer katılımcıları tatmin edecektir.

  Konferansların belli başlı özellikleri şunlardır:

  - Genellikle üniversite gibi akademik ortamlarda hocalar tarafından düzenlenen hazırlıklı konuşmalardır.

  - Konuşmacının konu hakkında bilgi düzeyinin yüksek, hitabet yeteneğinin iyi olması beklenir.

  - Konferansın amacı bilgilendirmektir. Tartışma, münazara ortamlarında olduğu gibi kişiyi bir konu hakkında ikna etmek değil, konu hakkında bilgilendirmek hedeflenir. Bu yüzden karşılıklı diyaloglardan kaçınılır.

  - Akademik toplantılar da konuları itibarıyla birer konferans sayılabilir.

+ Yorum Gönder


konferans nedir özellikleri nelerdir,  konferans nedir özellikleri nelerdir kısaca