+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda milli eğitim bakanlığının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  milli eğitim bakanlığının görevleri nelerdir
  milli eğitim bakanlığının görevleri nelerdir görevlerini kısaca anlatabilir misin? Milli eğitim bakanlığı hangi konularda görevler yapmaktadır bana milli eğitim bakanlığı konusunda bilgi verirseniz sevinirim. 2. Asel
  Bayan Üye

  milli eğitim bakanlığının görevleri nelerdir

  Milli eğitim bakanlığının görevleri hakkında bilgi


  Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Millî Eğitim Bakanlığının görevleri belirtilmiştir:

  a. Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak;

  b. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek;


  c. Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek;

  d. Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak;

  e. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak;

  f. Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek;

  g. Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek;

  h. Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Milli eğitim bakanlığının pek çok görevi bulunmaktadır. Milli eğitim bakanlığı öğretmeleri atama görevine sahiptir. Öğretmenlerin atanması eğitimin düzenlenmesi okulların açılıp kapanacakları tarihi belirleme ve eğitim konusundaki bütçeyi ayarlama Milli eğitim bakanlığının görevleridir.
+ Yorum Gönder