+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgi
  Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgi 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgi

  BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
  Genel Tanım:
  Bölümün amacı; kendini bir bilgisayar eğitimine adapte etmek isteyen ve son hızla genişleyen alanda geniş bir kariyer yelpazesine hazırlamak isteyen lise mezunlarına bilgisayar iletişim ve bilişim teknolojileri alanında eğitim fırsatları yaratmak ve sağlamaktır.
  BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ / BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
  Genel Tanım:
  Bilişim, bilgisayar teknolojileri ve işletme alanını bir araya getiren bir disiplindir. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri Bölümü, klasik bilgisayar mühendisliği programlarında yer alan dersleri içermesinin yanında, işletmecilik ve diğer ilgili disiplinlerin kuramlarıyla desteklenmiş eğitimiyle mezunlarına çok geniş bir istihdam alanı sağlamaktadır. Bölüm, çağdaş bilim ve teknolojideki gelişmelerin önünü açan bilgi – odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, alanlarında yetkin ve çok yönlü profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamış bir bölümdür. Güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunan bölüm, aynı zamanda bu teorik bilgilere uygulama alanı yaratarak araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
  BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Tanım:
  Bu bölüm mezunları bilgi işlem ve bilgi iletişim ağının alt yapısını oluşturma, geliştirme, işletme ve yönetme işlerinin yanında bilgisayar donanımı ve yazılımı alanlarında görev yapar. Uygulama, geliştirme ve ağ bağlantısı ağırlıklı projeler üretir.
  Faaliyet Alanları:
  Mezunlar; bilişim alanında teknoloji müdürü, sistem mühendisi, uygulama geliştirme uzmanı ve ağ yöneticisi pozisyonunda, ayrıca özel sektör ve kamu sektöründeki firmaların bilgi işlem ve bilgi iletişim ağı alt yapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek kademelerinde görev alabilmektedirler.
  İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:
  Bilgi işlem ve teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, kurumların, hem temel işletmecilik eğitimi görmüş hem de bilişim alanında ihtisas sahibi olan elemanlara duyduğu ihtiyacı arttırmaktadır. İşletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları, mezunlara, zaman içinde daha üst düzeyde görev yapabilme olanakları tanımaktadır.
  Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
  Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknoloji olması bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermektedir
  Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:
  Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilmesi
  Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip olması
  Matematik ve sosyal bilimlere ilgi duyması
  Ekip çalışması yapabilmesi
  Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
  Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
  Teknolojiye karşı ilgi duyması
  Yeniliklere ve gelişmelere açık olması
  Hızlı sayısal düşünme gücüne ve zihinsel yeteneğe sahip olması
  Çok yönlü ilişkiler kurabilme mantığına sahip olması gerekir.
+ Yorum Gönder


bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgi