+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Satanizm hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Satanizm hakkında bilgi
  Satanizm nedir hakkında geniş ve açıklayıcı bilgi istiyorum. Satanazim nasıl bir inanç şeklidir bana Satanizm konusunda çok acil bilgi gerekiyor bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. İnşallah bana yardımcı olursunuz. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Satanizm nedir hakkında genel bilgi


  Kısaca, “Şeytana tanrı diye tapınmak” şeklinde tanımlanan Satanizm'in tanımlarından bazıları şöyledir:

  “Satanizm, Şeytan'a, diğer bir ifadeyle Yahudi-Hıristiyan geleneği tarafından Tanrı'nın tam karşısında mutlak kötülük veya mutlak kötülüğün temsilcisi olarak tecessüm ettirilen şahsiyet veya prensibe ibadet etmek demektir. Aynı zamanda bu ibadet, Yahudi-Hıristiyan dinî tahakkümüne karşı bir başkaldırı hareketi olarak da tanımlanmaktadır”.

  “Satanizm, Katolik Hıristiyanlığına karşı aşırı isyankar gruplar tarafından değişik zamanlarda uygulanmış olduğu söylenen, Şeytan'a tanrı diye tapınma faaliyetidir”.

  “Satanizm, Şeytanî tasarruf veya uygulama; Şeytan'a ibadet ve özellikle Hıristiyan ayininin alaylı bir tarzda kutlanışıdır”.

  “Satanizm, Hıristiyan ayinlerinin alaylı ve gülünç taklidi şeklindeki yarı dinî törenler ve Şeytan'ın yeryüzündeki hâkimiyet davasını yüceltmeye yönelik diğer fiillerin icrası ile Şeytan'a saygı gösterme kültünün icrasıdır”.

  “Satanizm, Şeytan ibadeti, yani kötü olarak bilinen bir güce bilerek tapınmak” diye de tanımlanmıştır.

  Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi Satanizm, Şeytan'a tanrı diye tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine, Yahudi-Hıristiyan dinî tahakkümüne ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Buna "Modern Protesto Hareketi" demek de mümkündür. Bugün geldiği nokta itibariyle bu hareket, başta Hıristiyanlık olmak üzere, bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil etmektedir. Dolayısıyla Satanizm, Şeytan'ın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak, dinin ve dinî olan her şeyin karşısında; fakat Tanrı'nın karşısında olanın, yani Şeytan'ın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Kısaca belirtmek gerekirse, Satanizm bir “tepki ve başkaldırı hareketi”dir.

  SATANİZM,

  Psikiyatrik Açıdan Şizofreni Olarak Değerlendirilmektedir.

  Satanistlerin belirleyici özellikleri :


  Satanistlerin ortak özelliği giyimlerinde siyah ve kırmızı renkleri tercih ederler.

  Deri pantolon, başlıklı tişörtler, abartılı gümüş takılar, yaz kış bot, postal ve çizme giyerler.

  Kiliselerde yapılan ayinlere katılırlar. Çünkü satanistler kiliseyi şeytan için en iyi arkadaş görürler.

  Çoğunluğu yukarıda da belirtildiği üzere satanistliğin Hıristiyanlık kurallarının değiştirilmesi amacını taşıdığından ters haç takarlar.

  Kıyafetlerinde satanist amblemleri taşırlar. Bu amblemlerin en önemlisi çift daire içerisindeki yıldızdır.diğerleri ise hayali çizilmiş insan ve hayvan karışımı yaratıklardır.

  Özellikle geceleri metruk yerlerde ve mezarlıklarda toplanıp ayin yaparlar.satanistler lider olarak kabul ellikleri Anton Sandor Lavey' in kitaplarını okurlar.

  Metal müzik satan kasetçilere ve kafelere takılırlar.
  Kedi kanı içerler ve bununla ölümsüzlüğe ulaştıklarını iddia ederler. Satanistlerin nihai hedefi Şeytanı da yenerek sonuçta dünyayı ele geçirmektir.

  Bütün dinler ve bütün kutsal kitaplara karşı aşırı bir saldırganlık içerisinde olurlar.

  Guruba dahil her üyeye bir mitolojik isim verilir. Özellikle yunan tanrı ve tanrıçalarının isimleri ile mitolojik kahramanların isimleri verilir.

  Satanistler kendileri dışındaki herkesi, bilinçsiz, bilgisiz ve aptal görürler.

  Satanizme göre şeytan:


  Şeytan yasaklayıcılığı değil, affediciliği temsil eder.

  Şeytan boş hayallerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir.

  Şeytan ikiyüzlülüğü, hilekarlığı değil, bilgeliği temsil eder.

  Şeytan nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.

  Şeytan kötülere karşı öbür yanağı dönmeyi değil, intikamı simgeler.

  Şeytan bazen insanı, bazen de hayvanı temsil eder. Bazen daha farklı bir yaratık olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir.

  Şeytan günah diye nitelendirilen fiziksel, akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir.

  Şeytan kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.

  Şeytan barışçı değil savaşçıdır.

  Kötülüklere karşı suskun kalmak yerine, intikam almayı öngörür.

  Günah diye nitelendirilen, fiziksel, akli ve duygusal tüm zevklerin simgesidir


  Satanizm' in ilkeleri:

  Lavey’ in yazmış olduğu The Satanik Bible isimli kitabında satanistlerin hayat kurallarını şu 11 madde şeklinde sıralamıştır;

  Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.

  İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.

  Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.

  Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın,

  Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin.

  Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.

  Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.

  Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.

  Küçük çocuklara zarar vermeyin.

  Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.

  Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

  Satanizmin yayılma stratejisi :

  1-Sempatizan: Bu tür işlere ve eylemlere meraklı tipler zaten birer satanist adayıdır. Bunlar belirli bir şahısın etrafında toplanmaya başlarlar. Onun gibi giyinme, onun gibi konuşma, benzeri hareket ve tavırlar takınmaya başlarlar.

  2-Adaylık: Satanist guruba takılan bir kişi onlarla birlikle hareket etmeye başladıktan sonra bu gurup içinde bulunan ve gurubu gözaltında bulunduran kişi, belirli kıvama gelen kişileri seçmeye ve onlarla ilgilenmeye başlar.

  4- Kölelik: Grup içerisindeki lider konumunda bulunan şahıs artık kurbanı etkisi altına almaya başlamıştır. Bu kişinin her dediği yapılır ve o örnek alınır,sözünden dışarı çıkılmaz, maddi ve manevi yönden grup lideri beslenmeye başlanır.

  4– Eğitim: Şahıs yavaş yavaş Satanist olmaya başlamıştır, fakat bu hiçbir zaman karşı tarafa söylenmez, ilgilenen kişi kurbanın fiziki yapısına göre savaşçı, düşünce yapısına göre filozof, her iki özellik bir arada varsa yaylımcı kadroya dahil eder veya büyü ve ayin işlerine meraklı bir kişiliğe sahipse büyücü veya ayinci olarak yetiştirirler. Zeka ve kabiliyetlere göre tüm faaliyetlere katılıp eğitimci olunur.


  5- Eğitim Sürecinin Tamamlanması: Vampirlik de denilebilir. Artık şahıslar güneş ışığından sıkılmaya, güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye başlamıştır.


  Satanistlerin Yayın Organları

  Şüphesiz bugün Batı’da Satanizmin yayılmasında “Şeytanın Kilisesi” vs. isimler altında faaliyet gösteren Satanik gruplar ve İnternet başta gelmektedir.

  LaVey gibi Satanizmin önde gelen isimlerinin Satanizmin inanç ve felsefesini oluşturan kitaplarının da Satanizmin yayılmasında önemli ölçüde rolü vardır. Ayrıca bazı Satanist grupların

  “Not Like Most,
  The Raven,
  The Cloven Hoof,
  The Black Flame,
  Diabolica,
  Azazel,

  Canada’s Satanic Forum” gibi aylık ve yıllık olarak yayınladıkları dergilerinin olduğu bilinmektedir.
  Diğer taraftan, müzik CD ve kasetleri de Satanizmin propagandasında kullanılmaktadır. Özellikle Satanik Black Metal orkestraları tarafından yapılan müzik parçaları gençleri Satanizme çekmede birer tuzak görevi yapmaktadır. Suicide Song ve Iyric gibi müzik türleri ile de Şeytana ve Şeytani güçlere dua edilmektedir.

  Şeytanın Kilisesi’nin, dinlenmesini tavsiye ettiği müzik parçalarından bazıları ise şunlardır;

  “It’s Magic,
  He’s a Devil in His Own Home Town,
  Satan Takes a Holiday,
  That Old Black,
  Satanic Belive Devil May Come,
  Black Moonlight,
  Goodnight Irene,
  Blue Prelude,
  Gloomy Sunday,
  The Devil Went Down to Georgia,
  Dance Macobre,
  Mephisto Waltz,
  Faust Symphony,
  Dante Symphony vb..
  Ayrıca Strange Music,
  Satan Takes a Holiday,
  The Satanic Mass,

  The Hymn of The Satanic Empire LaVey tarafından bestelenmiş olan müzik parçalarıdır.

  Türkiye’deki Satanistlerin ciddi anlamda yayın organlarının olduğu söylenemez. Çünkü Satanizm Türkiye açısından oldukça yeni bir gelişmedir. Üstelik Türkiye’deki Satanistler henüz tam organize olmuş da değillerdir.

  Bununla beraber, İstanbul-Ortaköy’deki öldürme ve tecavüz olayından sonra, Satanistlerin yoğun olarak bir araya geldikleri yerlere yapılan polis baskınlarında bazı iş yerlerinde satılan “Şeytan”, “Ölüm ve Cenaze”, “Mahşer” gibi dergi, kitapçık ve bazı kaset ve CD’lerin Satanistlerin yayın organları olduğu ve bunlara el konulduğu basına yansımıştır.


  Satanistlerin Şeytan Hakkında Düşünceleri

  Günümüz Satanist anlayışını önemli ölçüde temsil eden LaVey, Şeytan konusundaki görüş ve düşüncelerini de şu şekilde açıklamıştır:

  "Şeytan ve onun işleri uzun bir zaman dilimi içinde pek çok şekil almıştır. Son zamanlara kadar Katoliklere göre Protestanlar; Protestanlara göre de Katolikler Şeytandı. Her ikisine göre de Yahudiler Şeytan'dı. Keza Doğuluya göre Batılı bir Şeytandı. Eski Batı'nın Amerikan yerleşimcilerine göre de Kırmızı Adam bir Şeytandı. İnsanın, başkalarını kötüleyerek kendisini yüceltme şeklindeki kötü alışkanlığı uygunsuz bir fenomen olmakla birlikte, açıkçası onun duygusal mutluluğu için yine de gereklidir. Bu davranış usulleri gücünü kaybetmiş olmasına rağmen, hakikatte herkese göre bir grup, kötünün somut örneğini temsil eder. Ancak, bir kimse, başka birisinin kendisini hatalı, kötü veya dünya işlerinde bir amaç için kullanılabilir olarak kabul ettiğini düşünse bile, böyle bir düşünce çabucak zihinden çıkarılıp atılır. 'Kötü adam' damgasını taşımayı çok az kimse ister.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Satanizm Şeytana tapmaktır. Satanistler şeytanı kendilerine tanrı olarak kabul ederler ve şeytana taparlar. Batıda şeytana tapan çok fazla insan bulunmaktadır. Satanistler hristiyan ayinlerine benzeyen komiklik yönünden hristiyan ayinden ayrılan bir ayin yaparlar.
+ Yorum Gönder