+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda kars'ın kültürel özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kars'ın kültürel özellikleri nelerdir
  kars'ın kültürel özellikleri nelerdir? lütfen geniş ve açıklayıcı olursa sevinirim? Kars nasıl bir kültüre sahiptir gelenek ve görenekler uygulanıyor mu bana bu konuda bilgi verebilir seniz sevinirim 2. Şemsihan
  Devamlı Üye


  karsın kültürel özellikleri nelerdir

  İslamiyet'in Yayılış Dönemi
  cam nedir.png
  Bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi´ni ele geçirme amacıyla 638 yılında Araplar ilk seferine başlamışlardır Halife Ömer döneminde İslam ordusunun kumandanı olan Ilyas Bin Gazem komutasındaki Arap ordusu bu yılda ancak Van Gölü yöresine kadar ilerledi 642 yılında bölgeye bu seferde Habib Bin Mesleme komutasındaki ordu sefere girişti O dönem Kars´ı da ele geçirmek isteyen kuvvetler sadece Divin'i almışlardıKars 646 yılında Araplar'a kendiliğinden teslim olmuş ama halkın büyük bir kısmı Selçuklular'ın bu bölgeye geldiği 1064 yılına kadar yani 420 yıl boyunca Hristiyan olarak kalmışlardı Bu dört asırda Müslüman Araplar, Bagratlılar ve Bizanslılar arasında sürekli el değiştiren yöre nihayetinde Sultan Alparslan´ın Malazgirt Zaferi´nden sonra Türkler´in eline geçmiştir Bu dönemde bilinmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de Kars´ın, Ermeni Bagrat Krallığı´na başkentlik yaptığıdır

  Selçuklular Dönemi

  Selçuklu Devleti bayrağı

  Alparslan'ın 1064 yılında Anadolu´ya düzenlediği sefer neticesinde bölge Selçuklular egemenliğine girmiştir Alparslan ve oğlu Melikşah´ın dönemlerinde yöre savaş yüzü görmemiştir ancak Melikşah´ın vefatı ile onun oğulları olan Muhammed Tapar, Berkyark ve Sencer arasında tahta çıkma mücadelesi baş göstermiştir Bununla birlikte artan düzensizlik Kars yöresini de etkilemiştir Muhammed Tapar ile Berkyaruk 1103 yılında o dönemin en önemli şehirleri arasında sayılan Ani´de karşı karşıya geldiler Tarihte Divin Savaşı adını alan bu çarpışmanın galibi Berkyaruk oldu Bölgeyi bir süre idare eden Berkyaruk´un ölümüyle idare yetkisini Muhammed Tapar aldıBundan kısa bir süre sonra Saltuklular Ani şehrine girmiş fakat Gürcülerle yaptıkları savaşı kaybedince yöreyi onlara bırakmışlardır 1164'te, yöre tekrar Selçuklular'ın eline geçti Bu zamandan sonra tekrar bir Gürcü akını olmaması için yöredeki önemli kalelerin surları ve burçları onarıldı ancak 1164'te Gürcü Kralı III Georgi'nin saldırısıyla yöre yeniden el değiştirdi Netice de yapılan bakım ve onarım çalışmalarının yetersiz kaldığı anlaşıldı1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı´nın ardından tüm bölge Moğollar´ın hakimiyeti altına girdi Yöre daha sonra Altınordu Devleti, Karakoyunlular ve Akkoyunlular´ın egemenliği altına girdi

  Osmanlılar Dönemi

  Kanuni Sultan Süleyman

  Yavuz Sultan Selim doğuya yapmış olduğu son seferinde yöreyi Osmanlı topraklarına katmak istemişsede bunu gerçekleştiremeden İstanbul´a dönmüştür 1534 yılında ise oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı Devleti topraklarına bu yöre dahil edilmiştir Kars 19 yüzyıla kadar birçok kez Ruslar ve İranlılar´ın saldırısına uğradıBu yüzyılda Ruslar ve Osmanlılar arasında el değiştiren yöre, 1877-1878 yılları arasında Ruslar tarafından alındı 1918´de Bolşevik İhtilali´nin ardından yapılan Brest-Litovsk Antlaşması ile Osmanlılar´a bırakıldıKısa bir süre sonra, önce Ermeni egemenliğine giren yöreyi daha sonra İngilizler ele geçirdi Kars´ı daha sonra Ermeniler´e ve Gürcüler´e bırakan İngilizler buradan çekildi
  25 Nisan 1918´de Kars, kırk yıldan sonra tekrar Osmanlı topraklarına dahil edildi Mart-Nisan 1918'de Ermeniler tekrar şehre girmiş, ordu buradan çekilmeye mecbur kalmıştır Buna engel olmak isteyen Karslılar kendi imkanları dahilinde, Wilson Prensiplerine uyarak 5 Kasım 1918´de Milli İslam Şurası adıyla demokratik bir yerli hükümet kurdular Batum, Artvin, Ahıska, Ahılkelek, Nahcıvan ve Ordubad´daki halk Kars'taki bu yerli hükümete katılarak sancak ve ilçe teşkilatını kurdular Böylece, başkenti Kars olan 36000 km²'lik bölgede yerli Türk hükümeti kuruldu Bu hükümet 18 Ocak 1919'da 131 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Büyük Kongre ile Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti adını aldı
  Kars, Kurtuluş Savaşı´yla 30 ekim 1920´de kurtarıldı Kars halkının milli mücadelede gösterdiği fedakarlıktan ötürü şehre Gazi ünvanı verildi 1921 yılında yapılan Moskova ve Kars Antlaşmalarıyla yeni sınırlarına kavuşan Kars, Cumhuriyet´in ilanından sonra aynı adlı ilin merkezi yapıldı

  Ekonomi ve sanayi

  Ekonomi

  Kars´ın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır Yaylaların yüksek olması küçük ve büyük baş hayvanların yetiştirilmesine olanak sağlar Kümes Hayvancılığı da oldukça gelişmiştir Ayrıca hayvan ürünleri de halkın en büyük geçim kaynaklarındandır Zavod denilen mandıralarda bu ürünler işlenerek Türkiye´nin dört bir yanına dağıtılır Özellikle, Kars Kaşarı ve Kars Balı´na Türkiye genelinde ciddi talep vardır Kars Kaşarı, İzmir Enternasyonal Fuarı'da yine burada üretilen gravyer, beyaz peynir ve kreması ile birlikte 1937’den 1950’ye kadar Türkiye birincilik ödülünü almıştır Kars Balı ise tamamen organik bir üründür Bu bal Kars ve Ardahan'ın mera ve yaylalarında doğal olarak yetişmekte olan çok sayıda polen ve nektar kaynağı çiçekten üretilmektedir Bu bitkilerin yetişebilmesi için herhangi bir ilaçlama ve gübreleme işlemi yapılmamaktadır Bu balı Kafkas Arısı ırkı yapmaktadır İlde; arpa, buğday, şeker pancarı, yulaf, patates gibi ürünler de sıkça yetiştirilir Yeraltı kaynakları bakımından oldukça fakir olan yöre de magnezit ve asbest yatakları mevcuttur

  Çalışan nüfus

  Aşağıda çalışan nüfusun sektörlere dağılımı görülmektedir Buradan da anlaşılacağı üzere bu nüfusun çok büyük bir kısmı tarım ve hayvancılık sektöründe çalışmaktadır
  Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı (rakamlar %´lik ifade etmektedir)iyi tanımlanmamış sektör0,19toplum hizmetleri ile sosyal ve kişisel hizmet sektörü13,21Mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallar ve kurumlarda0,49Ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründe1,40Toptan, perakende, lokanta ve otellerde2,66İnşaat sektöründe1,70Elektrik, gaz ve su hizmetlerinde0,19İmalat sanayinde2,71Madencilik ve balıkçılık0,02Tarım ve hayvancılık sektöründe77,43

  Tarım ve hayvancılık sektörü

  Merkez ilçe genelindeki uzun süren kış mevsimi tarımsal üretimi etkilemektedir Yılda sadece bir kez ekin biçin yapılır Hububat ve yem bitkileri üretiminden sadece buğday, arpa, korunga, yonca ve fiğ yetiştirilirken, endüstri bitkilerinden sadece şeker pancarı ve patates üretimi yapılmaktadır Baklagil üretiminde ise sadece fasulye ve yeşil mercimekten bahsedilebilir Sebze ve meyve üretimi konusunda Kars iline bağlı en fakir yer olan merkez ilçede sadece salatalık, maydanoz, soğan ve marul yetiştirilmekte ve buda üretici olan kesim tarafından tüketilmektedir Yani bu ürünlerin pazarlanması söz konusu değildir Yörenin büyük bir kısmında tarımsal mekanizazyondan bahsetmek mümkündür Son yıllarda tarım için gerekli olan araç ve gereç sayılarında bir artış sözkonusudur Kars merkez ilçesi ve buraya bağlı köylerdeki en temel ekonomik sektör hayvancılıktır Yöredeki coğrafi şartların kısıtladığı tarımsal üretimden ele geçen gelirin yetersiz kalması beraberinde hayvancılık sektörünün güçlenmesini getirmektedir Yöre insanı mera ve çayırların fazlalığı sayesinde hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlamaktadırlar Ancak otlak alanların çok oluşu bile yörede modern usullerle hayvancılığın yapılmasına katkı sağlamamaktadırİlçe genelinde hayvancılık genellikle aile ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bir faaliyettir Burada üretilen kaşar ve bal haricindeki ürünler pazarlanmamaktadır Ticari amaçlı hayvancılığa geçilebilmesi için son dönemlerde özellikle köyler başta olmak üzere Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri açılmaktadır 2005 verilerine göre il merkezinde 43450 koyun, 12549 keçi, 53494 sığır ve 5050 tek tırnaklı hayvan bulunmaktadır Bunun dışında merkez ilçe genelinde 25000 kaz, 9000 hindi ve 30000 adet tavuk bulunmaktadır Bu tavuklardan elde edilen yumurta sayısı ise yıllık 1800000´dir Yetmiş köyün yarısında ise bal üretimi yapılmaktadır Toplam 6050 kovan sayısına sahip ilçe genelinde yıllık 121 ton bal üretilip satılmaktadır

  Sosyo-ekonomik gelişmişliği

  Kars merkez ilçesi Türkiye genelindeki gelişmişlik grubu içinde üçüncü gelişmiş ilçeler grubunda yer almaktadır Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi 0,48958 olan yöre gelişmişlik bakımından Türkiye´deki tüm ilçeler arasında 189 sırada yer almaktadır Kars ili genelinde ise birinci sıradadır Merkez ilçeler gelişmişlik sıralamasında ise 70 sırada kendine yer bulmaktadır
  Merkez ilçedeki sosyo-ekonomik göstergeler ise şöyle sıralanabilir
  şehirleşme oranı %68,79nüfus artış hızı‰-5,96nüfus bağımlılık oranı %54,29ortalama hane halkı büyüklüğü %5,28işsizlik oranı %11,49okur-yazar oranı %87,33bebek ölüm oranı‰60,24vergi gelirlerinin ülke içindeki payı %0,05191tarımsal üretimin ülke içindeki payı %0,05045

  Sanayi

  Sanayi alanında son dönemlerde gittikçe büyüme gösteren Kars´ta irili - ufaklı birçok fabrika kurulmaya başladı Şehirdeki; yem, şeker, çimento, tuğla ve ayakkabı fabrikaları ile mandıralar işsizlik oranının yüksekliğine engel olamamaktadır Özellikle bu durum nedeniyle kent, Türkiye´nin en fazla göç veren şehirlerinden birisidir Tahminlere göre şehir nüfusunun 4 ila 5 katı diğer şehirlerde veya yurt dışında ikamet etmektedir
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Kars Doğu anadolu bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Kars ili çok göç almış bir ildir. Kars çok farklı kültürlere sahip olan kozmopolit bir şehirdir. Kars kafkasya ya yakınlığı nedeni ile buralardan çok göç almıştır şehirde kafkaslar da yaşamaktadır.
+ Yorum Gönder


karsın kültürel özellikleri,  karslıların huyları nelerdir,  Kars ın belirgin özellikleri,  karsın özellikleri,  kars kültürel özellikleri,  kars ilinin kültürel özellikleri