+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Rubai nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Rubai nedir özellikleri nelerdir
  Rubai nedir özellikleri hakkında bilgi verebilir misin Umarım bana yardımcı olursunuz 2. Ayşe
  Yeni Üye

  Rubai nedir özellikleri nelerdir

  Rubai neKendine özgü bir ölçüsü olan 4 dizelik (mısralık) nazım birimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere "rubai-i musarra" ya da "terane" adı verilir. Rubainin aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur. Bunlardan mef'ulü birimiyle başlayan 12 kalıba "ahreb", mef'ulün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da "ahrem" denir. Kalıpların sonu "faül" ya da "fa" birimiyle biter.


  Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. Türk divan şiirinde daha çok ahreb kalıbına rastlanır. Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir. Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar. Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam'dır.


  Türk edebiyatında Mevlana'nın Farsça yazdığı felsefi rubiler bu türün hızla yayılmasını sağladı. Kara Fazli, Fuzuli 16. yüzyılda bu türün en usta örneklerini verdiler. Divan edebiyatında 17. yüzyıl rubainin altın çağı oldu. Azamizade Haleti, yazdığı bin kadar rubai ile en büyük Osmanlı rubai şairi olarak tanındı.Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı'dır.

  Rubainin özelliklerini maddeler halinde şöyle belirtebiliriz:

  1. Kafiye düzeni aaxa ya da aaaa biçimindedir.

  2. Rübailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat felsefesi, tasavvuf veölüm gibi konular işlenir.


  3. Rübai diğer nazım şekillerinden farklı olarak özel bir ölçüyle yazılır. 24 kalıbı vardır.


  4. Rübaide ilk iki dize fikrin hazırlayıcısıdır. Asıl söylenmek istenen düşünce 3. veya 4. dizede ortaya çıkar.


  5. Genelde mahlasız şiirlerdir.


  6. Rübai Edebiyatımıza İran Edebiyatından geçmiştir.


  7. Rübai’nin en büyük şairi İranlı Ömer Hayyâm(XII yy)’dır. Türk edebiyatının en usta şairleri Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nâbî ve son dönemde de Yahya Kemâl’dir.


  Örnek Rubailer:
  En doğrusu, dosta düşmana iyilik etmen;

  İyilik seven kötülük edemez zaten.

  Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur:

  Düşmanınsa dostun olur, iyilik edersen.
  Ömer Hayyam
  Seni aramaktan dünyanın başı dertte;

  Zengine de göründüğün yok, fakire de;

  Sen konuşursun da biz sağır mıyız yoksa,

  Hep kör müyüz, sen varsın da görünürde.
  Ömer Hayyam
  Esrârını dil zaman zaman söyler imiş

  Hengâme-i gamda d^stan söyler imiş

  Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne

  Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş


  Azmizade Heleti


  Bilmem kime yahut neye uyduk gittik

  Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik

  Erbâb-i zekâ riyayi mezhep bildi

  Bizler dili divâneye uyduk gittikdir özellikleri nelerdir hakkında bilgi

+ Yorum Gönder