+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda il genel meclisinin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  il genel meclisinin görevleri nelerdir
  il genel meclisinin görevleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  il genel meclisinin görevleri nelerdir

  il genel meclisinin görevleri hakkında bilgi


  İl özel idaresinin karar organı, il genel meclisidir. İl genel meclisi üyeleri, ilçeler adına seçilmektedir. İl genel meclisi seçimleri, tek dereceli, nispi temsil yöntemiyle, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre beş yılda bir yapılır. İl genel meclisinin üye sayısı, ildeki ilçelerin sayısına ve ilçe nüfuslarına göre değişmektedir.

  İl genel meclisi, seçim sonuçlarının ilanını izleyen beşinci gün kendiliğinden toplanır. Bu toplantıda meclise en yaşlı üye başkanlık eder. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından ve gizli oyla meclis başkanını, birinci ve ikinci başkan vekilini, ikisi yedek olmak üzere dört kâtip üyeyi, ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.

  İl genel meclisi, bir aylık tatil hariç olmak üzere her ayın ilk haftası meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmelerine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi ise en çok beş gündür. İl özel idarenin en etkili organıdır. İl genel meclisinin önemli görevlerinden bazıları şunlardır:

  a. İl özel idaresinin stratejik planı ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idare faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karar bağlamak. Bütçe ve kesin hesabını kabul etmek.

  b. İl çevre düzeni planı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar planını görüşmek ve karara bağlamak.

  c. Borçlanmaya karar vermek.

  d. İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

  e. İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

  f. Norm Kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

  İl genel meclisi, çalışmasını yürütürken bazı koşullara uymakla yükümlüdür. Bu koşullar, il genel meclisinin fesih sebebini oluşturur. İl genel meclisi: Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum il özel idaresine ait işleri aksatırsa (örneğin bütçeyi zamanında görüşüp karar bağlamaz ise), il özel idaresine verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konularda karar alırsa, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir. Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar.
 3. Ziyaretçi
  Niğde il özel idaresi 1988 yilinda 30.000 m2 üzerine inşaat ruhsatsiz bir sosyal tesis binasi yapiyor. Binanin yaklaşik %75 tamamlanmiş,o zamanlarin ödenek yetersizliğinden bina tamamlanamiyor.2000li yillara kadar boş ve atil kaliyor.bu sirada beden eğitimi spor meslek yüksek okulu olarak ilk iki kati kullaniliyor.yaklaşik sekiz yil kullanildiktan sonra 2008 yilinda inşaat ruhsatsiz halde yap işlet devret modeli ile 25 yilliğina bir özel şirkete kiraya veriliyor.ruhsat çikarma işlemi özel idareye ait olduğundan yüklenici firma hiç birşey yapmadan beş yildir duruyor.bu arada bina hirsizlar tarafindan alabildiğince yağma ediliyor kimse ne oluyor bile demiyor.bina şu anda üzerinden adeta çekirge sürüsü geçmişçesine talan edilmiş harap haldedir.bimer e bildirdim hiç bir şey çikmadi ..burada hukuki sorumluluk kimdedir. Vatandaş olarak ne yapabilir kime gidebilirizsaygilarimla..ramazan uğurlu niğde.
 4. HAKAN
  Özel Üye
  Niğde il vatandaşları olarak konu hakkında izla ile dilekçe öğreniği türkiye büyük millet meclisine başvurmanız gerekmektedir.

+ Yorum Gönder


il genel meclisinin görevleri kısaca,  il genel meclisi görevleri nelerdir,  il genel meclisinin görevleri nelerdir,  il genel meclisi görevleri