+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bilişim teknolojileri bölümü hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilişim teknolojileri bölümü hakkında bilgi
  Bilişim teknolojileri bölümü hakkında bilgi verirseniz memnun olurum 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bilişim teknolojileri bölümü hakkında bilgi

  Meslek liselerinin en etkili ve avantajlı bölümlerinden biri olan Bilişim Teknolojileri Alanı ile ilgili, işin içerisinde biri olarak, genel bilgiler vermek istiyorum. MEGEP (Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi) kapsamında meslek liselerinde okutulmaya başlayan yüz küsür alandan birisi. Bu proje ile artık meslek liselerindeki bölüm kavramı ortadan kalkmış, alan ve dal kavramı ortaya konulmuştur. Alan ve Dal Nedir?

  Alan bir sektörün genel adı yerine kullanılmakta, dal ise o sektör içerisindeki uzmanlık kavramını karşılamaktadır.
  Bilişim Teknolojileri Alanı, bilişimle ilgili sektörü ifade ederken, bu sektör içerisindeki uzmanlıkları ise, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ İşletmenliği, Web Programcılığı ve Veri Tabanı Programcılığı olmak üzere 4 dala ayırmıştır. Bilişim teknolojileri alanında okuyan bir öğrenci 11. sınıftan itibaren dallara ayrılmakta ve bunlardan birisiyle devam etmektedir. Böylece bilişim sektöründe bir uzmanlık elde etmiş olmaktadır.
  Modüler Sistem Nedir?

  Önceden dersler ünitelerden oluşuyordu. Yeni sistemde her ders modül denilen bölümlerden oluşmaktadır. Örneğin, 10. sınıfta okutulmakta olan Bilişim Teknolojilerinin Temelleri dersinin 19 tane modülü bulunmaktadır. Modüler sistemde öğrenci dersi değil, modülü başarmak zorundadır. Ancak mevcut ders ve sınıf geçme yönetmeliğine göre bu uygulanamamaktadır. Bir derste, o derse ait bütün modüllerin okutulması gerekmemektedir. Hangi modüllerin okutulacağına ders öğretmenleri karar vermektedir. Bu da sisteme esneklik kazandırmaktadır ki benim en sevdiğim özelliği budur. Kısaca modüllerin, eski sistemdeki ünite kavramıyla aynı olduğunu söyleyebiliriz.
  Hangi Dersler Okutuluyor?

  BT alanında hangi derslerin okutulabileceği aşağıdaki tabloda yer alıyor. Ben tabloda sadece meslek derslerine yer verdim. Bunların dışında kültür dersleri de yer almaktadır.
  Ortak Dersler 10. Sınıf
  10. Sınıf *BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
  PAKET PROGRAMLAR
  TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME
  TEKNİK VE MESLEK RESİM
  MESLEKÎ GELİŞİM
  Seçmeli Alan Dersleri 11 – 12. Sınıf
  11-12. Sınıf AĞ TEMELLERİ
  VERİ TABANI
  *GÖRSEL PROGRAMLAMA
  NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
  ELEKTRONİK UYGULAMALARI
  *SİSTEM BAKIM VE ONARIM
  ENDÜSTRİYEL KONTROL
  MİKRODENETLEYİCİLER
  BİLGİSAYARLI DEVRE TASARIMI
  GRAFİK VE ANİMASYON
  *WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA
  İNTERNET PROGRAMCILIĞI
  AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
  *AĞ SİSTEMLERİ VE YÖNLENDİRME
  AĞ GÜVENLİĞİ
  SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ
  E-POSTA SUNUCU
  *İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
  Tablonun birinci bölümündeki dersler ortak alan olarak geçmekte olup, öğrenci BT alanının hangi bölümünde okuyacak olursa olsun almak zorunda olduğu derslerdir. Ders isimlerinin başında * (yıldız) sembolü bulunan derslere YILDIZLI dersler denilmekte ve bu derslerden geçilmeden diploma alınamamaktadır. Aynı zamanda bu derslerin ders saatleri diğerlerinden fazladır. Örneğin bizim okulumuzda Web Tasarımı ve Programlama dersi haftada 12 saat olarak okutulmaktadır. Hangi dersin kaç saat olacağına Zümre Öğretmenler (Aynı dersleri okutan öğretmenler) Kurulu tarafından sene başında karar verilir. Bunda derslerin modül sayıları ve dersin önemi etkilidir.
  Öğrenci 10. sınıfı okuduktan sonra yukarıda saydığım dört daldan birini seçmek zorundadır. 11. sınıftan itibaren zümre öğretmenlerinin seçtiği dersleri okumaktadırlar. Buradan da anlaşılacağı üzere, zümre öğretmenleri Seçmeli Alan Dersleri arasından, dala uygun olduğunu düşündükleri dersleri seçerler. Bunu yaparken, hem bölge ihtiyaçlarını, okul imkanlarını ve öğretmen yeterliliklerini göz önünde bulundurmaktadırlar. Örneğin, bizim ders seçme kriterimiz, öğrencinin sektörde en çok ihtiyaç duyacağı dersi almasını sağlamaktır.
  Ders isimlerine baktığınız zaman her bir dal için hangi derslerin okutulabileceği azçok anlayabilirsiniz. Örneğin, Web Tasarımı dalı için Web Tasarımı ve Programlama, Grafik ve Animasyon, İnternet Programcılığı derslerinin vazgeçilmez olduğu, buna ek olarak Ağ güvenliği, sunucu işletim sistemi, e-posta sunucu, veri tabanı derslerinin de yardımcı ders olabileceği kolaylıkla kestirilebilir.
  Ülkemizde bugüne kadar çok çeşitli meslek lisesi türü bulunmaktadır, meslek lisesi, anadolu meslek lisesi, teknik lise, anadolu teknik liseler genel adları altında belki de onlarca farklı türde meslek lisesi bulunmaktadır. Bu dört genel ad altındaki bütün liselerde BT alanı bulunabilir. Okullar arasındaki farklılık haftalık ders saatlerinden ve seçmeli alan derslerinin haftalık okutulabileceği ders saatlerindeki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Şöyleki meslek liselerinde 11. sınıfta haftada 24 saatlik alan dersi seçilebilmekteyken, Anadolu meslek lisesinde (örneğin Anadolu Ticaret Meslek Lisesi) bu ders saati 27 saat olmakta, Anadolu teknik lisede ise bu sayı 14′e düşmektedir. Bu durumun ileride kargaşaya yol açacağını düşünüyorum ayrıca 27 saat ders görenle 14 saat ders gören arasında mesleki yeterlilik farkı oluşacaktır. Projenin eksik yönlerinden birisi de bu.
+ Yorum Gönder