+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Atletizm nedir branşları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atletizm nedir branşları hakkında bilgi
  Atletizm nedir branşları hakkında bilgi varsa yayınlanmasını istiyorum? Atletizim nasıl bir spor dur hangi sporları içine alır bana atletizim konusunda bilgi gerekmektedir ban bu konuda bilgi verebilir misiniz? 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Atletizm nedir branşları hakkında genel bilgi


  ATLETİZM farklı aktivitelerden oluşan geniş kapsamlı bir spor alanıdır. Çeşitli ve karmaşık özellikler taşır faaliyetleri yıl boyu sürer.


  Küresel bir spor’dur. Kökleri insanlığın en eski dönemlerine dayanır tüm kıtalarda yaygındır. İnsanlar Medeniyetlerin ilk çağlarından beri beslenebilmek ve korunabilmek için avcılık ve balıkçılıkla uğraşmışlardır. Eğlence ve keyif zamanlarında ilkel ve başıboş şekilde de olsa kendi aralarında çabukluk dayanıklılık esneklik ve güçlülük alanlarında yarışırlardı ; bu alanların günümüz Atletizmi ile örtüştüğünü görüyoruz. Asırlar boyu tüm toplumlar her biri kendi şartları ve anlayışları içinde sporu bir şekilde geliştirmişlerdir.


  Dünya Modern Sporla İngiltere’de Thomas Arnold ‘ un (1795-1843) eylemi sayesinde tanışmıştır. 1828 yılında Rugby Kolej’inin Müdürlüğüne getirilen Arnold burada yürekten inandığı ‘’öğretmek eğitmek ve özellikle hem bedenleri hem beyinleri çalıştırmak’’ ilkesini uygulama fırsatı bulmuştur. Çok geçmeden Eton Oxford ve Cambridge Kolej’lerinin bu harekete katılmasıyla Atletizm 1840 yıllarına doğru kurumlaşma yoluna girecektir. Öğrencilerin kendilerinin yönettikleri klüpler kurulur ve okullar arası kadar okul dışı karşılaşmaların düzenlenmesini kolaylaştıracak kurallar belirlenir. İngiltere’de ilk Şampiyonalar 1866 yılında çeşitli koşu atma ve atlama branşlarını içermek suretiyle yapılır.


  ABD de ilk Yarışma 1868 yılında ama ancak Salonda yapılır.. Üniversite öğrencilerinin açık havada yarışabilmesi için bir süre daha beklemek gerekecektir..
  Spor merakının seçkinlere mahsus olduğu İngiltere’nin aksine Amerika’da spora ilgiyi halk kitleleri göstermiştir.
  Aynı dönemde Kürek tenis futbol bisiklet vb gibi sporlarda da yarışmalar düzenlenmeye başladığını görüyoruz.


  Spor artık kurumsallaşma yoluna girecek ve bugün bildiğimiz gerek ulusal gerek uluslararası düzeydeki “Her Spor için ayrı bir Federasyon” anlayışı hakim olacaktır. Atletizm için yapılanma süreci 1920’de tamamlanmış olacaktır.
  Başlangıçta tıpkı diğer sporlarda olduğu gibi Atletizm erkeklere özel bir uğraş iken bilhassa 1914-18 Dünya savaşından sonra kadınların gittikçe yoğunlaşan biçimdeki katılımına tanık olunmaktadır.


  Atletizm günümüzde Dünya’daki en önemli sportif olayı "Olimpiyat" ların KRAL SPORUDUR.

  .  --
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Atletizim birden çok spor türünü içene alan bir spor alanıdır. Atletizim küreseldir. Atletizimin kökeni çok eski tarihlere dayanmaktadır. İlk çağlardan bu yana insanlar spora ilgi duymuşlardır. Eğlencelerde insanlar dayanıklılık alanında birbirleri ile yarışmaya başlayarak atletizmin temellerini atmışlardır. Günümüzde ulusal ve uluslar arası olarak atletizm yapılmaktadır.
+ Yorum Gönder


atletizm nedir branşları hakkında bilgi