+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Kurtuluş savaşı hakkında kısa bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kurtuluş savaşı hakkında kısa bilgi
  Kurtuluş savaşı hakkında kısaca bilgi vermenizi istiyorum. bunun dışında bana kurtuluş savaşının tam olarak ne zaman başladığını ve nedenlerinin ne olduğu hakkında da ilgi verebilir misiniz. son olarak bana kurtuluş savaşının sonuçlarını da açıklar mısınız. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kurtuluş savaşı hakkında bilgi

  Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklâl Harbi, Türk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan, I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

  Kurtuluş Savaşı, dört belirgin döneme ayrılabilir:
  1.I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girdiği 30 Ekim 1918'den, Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919'a kadardır
  2.Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından, Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'ye kadardır.
  3.Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920'den, Londra Barış Konferansı'nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922'ye kadardır.[21]
  4.Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922'den, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'e kadardır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kurtuluş savaşı bilindiği gibi çok önemli bir savaştır. bu Kurtuluş savaşı bilindiği gibi 19 Mayıs 1919 - 11 Ekim 1922 yılları arasın da meydana gelmiş olan bir savaştır. bu savaşta bilindiği gibi türkler sadece eskişehir kütahya muharebesinde yenilgi almışlardır diğerlerinde hep zafer kazanmışlardır.
+ Yorum Gönder


kurtuluş savaşı hakkında kısa bilgi