+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda ili kim yönetir görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  ili kim yönetir görevleri nelerdir
  ili kim yönetir görevlerini açıklayabilir misin? İlin yöneticisi kimdir nasıl görevleri vardır en üst görevli ve görevleri konusunda bana acil bilgi gerekmektedir bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok mutlu olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  ili kim yönetir görevleri nelerdir

  ili kim yönetir görevleri hakkında bilgi


  İl merkezini vali yönetir.
  Vali bulunduğu ilin en yetkili insanıdır,bulunduğu ilin genel idaresini sağlayan ve gidişatını denetleyen yetkilidir.Ayrıca bulunduğu ilin güvenliğini sağlayacak her türlü imkanı sağlamakla mükelleftir ve ayrıca resmi törenlerde de başkanlık yapmaktadır.

  Vali, ilde hem genel idarenin başı, hem de il özel idaresinin yürütme organıdır. Özel İdarenin yürütme organı olarak meclisin ve encümenin aldığı kararları yürütür. Genel meclise sunulacak olan bütçe ve çalışma programlarını hazırlar. Her iki organın, yani genel meclis ve encümenin gündemini düzenleyen Vali, il özel idaresi tüzel kişiliğini temsil etmektedir.

  Valinin Görevleri Nelerdir

  1-Vali görevde bulunduğu ülkede Cumhuriyet bayramında yapılacak olan törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.
  2- Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlar ve bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için gerekecek bütün tedbirleri alabilir.
  3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetki kullanmak ve bu görevleri yerine getirebilmek için genel emir çıkartabilirler.
  4- Bulunduğu ilin her açıdan genel idaresini ve gidişini düzenleme ve denetleme ile görevlidir.
  5- Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  6- Vali bulunduğu ilde olan askeri gücün komutanıdır, amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini korumak için tedbirler alabilir.
  7- İlde bulunan devlet memurlarını direk atayabilir, bazılarında görüş bildirebilir ve bir kısım memurlarında görev yerlerinin belirleyip değiştirebilir.
  8- İlde bulunan yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkisini kullanabilir.
  9- İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
  10- Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
  11- Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
  12- Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
  13- İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak, bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek, bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
  14- İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İl merkezinin en üst yönetici validir. Valiler bulundukları ilin en üst düzey yöneticileridir. Vali bulunduğu ilin hem özel idaresinin hemde genel idarenin başıdır. Vali meclise sunulacak bütçe ve programları hazırlama ile görevlidir.
+ Yorum Gönder


ili yöneten kişi kimdir,  ili yöneten kişi,  ilimizi yöneten kişi,  ilçeyi yöneten kişinin görevleri,  ilimizi yöneten kişinin görevleri,  ili kim yönetir ilçeyi kim yönetir