+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Edip ahmet hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edip ahmet hakkında bilgi
  Edip ahmet hakkında kısaca bilgi verebilir misin. Umarım bana yardımcı olursunuz? Edip Ahmet kimdir. Nerede doğmuştur Edip Ahmet hangi tarafı ile ünlenmiştir bana bu konuda acil bilgi gerekiyor bana bu konuda acil bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Asel
  Bayan Üye

  Edip ahmet hakkında bilgi

  Edip ahmet kimdir

  Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yaşamış bir şair. Semerkand yöresinde bir köy olan Yüknek köyünde doğmuştur.

  Eserini Emir Sipehsâlâr’a sunmuştur. Kitabın arkasına sonradan Aslan Hoca Tarkan tarafından yazılan takrizde, şâirin ana*dan doğma kör olduğu, bu eser sayesinde sevgi ve saygı ka*zandığı bildirilir. Hayatı hakkında başka bilgi yoktur.

  İslami dönem Türk edebiyatında, yine Karahanlılar sahasında yetişmiş önemli yazar Edip Ahmet’tir. Yüknek şehrinde doğduğundan Edip Ahmet İbn Yükneki diye de anılmaktadır. Atabetü’l Hakayık, hakikatlerin eşiği manasına gelmektedir. Eser, Dâd Sipehsâlâr Mehmet Bey adlı bir Türk beyine sunulmuştur. Bütünü gazel şeklinde söylenmiş,40 beyit ve 101 dörtlük olmak üzere 484 mısra tutarındaki eser, Türk dili, tarihi, edebiyatı araştırmalarında büyük öneme sahiptir. Eserde konu tamamıyla dini ve ahlakidir. Edip Ahmet, öğretici bir vaaz ve nasihat kitabı yazmak istemiş, eserini İslam ahlakçısı hüviyetinde yazmıştır. Eserde dindarlığın faziletlerinden, ilmin mutluluğa götüren yol oluşundan, cömertliğin bütün ayıpları, kirleri yıkayan, hatta şeref, şan ve güzellik artırıcı bir tabiat olduğundan, tevazuun iyiliğinden, kibrin ve ihtirasın kötülüğünden bahsedilmiştir.[1]

  Atabetü'l Hakayık adlı eserinin telif tarihi bilinmemekle birlikte Kutadgu Bilig’den yarım asır sonra yazıldığı tahmin ediliyor. Şâir,âyet ve hadislere dayanarak dünyânın geçici*liğini, bilginin faydasını, cehaletin zararlarını; cömertlik, cimrilik, tevazu gibi İyi ve kötü huyları anlatan dinî-didaktik bir eserdir. Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. Elyazması nüshalarının sayısı azdır. En iyi uygur harfli nüsha olup Ayasofya Kitaplığı’ndadır. İlk defa M. Necip Asım tarafından bulunmuş ve yayımlanmıştır (1918). En iyi neşri Reşit Rahmeti Arat’ın (önsöz, transkripsiyonlu metin. Türkiye Türkçesi’ne çeviri ve bibliyografyadan meydana ge*len) baskısıdır; TDK yayınları arasında çıkmıştır (1951).
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Edip Ahmet Yükneki Semerkand da Yükneki köyünde dünyaya gelmiştir. Edip Ahmet yükneki 12. yüzyılda yaşamıştır. Edip Ahmet Yükneki çok ünlü eserlere sahip bir yazardır. Eserleri beğeni kazanmış ve kendisine ün getirmişlerdir.
+ Yorum Gönder