+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atabetü'l hakayık hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atabetü'l hakayık hakkında bilgi
  Atabetü'l hakayık hakkında bilgi vermenizi istiyorum. Umarım bana yardımcı olursunuz. bunun dışında bana atabetül hakayıkın içeriğini ayrıca bu eserin kaç yılında ve kim tarafından yazıldığı hakkında da bilgi verebilir misiniz. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Atabetü'l hakayık hakkında bilgi

  Atabetü'l-Hakayık (günümüz Türkçesi ile Gerçeklerin Eşiği), Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur.
  Modern zamanda ilk bilindiğinde "Hibetü'l-Hakayık" veya "Aybetü'l-Akayık" olarak, yanlış bir şekilde isimlendirmiştir. Eserde dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılır. Bilginin faydası ve bilgisizliğin zararı hakkında olan konuyu işlemiştir.
  Nazım birimi beyit ve dörtlüklerden oluşan bu eserini şair, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig’i gibi aruz vezniyle ve Kaşgar Türkçesi ile yazmıştır. Şairin bu eserini nerede ve ne zaman yazdığı kesin olarak bilinmemektedir. Atabetü'l-Hakayık'ın Kaşgar şivesiyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.
  Özellikleri

  • Konusu din ve ahlaktır.
  • Didaktik (öğretici) bir eserdir.
  • Gazel ve kaside denilebilecek tarzda şiirler vardır. Eser mesnevi tarzında yazılmamıştır.
  • 46 beyit ve 101 dörtlükten oluşmaktadır.
  • Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
  • Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, şairin "nevi" adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
  • Giriş bölümleri kaside biçimiyle (aa ba ca da), asıl konu ile ilgili bölümler ve bitiriş bölümü dörtlüklerle (aaba) yazılmıştır. Giriş bölümünde 40 beyit, asıl konu ve bitiriş bölümlerinde 101 dörtlük vardır. Eserin tamamı 484 dizeden oluşur.
  • Eser geçiş dönemi edebiyatı ürünüdür.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Atabetü'l hakayık bilindiği giib tam olarak 12. yüzyılda edip ahmet yükneki tarafından yazılmış olan önemli bir eserdir. bunun dışında Atabetü'l hakayıkın konusu bilindiği gibi din ve ahlak üzerindedir. ayrıca bu eser bilindiği gibi aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
+ Yorum Gönder