+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Güzelleme nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Güzelleme nedir özellikleri nelerdir
  Güzelleme nedir özellikleri nelerdir anlatmanızı istiyorum. Güzelleme nerelerde kullanılır. Güzelleme konusunda bana acil bilgi gerekmektedir bana güzelleme konusunda acil bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Güzelleme Anlamı


  Halk şiirinde, konusu insan ve doğa güzelliği olan koşmaların genel adı. Genellikle 11′li hece kalıbıyla söylenir. Dörtlükler arasına bağlantı sözleri eklendiği de olur.

  Güzellemeler coşku ve övgü içerikli şiirlerdir. Sevilen kişilere veya varlıklara karşı olan bağlılığı ifade etmek için yazılırlar. Güzellemelerde ele alınan konular ayrı ayrı ya da birlikte ele alınabilir.[1] Özele indirgendiğinde, temel güzelleme temleri: bir kadına, at gibi Türk kültüründe önemli yeri olan hayvan ya da varlıklara, doğaya… duyulan sevgidir. Bunun yanında güzellemeler özlem gibi düşünsel-estetik konuları da işler. Güzellemeler halk edebiyatında en çok tercih edilen türlerdendir. Bugün güzellemeler anlamsal boyutta özellikle adlandırma bazında modern edebiyata da tesir etmiştir. Örneğin Tuna’yı anlatan bir seyahat kitabına Tuna Güzellemesi[2] adı verilirken, İkinci Yeni şiirinin temsilcilerinden Cemal Süreya’nın anlam bakımından güzellemeye yaklaşan bir şiirinin adı da güzelleme[3]dir. Güzelleme yalnızca koşma biçimine mensup şiirler için kullanılan bir tabir olmayıp, anlamsal bir içeriği vardır. Bunun için güzelleme konularını işleyen semailer de güzelleme olarak değerlendirilir.[4] Güzelleme türünün en önemli temsilcisi olarak lirik söyleyişleriyle 17. yüzyıl halk ozanı Karacaoğlan kabul edilmektedir.[5] Karacaoğlan’dan örnek bir güzelleme incelersek:
  Kömür gözlüm ne salının karşımda,
  Gündüz hayalimde, gece düşümde.
  Bir güzelin sevdası var başımda,
  Yar sevdası çetin olur yaradan.[5]

  Görüldüğü gibi bu şiirde ozan yârini ne kadar sevdiğini lirik bir söylemle dile getirmiştir. İşte güzellemeler, anlatılan duyguyu lirik bir biçimde övgüyle anlatan Türk halk şiiri ürünleridir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Güzelleme halk şiirlerinde kullanılmaktadır. Güzellemede hece ölçüsü olarak 11 hece kullanılmaktadır. Konusu insan ve doğa güzelliği olan koşmaya güzelleme denmektedir. Güzelleme sevilen kişiye olan aşkı ve bağlılığı göstermek için yazılır.
+ Yorum Gönder


güzelleme nedir ve özellikleri,  güzelleme nedir özellikleri,  güzelleme nedir,  güzelleme nedir özellikleri nelerdir,  güzelleme özellikleri