+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Peygamberimizin ailesi hakkında bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Peygamberimizin ailesi hakkında bilgiler
  Peygamberimizin ailesi hakkında bilgiler paylaşmanızı istiyorum. Peygamberimizin babasının adı nedir annesi kimdir nasıl bir aileye mensuptur bana peygamberimizin ailesi hakkında bilgi verebilir misiniz? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Peygamberimizin ailesi hakkında bilgilerhakkında bilgi


  Hz. Muhammed (S.A.V)’in Aile Büyükleri

  Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)'in babası, Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb'in kızı Âmine'dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç göbek yukarıda, "Kilâb" kabilesinde birleşmektedir. Her ikisi de Mekkelidir.

  Peygamber (s.a.s.) Efendimiz, Hz.İbrâhim'in büyük oğlu Hz. İsmâil'in neslindendir. Soyu Adnân'a kadar kesintisiz bellidir.

  Peygamber (s.a.s.) Efendimizin soyu, çok temiz ve çok şerefli bir nesep (soy) zinciridir. Bir hadisi şerifte Rasûl-i Ekrem Efendimiz:

  "Allah, Hz İbrâhim'in oğullarından Hz. İsmâil'i, İsmâiloğullarından Kinâneoğullarını, Kinâneoğullarından Kureyşi, Kureyşden Hâşimoğullarını, Hâşimoğullarından da beni seçmiştir."

  Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, Suriye seyâhatinden dönerken Yesrib (Medine)'de hastalanarak 25 yaşında vefât etmiş ve orada defnedilmişti. Peygamberimiz (s.a.s.)'e, babasından mirâs olarak beş deve, bir sürü koyun, doğduğu ev ve künyesi Ümmü Eymen olan Habeşli Bereke adlı bir câriye kalmıştır.

  Peygamberimizin sütannesinin adı Halime, sütkız kardeşinin adı ise Şeyma’dır. Amcalarının adı, Ebu Talip, Zübeyir, Hamza ve Abbas’tır. Ebu Lehep de onun amcasıdır ama o, Peygamberimize ve Müslümanlara çok kötülük etmiştir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Peygamberimizin babasının adı Abdullah annesinin adı Aminedir. Peygamberimizin dedesinin adı Abdülmaüttaliptir. Peygamberimiz Hz. İsmailin soyundandır. Peygamberimiz temiz ve şerefli bir aileden gelmiştir. Peygamberimiz Kureyşli soylu bir aileden gelmektedir.
+ Yorum Gönder


peygamberimizin ailesi hakkında bilgi ,  peygamberimizin ailesi hakkında bilgiler