+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda diyarbakır'ın kültürel özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  diyarbakır'ın kültürel özellikleri nelerdir
  Diyarbakır'ın kültürel özellikleri nelerdir? Lütfen Diyarbakır'ın ilçelerinde kültürel özeliklerini paylaşırsanız memnun olurum umarım bana yardımcı olursunuz. Diyarbakır hangi bölgede yer almaktadır. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  diyarbakırın kültürel özellikleri nelerdir hakkında bilgi


  Diyarbakır'ın kuzeybatısında olan Çermik kaplıcalarıyla tanınmış ünü tüm yurda yayılmış güzel ve yemyeşil bir ilçemizdir. Dünyanın her yanından insanlar şifa bulmak amacıyla bu kaplıcalara gelirler. İlçede adını buradan almaktadır.

  İlçe su bakımından son derece zengindir. Göz ve sinek suları, kasabanın topraklarını sular. İlçesinin eski kalesi, Alaadin Camii, Abdullah Paşa medresesi, Haburman köprüsü efsanevi gelin dağı, Seyfullah Bey hamamı ve Ali Dede çeşmesi ilk anda görülmesi gereken ünlü yerlerdendir.

  İlçe diyarbak-r-n-k-lt-rel-zellikleri.jpgmerkezi ve çevresi çok engebelidir. Denizden yüksekliği 710 m.'yi bulur. Halkı hayvancılık ve tarımla geçinir. Burada pamuk ve pirinçte yetişmektedir.

  Tepe, Çukur, Saray, Kale Mahallesi olmak üzere 4 mahalleden oluşur. Ayrıca 70 köy, 37 mezra, 1 kasaba bulunmaktadır. Diyarbakır'a olan uzaklığı 92 km.dir.

  Çınar İlçesi
  Cumhuriyetin ilk yıllarında Diyarbakır merkeze bağlı şirin bir köy olan Çınar 23 Haziran 1937 yılında bağımsız ilçe haline gelmiştir. Birçok uygarlığa yerleşim merkezi olan Çınar Diyarbakır İl Merkezine en yakın (32 km) coğrafi açıdan Diyarbakır'ın en büyük (1952 km2) Nüfus açısından da dördüncü büyük (57 bin) şirin bir ilçesidir.88 köy ve 2 belediyesi vardır

  Çınar, coğrafi yapı bakımından iki bölüme ayrılır. Doğusu düz ve geniş bir ovalık, batısı ise dağlık ve engebeli arazilerden oluşur. Diyarbakır'a 32 km. uzaklıkta olup, deniz seviyesinden yüksekliği 660 m., yüzölçümü ise 1952 kilometre karedir. Çınar, kuzeybatıdan Diyarbakır İl Merkezi, batıdan Şanlı Urfa'nın Siverek, Viranşehir ilçesi, Güney ve güneybatıdan Mardin İli'nin Mazıdağı ve Derik İlçeleriyle doğudan Mardin Savur İlçesi ve ile bağlı Bismil ilçesiyle komşudur

  Çüngüş İlçesi

  Diyarbakır'ın en yeni ilçelerinden olan Çüngüş dağlar arasına sıkışmış bu tanımıyla ekmeğini taştan çıkaran bir ilçemiz olmuştur. ilçenin tarihi çok eskidir daha önceleri Elazığ'a bağlı iken 1934 yılında Diyarbakır'a bağlanmış 1953 yılında ilçe olmuştur. Halkı son derece çalışkan ve konukseverdir. Halkının bu kadar çalışkan olmasından dolayı Çüngüş'ün topalı Bağdat'a gider Atasözü doğmuştur. Son zamanlarda yapılan Karakaya barajı ilçeye daha bir canlılık kazandırmıştır.

  Doğusunda Çermik kuzeyinde Maden ve Sivrice batısında Pötürge ve Fırat Nehri güneyinde ise Adıyaman ilinin Gerger ilçesi ile çevrilmiştir. 489 km lik bir alan üzerinde kurulu olan ilçenin denizden yüksekliği 1149 m dir

  Etrafı dağlarla çevrili olan Çüngüş'te Karaoğlan dağ sıraları dikkat çeker Zarga ve Püsküllü dağları ise önemli yükseklikleri oluşturur. En yüksek yere karaoğlan dağlarından ulaşılır. ve bu yükseklik 2200 m ye ulaşır

  İlçenin en önemli akarsuyu olan Çüngüş çayı Çüngüş dağlarından doğar ve Fırat'a akar. Yer yer meşe ve ardıç ormanları ve çalılıklar doğal bir bitki yapısını oluşturur

  Dicle ilçesi

  Dicle ilçesi Diyarbakır'a 92 km uzaklıktadır. Kuzeyi Elazığ ilinin Palu ilçesi doğusu Hani ilçesi güneyi Diyarbakır ilinin merkez ilçesi batısı Ergani ve Maden ilçeleri ile çevrilmiştir.

  975 km lik bir alana yayılmış olan ilçe topraklarının büyük bir bölümü dağlık ve ormanlıktır. Ovalar ise dağlar arasına yerleşmiş küçük parçalar halindedir. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 970 m dir

  Arazinin %30 unun meşe ağaçlarıyla kaplı ve ormanlık olması yüzünden Diyarbakır'ın diğer ilçelerine göre daha fazla yağmur almaktadır.Yağmurlar özellikle Aralık ayından başlayıp Nisan ayının sonuna kadar devam eder. yazlar çok sıcak ve kurak kışlar ise çok soğuk olur
  Eğil İlçesi

  Köklü ve zengin bir geçmişe sahip olan Eğil ilçesi tarih içinde de önemli bir yer işgal etmiştir. Asur kalesinin adından da anlaşılabileceği gibi Asurlular'ın da ötesine ulaşan bir geçmişi vardır. O kale ki kalıntıları bile insanları halen etkileyebiliyor

  Önceleri nahiye olarak 1860 yılında Palu'ya 1866 da o günkü adıyla Mamureti Laziz Vilayetine bağlanan Eğil daha sonra Diyarbakır'ın merkez nahiyelerinden biri olmuştur. 1936 yılında ilçe olmuş ancak 1939 da ilçelik Dicle'ye verilmiş ve büyük bir hata yapılarak Dicle'ye Eğil ismi verilmiştir. bu karışıklık 11 yıl sürmüş ve 1950 de ismi değiş tokuş yapılmıştır. 1957 de Eğil Dicle'den alınarak merkeze bağlanmıştır. Bu yılan hikayesi 1987 de son bulmuş ve Eğil Diyarbakır'ın 12. ilçesi olarak yerini almıştır

  İl merkezinin kuzeyinde dağlık bir arazide kurulmuş olan Eğil'in kuzeyinde Dicle nehri geçmekte ve Dicle ilçesi bulunmaktadır.Ayrıca Ergani Hani ve HAZRO ile komşudur

  Ergani İlçesi

  Ergani çok eski bir şehir olup kuruluş tarihi belli değildir. Yunus Peygamberin kurduğu rivayet edilse bile bu rivayet çok esaslı bir kaynağa dayandırılmamıştır.Ergani Dicle nehrinin sağ kıyında 10 km uzaklıkta 1526 m yükseklikte yarı sönmüş Zülkifil dağının derin bir sel yatağına bakan güneydoğu yamacı üzerine kurulmuştur. denizden yüksekliği 955 m dir. Diyarbakır Elazığ karayolunun 58. kilometresinde yer alan Ergani'nin yüzölçümü 1559 km dir.

  Belli başlı 3 Akarsuyu olan Ergani'nin çevresi oldukça verimli kaynaklara sahiptir. İlçe merkezinde 5-6 m derinlikte su çıktığı gibi derin sondaj çalışmaları sonunda 50 m civarında zengin kaynaklara rastlanmaktadır. Kemaliye , Saray, Namık Kemal, Kemer taş, Şirin evler , Fevzi Çakmak, İsmet Paşa ve Aziziye mahallesi olmak üzere 8 mahallesi vardır.

  Silvan İlçesi

  Diyarbakır'ın doğusunda 82 kilometre uzaklıktadır. Ortaçağın önemli merkezlerinden biri olan Silvan'ın ne zaman kurulduğu ve kalesinin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Diyarbakır kadar eski ve Diyarbakır tarihiyle yaşıt olduğu söylenebilir. Lehmann-Haupt, Silvan'ın eski bir Asur kenti olduğunu belirtir. Yine buranın M.Ö. 77 yılında Büyük Tigran tarafından kurdurulan Tigranokerta kenti olduğu ileri sürülür. Silvan'ın bilinen ilk adı Mortyropolis'tir. Silvanlı tarihçi İbn-ül Ezrak'a göre, çağının tanınan bilgin ve devlet adamı olan Silvanlı Piskopos Mar Marutha (Marusa) IV. yy sonu V. yy başlarında Bizans İmparatoru ile İran Hükümdarı Yezdigint'ten aldığı izin ile Hristiyan din şehitlerinin kemiklerini toplayarak buraya gelmiş ve bir şehir kurarak buraya "Şehitler Şehri" anlamına gelen Mortyropolis adını vermiştir.

  VI. yy Bizans İmparatoru Jüstinian tarafından tahkim ve imar edilerek en önemli askeri merkezlerden biri haline getirilmiştir. İslam kaynaklarında Meyyafarkin, Mafarkin, Farkin adlarıyla anılan kent bu dönemde de önemini korumuştur. Ancak Hulagu ordularının kenti elegeçirip tahrip etmelerinden sonra önemini kaybetmiş küçük bir kasaba haline gelmiştir. 1873 yılında ilçe merkezi olarak Diyarbakır'a bağlanmıştır. Sur kalıntıları, Kufa Kapısı, Selahaddin-i Eyyubî Camii (Ulucami), Karabehlül Camii, Eyyubi Minaresi, Hassunî Mağaraları ilçenin önemli tarihi yapı ve yerleri arasında sayılabilir.

  Lice İlçesi

  Diyarbakır'ın kuzey-doğusunda 95 kilometre uzaklıktadır. Lice ilçesinde M.Ö. ve sonrasına ait çok önemli tarihi kalıntılar vardır. Bu kalıntılardan bölgenin uzun süre Asur ve Nirbiler ile Doğu Seferine çıkan İskender ordularının egemenliği altında kaldığı görülür. Bu tarihi olayların en önemli belgeleri Bırkleyn mağaralarında bulunan Asur Hükümdarları I. Tiğlatpleser ile II. Tiğlatninip'e ait Stel ve kitabelerdir.

  Yine Bırkleyn mağaraları üstündeki sarp kayalıklarda bulunan bir kale kalıntısının İskender dönemine ait olduğu söylenir. Yapılış tarihleri bilinmeyen Çeper, Mele ve Atak Kaleleri, Romalılardan kalma Fis Ovası'ndaki Dakyanus Harabeleri yine Atak köyündeki Akkilise, henüz tarihi bakımdan incelenmemiş çok önemli tarihi eserlerden bazılarıdır. Özellikle Dakyanus Harabelerinde ve Atak köyünde yapılacak ciddi araştırma sonunda bölge tarihine ışık tutacak değerli bilgilerin elde edilebileceği düşünülüyor.

  Ayrıca Derkan köyü yakınındaki Miyakuyan Dağı tepesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası, Atak köyündeki Melik Adil'e ait minare ve camii, Çeper köyündeki IV. Murat Kervansarayı, Dercimit köyündeki efsanevi Geyik Çobanı, Şeyh Bilal Türbesi ve çeşmeleri Lice'nin önemli tarihi ve turistik yerleri arasında sayılabilir.

  Kulp İlçesi

  Diyarbakır'ın kuzey-doğusunda 128 kilometre uzaklıktadır. Volkanik ve sarp bir arazi üzerine kurulmuştur. Eski adı "Baş Kale" anlamına gelen "Pasur"dur. Kulp adını ise bölgeye egemen olan Kulpo adlı bir derebeyinden aldığı sanılmaktadır. M.Ö.606 yılında Asur egemenliği son bulunca Kulp ve yöresi önce Med'lerin daha sonra da Persler'in eline geçmiştir. Bir süre Ermeni hakimiyeti de bölgede hüküm sürmüştür. M.S. 226'da Roma egemenliğine giren Kulp, 639 yılında Diyarbakır ile birlikte Araplar'ın eline geçmiştir.

  İlçe ve çevresinde Kafrum Kalesi, Kanikan köyü mağaraları, Cıkse ve Keleyi Ulya Kaleleri, Kulp Çayı üzerindeki bugüne kadar çözülmemiş çivi yazılı Büyükkaya ile Badıkan mıntıkasındaki İmam-ı Gazali türbesi görülebilecek yerler arasındadır.

  Kocaköy İlçesi

  Kocaköy ilçesi Diyarbakır şehir merkezinin kuzey-doğusunda olup, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 65. kilometresinde kurulmuş bir yerleşim merkezidir. İlçe merkezinin, Kaya, Yenişehir, Şeyh Şerafettin, Kokulupınar ve Şerifoulları isminde 5 mahallesi mevcuttur. 1977 yılında belediye teşkilatına kavuştu. İlçeye 13 köy bağlı olup, bu köylerin de 15 mezrası mmevcuttur. Özekli beldesinin; Pider baba ve Yunus Emre isminde iki mahallesi vardır. İlçe nüfusunun %71.5'i köy ve bağlı mezralarda, %28'de şehirde yaşamaktadır.

  Hazro İlçesi

  Diyarbakır'ın kuzey-doğusunda 72 kilometre uzaklıktadır. Toplan alanı 419 km2'dir. Bu alan içerisinde 24 köy ile 37 mezra bulunmaktadır. Lice, doğ ve güneyinde Silvan, batısında Kocaköy, güneybatısında Diyarbakır İl merkezi bulunmaktadır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Diyarbakır güneydoğu anadolu bölgesinde yer alan bir bölgemizdir. Diyarbakırda doğu kültürü hakimdir. Düğünler, cenazeler ve özel günler doğu kültürü ile yapılmaktadır. Özel günlerde kültürel etkinliklere dikkat edilmekte ve gelenek ve göreneklere hareket edilmektedir.
+ Yorum Gönder


diyarbakırın kültürel özellikleri,  diyarbakırın özellikleri,  diyarbakır kültürel özellikleri,  diyarbakırın kültürel değerleri,  diyarbakırın özellikleri nelerdir,  diyarbakır ın kültürel özellikleri