+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda İlahi nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlahi nedir özellikleri nelerdir
  İlahi nedir özellikleri nelerdir? İlahiler nasıl yazılır hangi amaç ile yazılmışlardır ve nasıl söylenirler bana ilahilerin özellikleri konusunda acil bilgi gerekmektedir bana İlahiler konusunda bilgi verirseniz sevinirim. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  İlahi nedir özellikleri nelerdir  İlahi nedir özellikleri nelerdir  İlahi Allah’ı övmek O’na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.

  İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.

  İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin Bektaşilerde nefes Alevilerde deme(deyiş) diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır.

  İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE’dir.Yunus Emre şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır.Hece ölçüsü kullanmıştır.11′li hece ölçüsünü kullanmıştır.Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.

  1. Allah’ı övmek ve O’na yalvarmak için yazılan Allah sevgisiyle insan sevgisini bütünleştiren içten şiirlerdir.
  2. Özel bir beste ile söylenir.
  3. Hece ve vezninin 7’li 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenirler.
  4. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasında değişir.
  5. Genelde şiirin içinde şairin mahlası geçer.
  6. İlahi denince akla Yunus Emre gelir.


  Not: İlahiler tarikatlara göre farklı isimler alır. Mevleviler’de âyin Bektaşilerde nefes Aleviler’de deme Gülşeniler’de tapuğ Halvetiler’de durak öteki tarikatlar da hur ya da ilahi gibi.


  Aşkın aldı benden beni
  Bana seni gerek seni
  Ben yanarım dün ü günü
  Bana seni gerek seni
  Yunus Emre
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  İlahiler bütün dinlerde kullanılırlar genellikle tasavvuf için yazılırlar Allaha olan sevgiyi, aşkı ve şükrü gösterme amacı ile yazılırlar. İlahiler belli bir yazım kurallarına göre yazılır ve belli bir ezgi söylenirler.
+ Yorum Gönder