+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda inşaat mühendisinin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  inşaat mühendisinin görevleri nelerdir
  inşaat mühendisinin görevleri nelerdir inşaat mühendisi olabilmek için neler gereklidir? İnşaat mühendisleri hangi görevleri yerine getirmek zorundadır bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  inşaat mühendisinin görevleri nelerdir

  inşaat mühendisinin görevleri hakkında bilgi  İNŞAAT MÜHENDİSİ  Yapılacak inşaatlarla ilgili proje çalışmalarını yürüten, geliştiren, idare ve koordine eden, bağlı olduğu kurum için çizilmiş olarak gelen projelerin işletme inşaat standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eden, inşaatların genel kontrolünü yapan kişidir

  Görevleri;
  -Konut, sağlık tesisleri, turistik tesisler, yurtlar, yerleri, eğlence yer ve alanları, kara ve demiryolu köprüleri, sanayi tesisleri, tüneller, havaalanı, liman, mendirek, baraj, enerji tesisleri, yeraltı ve yerüstü sulama tesisleri ve benzeri inşaatların yapım alanlarını inceleyip bunlarla ilgili plan ve projeler hazırlamak,
  -Gereken malzeme ve donanımı hesaplayıp inşaatın tahmini maliyetini bulmak,
  -İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projesini çizip gerekirse projede tadilat yapmak,
  -Şantiye kurdurup insan gücünü sağlayarak iş güvenliğini sağlayıcı önlemleri alıp hafriyatı yaptırmak
  -İnşaatı belli bir programa göre yürütüp uygulamada ortaya çıkan proje hatalarını düzeltmek,
  -Büyük inşaat projelerinin yapımı için talepte bulunan birimin istekleri doğrultusunda proje ihale dosyası hazırlayıp ihale yönetmeliği esaslarına göre projeyi ihale etmek,
  -Müteahhit firmalar için özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler hazırlayıp komisyonla birlikte ihale işlemlerini yapmak,
  -İhalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetleyip inşaatla ilgili hak ediş raporları düzenlemek,
  -Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliğine uygun olarak binanın bitmesini sağlamak
  -Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir teslim işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
  -İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapmaktır

  Teknik bilimler programında okumak isteyen bir öğrencinin;
  -Normalin üstünde bir akademik yeteneğe sahip,
  -Matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili,
  -El göz koordinasyonuna sahip,
  -Cisimler ve şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneği yüksek,
  -Teknolojiye ilgi duyan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden,
  -Düzenli ve sistemli çalışma alışkanlığı olan,
  -Grup çalışmasına açık kişiler olmaları gerekir

  Çalışma ortamları;
  Teknik bilimlerde çalışma ortamları; laboratuvar ortamları, büro, şantiye, fabrika, hangar, tersane, liman, atölye, sınıf, imalathane, hastane, banka, istasyon vb yerlerdir Bu ortamlardan fabrika, hangar, şantiye, tersane, liman, istasyon ve atölyeler tozlu ve gürültülü olabilir Bu gibi yerlerde genellikle ayakta çalışılmaktadır, iş güvenliğinin sağlanması için ortam doğrultusunda iş kıyafeti giymeye gereksinim duyulmaktadır Laboratuvar, büro, banka vb gibi yerlerde masa başında oturarak çalışıldığı gibi bazen de ayakta çalışılmaktadır

  İş bulma İmkanları;
  Üniversitelerin teknik alanlarla ilgili bölümlerinden mezun olanlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebilirler Ayrıca kendi imkânlarıyla işlerini kurarlar Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı ve DSİ, Karayolları, Millî Eğitim Bakanlığı ve kamu iktisadi teşekküllerinde vb gibi kurum ve kuruluşlarda görev almakta, bir kısmı da serbest çalışmaktadır

  Ülkemizde, başta THY, TAİ olmak üzere THK ve özel havacılık şirketleri ile ana bakım üstlerinde, TAI veya TUSAŞ’ da çalışabilirler Ulaştırma Bakanlığına bağlı uçak fabrikalarında ya da onarım atölyelerinde görev alırlar TKİ, Etibank, MTA Enstitüsü, DSİ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak-Su, Yol-Su-Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi resmi kuruluşlarda, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri gibi özel işletmelerde görev alabilirler Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıklarında ve belediyelerde görev alırlar

  Eğitim imkanları;
  Teknik bilimler alanında yer alan meslekleri tercih etmek isteyen öğrencilerin lisede fen bilimleri alanına yönelerek, ÖSS’de yeterli “sayısal” puan almaları gerekmektedir Bu okullarda eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır Teknik alanların ilgili bölümlerinden mezun olanlar istedikleri alanda mastır ve doktoralarını tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İnşaat mühendisleri yapılacak binaların projelerini çizen geliştiren ve denetleyen kişilerdir. İnşaat mühendisleri konut, apartman, eğlence merkezleri, alış veriş merkezleri ve her türlü yapının projesini çizme ile görevlidirler.
+ Yorum Gönder