+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda bağlaç nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  bağlaç nedir özellikleri nelerdir
  bağlaç nedir özellikleri nelerdir? Bağlaçlar nerelerde kullanılır bana bağlaç konusunda çok acil bilgi gerekmektedir bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim.umarım bana yardım edersiniz. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  bağlaç nedir özellikleri nelerdir

  bağlaç nedir

  Bağlaç Nedir – Bağlaç Hakkında Bilgi

  Eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir. Üç çeşittir:

  1. Kelime Bağlacı : Sadece kelimeleri bağlar. Cümleleri bağlayamaz. Türkçe’de kelime bağlacı “ile” dir. Ali ile Ayşe okula gittiler.
  “İle” bağlacı “ve” bağlacının yerine kullanılabilir; fakat “ve” bağlacı hem kelimeleri, hem cümleleri bağlarken “ile” bağlacı sadece kelimeleri bağlayabilir. Ali ile Ayşe gitti. / Ali ve Ayşe gitti.

  2. Cümle Bağlaçları : Sadece cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Bu bağlaçlar kelimeleri bağlayamaz. Başlıcaları şunlardır: Ama, fakat, ancak, lâkin, yalnız, halbuki, varsayalım, diyelim, çünkü, mademki, madem, değil mi ki, ola ki, oysa, hiç olmazsa, hiç değilse, hoş, bununla birlikte, kaldı ki, ne var ki, şu var ki, yeter ki, nedir ki, gerçi, her ne kadar..

  3. Ortak Bağlaçlar : Hem kelimeleri, hem de cümleleri bağlayabilen bağlaçlardır. Ortak bağlaçların çeşitleri şunlardır:

  a. Sıralama Bağlacı (ve) : Eş görevli kelimeleri ve birbirini izleyen cümleleri bağlar. Ali ve Ayşe derslerine çok iyi çalışır. / Sabah erkenden kalktım ve okula gittim.

  b. Eş Değerlik Bağlaçları (ya da, veya, yahut, veyahut): Bu parayı Ali ya da Ahmet alsın. / Çarşıdan kitap yahut dergi alalım.

  c. Yineleme Biçimli Bağlaçlar (Ya…ya, gerek…gerek, da…da, ister…ister, hem…hem, ha…ha, ama…ama, ne…ne) : İster gel, ister gelme / Hem geziyor hem canı sıkılıyor / Sınıftan ya Ahmet’i ya Murat’ı çağır.

  NOT: “Ne…ne” bağlacı olumsuzluk bildirir. Bu nedenle bu bağlacın bulunduğu cümlelerde fiiller genellikle olumludur. Bu kurala halk arasında günlük konuşmalarda pek uyulmaz. Böylece dil yanlışı olur.
  Ne geldi, ne aradı. (Doğru) / Ne Ahmet, ne Ali geldi. (Doğru) / Ne Ahmet, ne Ali gelmedi. (Yanlış)

  NOT : “DE” Bağlacı Cümleye Şu Anlamları Katar:
  1. Usanma :Yaz da yaz, biteceği yok.
  2. Küçümseme: Bizimki okuyacak da, adam olacak.
  3. Devamlılık: Çenesi açıldı mı, konuşur da konuşur.
  4. İnat: Çocuk: “Balon da balon!” diye tutturdu.
  5. Şart: Başarı, çalışılıp da kazanılır.
  6. Aşırılık: Kızımız pek de güzelmiş.
  7. Korkutma: Yerinden kalk ta göreyim.
  8. Azar: Adam ol da öyle konuş!
  9. Aşırı övünme: Şu şiiri okuyayım da bir görün!
  10. Sebep-sonuç: Önüne bakmadın da çiğnedin.
  11. Memnunluk: Ne iyi etmişim de, seninle tanışmışım!
  12. Aşırı Beğenme: Araba da arabaymış ha!

  NOT: “İle” hem edat hem bağlaçtır. “İle” çıkarılıp yerine “ve” getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu durumda “ile” bağlaçtır. Cümlenin anlamı bozuluyorsa edattır.
  Babam ile pazara gittik. (Edat) / Babam ile annem çarşıya gitti. (Bağlaç)
  Bazı cümlelerde “ile” den sonra virgül getirilirse, bağlaç olan “ile” edata dönüşür:Fatih ile Ali’ye haber gönderdim. (Bağlaç) / Fatih ile, Ali’ye haber gönderdim. (Edat)

  NOT : Bağlaçlar cümlede tek başlarına öğe olmaz. Ancak başka öğelerin içinde yer alabilir. Kantinden simit ve çay aldım. (Belirtisiz Nesne)
  Erkenden kalktım ve okula gittim. (Cümle dışı unsur)
  Sen de al. (Cümle dışı unsur)
 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Bağlaçlar ve Bağlaç Çeşitleri

  Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili eş görevli kelimeleri, söz öbeklerini ve cümleleri biçim ve anlam yönünden bağlayan kelimelere bağlaç denir.


  Örnek:

  Eve gittim, fakat onu bulamadım. (bağlaç)

  Duygu ve düşünce bir olmalıdır.

  Ya beni de götür ya sen de gitme.

  Annesini de babasına da özlemişti.

  Büyüyecek de bana bakacak.


  Türkçe’de kullanılan başlıca bağlaçlar şunlardır:


  açıkçası

  ama

  ancak

  bile

  çünkü

  dahi

  de

  de..de

  demek ki

  fakat

  gene

  gerekgerek(se)

  ha..ha

  hâlbuki

  hatta

  hele

  hem

  hem de

  hem..hem (de)

  ile

  ise

  ister..ister(se)

  kâh.kâh

  kısacası

  ki

  lâkin

  madem(ki)

  nasıl ki

  ne var ki

  ne yazık ki

  nene (de)

  nitekim

  oysa

  oysaki

  öyleyse

  üstelik

  ve

  veya

  veyahut

  ya da

  ya.ya (da)

  yahut

  yalnız

  yeter ki

  yine

  yoksa

  zira

  öyle ki

 4. Gülşen
  Devamlı Üye
  Bağlaç kelimeleri anlamları bakımından birbirine bağlamaktadırlar. Bağlaçlar üç çeşittir. Kelime bağlacı sadece kelimeleri bağlamak için kullanılırlar. Cümle bağlaçları cümleleri birbirine bağlamak için kullanılırlar. Ortak bağlaçlar ise hem kelimeleri hemde cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlardır.

+ Yorum Gönder