+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İşletme bilgi yönetimi bölümü hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İşletme bilgi yönetimi bölümü hakkında bilgi
  İşletme bilgi yönetimi bölümü hakkında bilgi verirseniz memnun olurum 2. Asel
  Bayan Üye

  İşletme bilgi yönetimi bölümü hakkında bilgi

  İşletme bilgi yönetimi bölümü hakkında genel bilgi

  İşletme Bilgi Yönetimi

  "işletme bilgi yönetimi bölümünün amacı, kendilerine yönetici olarak kariyer çizmek isteyen öğrencileri, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, güçlü teorik bilgisinin yanısıra bilişim teknolojileri ve bilgi yönetimi konularında donanımlı, etkin iletişim becerilerine sahip, bu donanımlarını seçtikleri kariyerlerinde kullanabilecek yönetici adayları olarak yetiştirmektir. bolumde dersler üç ana başlık altında toplanmıştır:

  - iş idaresi
  - bilgi yönetimi
  - iş iletişimi.

  - iş idaresi: işletme alan dersleri programın %40`ını oluşturmaktadır. öğrencilere, işletme ve yönetim alanlarında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla verilen muhasebe, finans, istatistik, pazarlama, hukuk gibi alan derslerinin yanısıra, örgütsel ve toplumsal becerilerini oluşturmaya yönelik konularda da eğitim verilmektedir.

  - bilgi yönetimi : bilgi yönetimi alanında verilen dersler, öğrencilerin doğru bilgiye erişme, analitik düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. öğrenciler, yoğunlaştırılmış bilgrafi ve ofis uygulamaları eğitim sürecini takiben ,bilgi sistemleri/veri tabanı yönetimi ile tanışmakta ve ileride bu sistemlerin seçimi ve yönetimi konularında çalışabilecek şekilde eğitilmektedirler. işletme bilgi yönetimi öğrencileri, mezun olduklarında , doğru grafik tasarım ve bilgi mimarisi ile web tabanlı bir projenin tüm süreçlerini tanımlayıp analiz edebilmekte, uygulayabilmekte ve yönetebilmektedirler.

  - iş iletişimi : işletme bilgi yönetimi bölümü, öğrencilerinin iletişim becerileri güçlü olan, takım çalışmasına uyumlu bireyler olarak yetişmelerini hedeflemektedir.bu amaç doğrultusunda verilen dersler, öğrencilerin yazılı, sözlü ingilizce ve türkçe iletişim/ sunum yapma, müzakere , münazara becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.bu amaçla, derslerde, canlandırma, etkili sunum teknikleri, takım tartışmaları, ve görsel/işitsel araçlar kullanılmaktadır."
+ Yorum Gönder