+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Ali hasan yücel hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ali hasan yücel hakkında bilgi
  Ali hasan yücel hakkında uzun ve açıklayıcı bilgi verirseniz memnun olurum . bunun dışında bana Ali hasan yücelin hayatının nasıl olduğunu nerede ve ne zaman doğduğu hakkında da bilgi verebilir misiniz. teşekk,ür ederim şimdiden. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Ali hasan yücel hakkında bilgi  Ali hasan yücel hakkında bilgiler
  Cumhuriyet dönemi eğitimci, yazar ve devlet adamlarından. 18 Aralık 18 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 352. günüdür. Sonraki sene için 13 (Artık yıllarda 14) gün var
  1897’de 1897 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler İstanbul’da doğdu. İlk tahsilden sora orta öğrenimini İstanbul’da İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  Vefa Lisesinde gördü. İstanbul Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü 1921’de bitirdi.

  1922’de İstanbul Erkek Öğretmen Okuluna edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. Daha sonra
  Kuleli Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul Boğazı kıyısında yer alan askeri okul. Bizans döneminde, Kuleli Askeri lisesi'nin bulunduğu yerde bir koru, içerisinde de bir manastır ile bir kule bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim
  İstanbul Erkek Lisesi ve bkz. İstanbul Lisesi


  Galatasaray Lisesinde Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Sultan İkinci Beyazıt tarafından 1482'de kurulan mektep, adını kurulduğu bölgeden alır ve "Galata Sarayı" olarak anılmaya başlar. Okul modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuşur. Okul'un yeniden yapılanmasıyla birlikte, Türkiye'de de gerçek anlamıyla ilk sportif çalışmalar başlamış olur ve okulda Beden Eğitimi dersi jimnastikçi 'Monsieur Curel' tarafından eğitim programına konur.
  felsefe, Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. Boşluğa karşıt bir şey olarak, mekanda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik.
  sosyoloji, Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt üyeliğinin insanlar üzerindeki etkilerini inceler, insan toplumunun temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol açan çeşitli süreçlerle ilgileniyordu Türkçe ve Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.
  edebiyat dersleri okuttu. 1927’de Maarif Müfettişi olarak vazife aldı. Fransız eğitim sistemini incelemek üzere bir yıllığına Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeye ulaşmış yazılı yapıtların tümüne verilen isimdir.
  Paris’e gönderildi. Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.
  1932’de 1932 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, 1933-35 seneleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü vazifelerinde bulundu. 1935’te İzmir’den milletvekili seçilerek
  TBMM’ye girdi. 1938’de Celal Bayar başkanlığındaki hükumette Milli Eğitim Bakanı olarak vazifelendirildi. 1939’da Birinci Eğitim Şurasını toplayarak bir eğitim planı hazırlattı. TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
  Ankara Fen ve Tıp Fakültelerini, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
  İzmir Yüksek Ticaret ve İktisat Okulunu ve İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

  Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
  Edirne Öğretmen Okulunu açtı.

  Edirne Marmara Bölgesinin Trakya kısmında yer alır. Sınır kapısı, 'Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası' olarak vasıflandırılan ve Osmanlı Devletinin ikinci başkenti ve 'müze şehir' Edirne'nin doğusunda Kırklareli ve Tekirdağ, güneydoğusunda Çanakkale, batısında Yunanistan, kuzeybatısında Bulgaristan, güneyinde ise Ege Denizi bulunmaktadır.
  Refik Saydam ve
  Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde de Milli Eğitim Bakanlığı vazifesini yürüten Hasan Ali Yücel, Yüksek MühendisMektebini İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirdi. Üniversiteler kanununun çıkarılması, tiyatro ve operanın devlet hizmetleri arasına katılması Türk Ansiklopedisi ve İslam Ansiklopedisi’nin yayımına başlamak gibi faaliyetlerde bulundu.

  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurduğu tercüme bürosunda dünya klasiklerinden 496 kitabı Türkçeye tercüme ettirerek bastırdı. Bunu yapmakla kendi milli kültürümüzden uzak, yabancı kültürlere hayran bir okumuş kitle meydana getirmeyi hedef aldı. Uzun zaman içinde uygulanan bu program neticesinde kendi tarihine ve milli kültürüne yabancı bir nesil ortaya çıktı.

  Cumhuriyet tarihinde Milli Şeflik dönemi olarak bilinen her türlü dini ve milli değerin tahrib edilmeye çalışıldığı bir devirde uzun müddet Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel, Mehmet Şükrü Saracoğlu, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci Başbakanı. 1887 yılında Ödemiş'te doğdu. Mülkiye Mektebi'ni (1909) bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yaptı.
  Köy Enstitüleri'nin açılmasına önderlik etti. Din düşmanlığının milli ideoloji olarak kabul edildiği bir dönemde Köy Enstitülerinden yetiştirdiği kimselerle milli tarihine ve kültürüne yabancı bir nesil yetiştirmeye çalıştı. Şehirlerden uzak ıssız dağ başlarında ve köylerde ideal hedefler ortaya atarak kurduğu Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan eğitim kurumları. İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan kararlardan en önemlisi, askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapan köylü gençlerin, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra kendi köylerinde görevlendirilmesi oldu. Bu uygulama 1936’da başladı. Açılan kursların başarılı olması üzerine Milli Eğitim Baka
  Köy Enstitüleri'ni Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan eğitim kurumları. İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan kararlardan en önemlisi, askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapan köylü gençlerin, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra kendi köylerinde görevlendirilmesi oldu. Bu uygulama 1936’da başladı. Açılan kursların başarılı olması üzerine Milli Eğitim Baka
  marksist ve Marksizm, Bilimsel sosyalizm olarak bilinen ideolojinin kurucu isimlerinden Karl Marx'ın görüşlerini temel alan öğretinin genel adıdır. Marksizm bu anlamda bir ögreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünsellik içerir. Marksist iaw Marksizm düşüncesini savunan kişidir.
  materyalist fikirlerin körpe dimağlara yerleştirildiği merkezler haline getirdi. Köy Enstitüleri'nde tertemiz köy çocuklarının beyinleri yıkanmaya çalışıldı. Kültürel ve sosyal faaliyet adı altında kızlı-erkekli olarak düzenlenen eğlence proğramlarında gençlerin ahlaksız hale getirilmesine önayak olundu. Kız-erkek karma eğitim gören yatılı Köy Enstitülerinde her türlü ahlak dışı harekete göz yumuldu. Kız çocuklarının namus ve iffetine el uzatıldı. Köy Enstitüleri'nde; köylü-şehirli ayırımı ile sınıf düşmanlığını körükleyecek, her türlü milli ve manevi değeri hiçe sayacak ve çevresine bu şeyleri telkin edebilecek şartlandırılmış öğretmenler yetiştirilmeye çalışıldı. Bu okullarda olanlara göz yuman veya teşvik eden Hasan Ali Yücel, Materyalizm, varlık veya gerçeklik hakkında bir görüştür. Bu görüşe göre varolan veya gerçek olan sadece maddedir. Madde evrenin asli veya temel kurucu unsurudur. Sadece duyumlarla algılanabilen varlıklar, süreçler veya muhtevalar vardırlar ve gerçektirler. Evren; zeka, gaye ve nihai sebepler tarafından yönetilmez veya yönlendirilmez.
  Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında vazife yapan az sayıda milliyetçi ve vatanperver kimselere karşı sindirme politikası takib etti. Bakanlık teşkilatındaki belli noktalara komünist fikirleri savunan kimseleri yerleştirdi.

  Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim-öğretimle (talim-terbiye) ilgilenen bakanlıktır.
  1946 senesinde memleketsever ve komünizm düşmanı bazı CHP’liler tarafından hakikatler anlaşılınca hadiselerin sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel vazifeden uzaklaştırıldı. Daha sonra Köy Enstitülerinde meydana gelen hadiselerle ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde geniş ve resmi bir rapor hazırlandı. Bu gelişmelerden sonra karşılıklı ithamlar üzerine Demokrat Partiİstanbul İl Başkanı Avukat Profesör Kenan Öner ile Hasan Ali Yücel arasında “Öner-Yücel Davası” olarak bilinen dava ortaya çıktı. Kenan Öner, Hasan Ali Yücel’in bakanlığı sırasında komünistleri desteklediğini iddia etti. Bunun üzerine HasanAli Yücel, Öner hakkında hakaret davası açtı. Geniş yankılar uyandıran ve siyasi bir hüviyet kazanan yargılama neticesinde, mahkeme Öner’in Yücel’le ilgili iddialarının doğru olduğuna ve Öner hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi. Bu karar, HasanAli Yücel’i ve CHP hükümetini siyasi yönden çok zor duruma düşürdü.

  Hasan Ali Yücel, 1946 yılında meydana gelen gelişmeler.
  1950 genel seçimlerinde milletvekili seçilemeyince İstanbul’a yerleşti. 1950 yılında meydana gelen olaylar.
  Akşam ve 1918'de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay, Ali Naci Karacan'ın 200'er lira sermaye koyarak kurdukları gazetenin yazı işleri müdürleri Muammer Senihi, Enis Tahsin Til idi. İlk sayısı küçük boy ve tek yapraktı. Milli mücadeleyi destekledi.
  Cumhuriyet gazetelerinde kültür sanat ve felsefe konularında makaleler yazdı. Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kemalist bir gazete. Son 10 senedir istikrarlı bir satış çizelgesi olup, Zaman Gazetesi ve Fethullah Gülen ile ilgili haberleri nedeniyle uzun bir süre düzenli tekzip yayınlayıp ilgili kişilere ceza ödemiş bir yayın kuruludur.
  1955 - 1955 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  1960 yılları arasında İ1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümleş Bankası Kültür Yayınlarını idare etti. 1958’de 1958 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu üyeliğine, 1961’de Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. 26 Şubat 1961’deİstanbul’da öldü.

  Eğitimciliği, yazarlığı ve devlet adamlığının yanında şairliği de bulunan Hasan Ali Yücel’in birçok eseri vardır. Şiirlerini, Dergah, Yarın, Yeni Mecmua ve Hayat Dergisi’nde, kültürel ve sosyal konulardaki makale ve denemelerini Akşam, Cumhuriyet veDünya gazetelerinde yayımladı.


  Milli Eğitim Bakanı
  Hasan Ali Yücel'in bakanlık dönemi MEB'deki en parlak dönemlerden birisidir. 28 Aralık 1930'de Hasan Ali Yücel, İkinci Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Üniversite reformu (Ankara Fen Fakültesi'nin kurulması, Yüksek Mühendis Okulu'nun İTÜ'ye dönüştürülmesi ve Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması), Köy Enstitüleri'nin açılması, Dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi (1946 sonuna kadar 496 yapıt çevrildi) ve ilk resmi ve telifli Türkçe ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisi'nin ön çalışmaları onun bakanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Devlet Konservatuvarının kurulması ( 20 Mayıs 1940), Türkiye'nin UNESCO'ya girişi onun çabaları sonucunda olmuştur. Dört yıllık çabaları sonucunda 25 Haziran 1946'da Üniversiteler Yasası çıkartılır. "Bu yasayla, yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkla olan "sıkı lafı" önemli ölçüde gevşetilmiş, mevcut kuruluşlar yapısal bir bütünlüğe kavuşturulmamış, böylece üniversiteye merganik bir karakter kazandırılmıştır. Bu yasanın getirdiği bir başka sonuç, "dışarıdan gerilim" yerine "içeriden denetim" getirmiş olmasıdır. İstanbul Üniversitesi de bu yasanın sonucu olarak kurulmuştur."
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ali hasan yücel bilindiği gibi eski milli eğitim bakanlarımızdan biri idi. bunun dışında Ali hasan yücel ayrıca bit öğretmen idi. bunun dışında Ali hasan yücel sahip olduğu yani yazdığı bir kaç kitap da vardır bunlardan biri de iyi vatandaş adlı eserdir.
+ Yorum Gönder