+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda ses nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ses nedir özellikleri nelerdir
  ses nedir özellikleri nelerdir ve ses hakkında genel bilgi veriniz. Ses nasıl oluşur insanlar seslerini iletişim amacı ile ne zamandan beri kullanıyorlar bana ses konusunda bilgi gerekiyor bana ses konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ses nedir özellikleri nelerdir

  ses nedir özellikleri nelerdir hakkında bilgi

  cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve dalgalar halinde yayılan enerji çeşidine ses denir.

  Ses veren her madde veya cisim bir ses kaynağındır. Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim bir cismin ileri - geri gidip gelme hareketidir. Ses veren herşey titreşir.

  Ses veren bir kaynağın ses çıkarırken titreştiğini diyapozonda görebiliriz. Gırtlağımızda ses telleri bulunmaktadır. Bu ses telleri akciğerlerimizden gelen hava ile titreşir. Titreşimle meydana gelen ses, dil ve dişlerin yardımıyla sözcük olur.
  Ses madde bulunan her ortamda yayılır. Boşlukta madde olmadığı için yayılmaz. Sesin hızı, ışık hızına göre çok azdır. Ses saniyede 340 m yol almaktadır. Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık arttıkça yayılma hızı artar. Sesin yayılma hızı ortamına da bağlıdır. Ses en hızlı katı maddelerde yayılır.

  Bir ses kaynağından çevreye yayılan ses dalgaları, sert bir yüzeye çarptıklarında doğrultularını değiştirerek yansımaya uğrar. Çevremizdeki seslerin bir kısmını yansıma sonucunda duyabilmekteyiz.

  Sesin Özellikleri:

  Bir sesi başka bir sesten, aşağıdaki üç özelliğinden yararlanarak ayırabiliriz.

  1.Sesin Şiddeti

  Sesin kuvvetli yada zayıf olmasıdır.

  2.Sesin Yüksekliği

  İnce sesi, kalın sesten ayıran özelliğe denir. Sesin yüksekliğini, saniyedeki titreşim sayısı (frekansı) belirler. Saniyede 300 kez titreşen telin çıkardığı ses, 200 kez titreşen telin çıkardığı sesten daha incedir.

  3.Sesin Tınısı

  Ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan özelliğidir. Keman sesini mandolinden, kaval sesini flütten ayıran özelliktir. Aynı yükseklikte ve aynı şiddete başka başka müzik aletlerine ait sesleri kulağımızın ayırt etme özelliğidir.

  Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları, çevredeki bazı ses kaynaklarını titreştirebilir. Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde diğer ses kaynağının etki ile titreşmesine rezonans (tınlaşım) denir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Ses cisimlerin titreşmesi sonucunda oluşan ses dalgalarıdır. Ses veren maddeler sesin kaynağı olarak kabul edilirler. Boğazımızda ses telleri vardır ve bu ses telleri akciğerlerimizdeki hava sayesinde titreşir. İnsanlar sesleri birleştirerek konuşurlar insanlar önce seslerini kullanarak iletişim kurmuş daha sonra harfleri bulmuş ve konuşmaya başlamışlardır.
+ Yorum Gönder