+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Madde nedir ortak özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Madde nedir ortak özellikleri nelerdir
  Madde nedir ortak özellikleri nelerdir 2. Asel
  Bayan Üye

  Madde nedir ortak özellikleri nelerdir

  Madde nedir ortak özellikleri hakkında bilgi

  Madde
  Madde kütlesi Hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir.Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır.maddenin üç fiziksel hali vardır:

  1)Katı
  Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnekemir,Tahta,Buz birer katı örneğidir.

  2)Sıvı
  Sıvı maddenin belirli bir hacmi vardır,ancak belirli bir şekli yoktur.Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur.Örnek Su.benzin,alkol

  3)Gaz
  Maddenin Sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur.Bir Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.Gazların Hacimleri Basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir.Hava,Karbondioksit,oksijen birer gazdır.

  Maddenin Ortak Özellikleri

  Kütle
  Madde miktarı ile büyüklüktür.Kütlenin SI’daki birimini kilogram(kg) dır.Ancak kg’ın binde biri olan gram (g)’da kullanır.

  Hacim
  Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir.Hacim’in birimi metre küp (m3) olarak kullanırız.günlük hayata ve deneylerde Litre (L)olarak kullanırız.

  Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

  Özkütle
  maddenin kütlesine ve hacmine baglıdır

  Erime Noktası
  Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir.

  Donma Noktası
  Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.

  Kaynama Noktası
  Bir maddenin sıvı halden Gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.

  Yoğunlaşma Noktası
  Bir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.Gazlar için ayırt edicidir.

  Süblinleşme
  Bir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.

  Etrafımızda çok değişik maddeler vardır.Bu maddelerin aynı yada farklı olduklarını nasıl ayırt edebilirsiniz.Bu maddelerin sadece kütlelerini yada hacimlerini ölçmemiz bunları farklılandırmak için yeterli mi?

  Bir maddenin farklı olduğunu Hacim ve kütlelerini ölçmekle tamamen farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanında karşılaştırılan maddelerin erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerine de bakmamız gerekmektedir. Sadece kütle ve hacimleri ölçmekle yoğunluk hesabı yaparak kısmen de olsa maddenin aynı ya da farklı olduğunu söylemek de mümkündür.

  Suyun kaynama noktası 100 oC dir. Su kaç oC de buharlaşır? Buharlaşma olayını açıklayarak, kaynama noktası ile karşılaştırmasını yapınız.

  Suyun kaynama noktası 100 oC olması demek Suyun bu noktanın altında buharlaşmayacağını göstermez. Su her zaman donma noktasının üzerinde buharlaşır. Suyun Kaynama noktası dış Basınca karşı yapılan bir işlemdir. Su dış basınç ile aynı düzeye geldiğinde kaynamaya başlar. Su donma noktasının dışında dışarıdan aldığı ısıyı değerlendirerek kaynama noktasına bakmaksızın buharlaşma işlemini gerçekleştirir.

  Göller ve nehirler kışın donarlar, ama içlerindeki hayat devam eder. Bu nasıl gerçekleşir Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır ve bu nedenle buz su üzerinde yüzer. Isı iletimi konusunda kötü bir iletken olan buz, Suyu aşağıda yalıtır ve bu suyun sıcaklığının donma noktasının altında kalmasını sağlar. Aslında böyle olması işimize gelir, çünkü en üstten en alta kadar bütün su kütlesi donacak olsa, su içindeki hayat tamamen yok olurdu. Üstelik Sıcaklık 0 o C’ın biraz üstüne çıktığında, buz tabakasının üst kısımları erimeye başlamaz. Bunun nedeni buzun bazen erime noktasının üzerindeyken bile yarı kararlı katı halde kalabilmesidir. Bu durum buzun saflık derecesiyle ilgilidir.

  Element
  Yapısında tek cins Atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin, Fe, C, N, O

  Metaller Ve Genel Özellikleri

  1. Isı ve Elektriği iyi iletirler.
  2. Hg hariç hepsi oda sıcaklığında katıdır.
  3. Asit çözeltileriyle çoğu H2 Gazı açığa çıkarırlar.
  4. Kendi aralarında bileşik yapamazlar, fiziksel bir karışım olan alaşımları oluştururlar. Örneğin prinç (Cu-Zn), tunç (Cu-Sn) , çelik (Fe-C-Cr), 18 ayar Altın (%75 altın-%25 Cu)
  5. Elektron almazlar.
  6. Yüzeyleri parlaktır.
  7. Dövülebilir,tel ve levha haline getirilebilirler.

  Ametaller Ve Genel Özellikleri

  1. ısı ve elektriği iletmezler.
  2. Oda sıcaklığında çoğu gaz halindedir.
  3. Kendi aralarında ve metallerle bileşik yapabilirler.
  4. Elektron alış-verişi yapabilirler.
  5. Sulu asitlere çoğu etki etmez.
  6. Yüzeyleri mattır.
  7. Kırılgandırlar.

  Bileşik
  Yapısında en az iki cins atom ihtiva eden saf maddelerdir. Örneğin, H2O, C6H12O6, NH3

  Çözelti
  Birbiri içerisinde homojen dağılmasıyla oluşan karışımlara çözelti denir. Hava, lehim,gazoz,deniz suyu.gibi.

  Süspansiyon
  Bir katının bir sıvı içerisinde ya da Havada (sis içinde) çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Ayran,kahve,tebeşir tozu+su.

  Emülsiyon
  Bir Sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

  Örnek
  Zeytinyağlı Su, benzinli su

  Karışımlarla Bileşikler Arasındaki Farklar ve Ortak Yanları

  1. Karışımı oluşturan maddeler karışım içerisinde kendi özelliğini koruduğu halde bileşiği oluşturan Elementler fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini kaybederler.

  2. Karışımı oluşturan maddeler her oranda karıştığı halde, bileşiği oluşturan Elementlerin kütleleri arasında her zaman basit bir oran vardır.

  3. Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve fiziksel yöntemler bileşenlerine ayrılır. Bileşikler ise kimyasal yolla oluşur ve kimyasal yöntemlerle ayrışırılar.

  4. Karışımların formülü olmadığı halde, her bileşiğin mutlaka bir kimyasal formülü vardır.

  5. Karışımların belirli fiziksel özelliği (öz kütle, kaynama noktası, erime noktası) olmadığı halde bileşikler bu özelliklere sahip saf maddelerdir.

  6. Karışımlar ve bileşikler oluşurken toplam kütle korunur. Bu durum her ikisi içinde ortaktır.

  7. Karışımlar ve bileşikler en az iki cins atom ihtiva ederler.

  Ayırt Edici Özellikler

  1.Öz Kütle
  Bir maddenin birim Hacminin kütlesine denir. Katı-sıvı-gazlar için ayırt edicidir.

  m=d.v
  Öz kütleyi sadece sıcaklık ve basınç değiştirebilir. Sıcaklık arttıkça maddenin hacmi artar fakat kütle değişmez. Hacim artınca öz kütle azalır.

  2. Kaynama Sıcaklığı
  Saf bir sıvının buhar Basıncının Atmosfer Basıncına eşit olduğu sıcaklığa kaynama Sıcaklığı denir. Sıvılar ve Gazlar için ayırt edici bir özelliktir, çünkü kaynama sıcaklığı yoğunlaşma sıcaklığına eşittir.

  Tüm maddelerin ortak iki özelliği, kütle ve hacimdir.

  Kütle
  Kütle bir cisimde ki madde miktarıdır. (Kütle ile ağırlık aynı anlama gelmez)Bir cisme etkiyen yer çekimi kuvveti onun ağırlığıdır. Dünya'da ve Ay'da yer çekimi farklı olduğundan burada ölçülen ağırlıklarda farklıdır.Ama madde miktarı(kütlesi) her yerde aynı olduğundan değişmez.

  Hacim
  Maddenin boşlukta kapladığı yerdir.Her maddenin bir hacmi vardır

  Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösteren özellikleri,onun ayırt edici özelliğidir. Maddenin şekline, miktarına, tadına, kokusuna vb. bağlı olmayan,madde üzerinde doğrudan doğruya görünmeyen farkları ortaya koyan özelliklere ayırt edici özellikleri diyoruz Öz kütle, esneklik,erime ve kaynama noktası,öz ısı, genleşme ve çözünürlük sıkça karşılaştığımız belli başlı ayırt edici özelliklerdir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Maddenin ortak özellikleri

  MADDE Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi herşey maddedir.Maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar.ElementTek cins dan oluşmuş saf maddeye element denir.Mağnezyum (Mg), Hidrojen (H2) gibi.ElementlerHomojendirler (Özellikleri heryerde aynıdır.)Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.Yapı taşı dur.Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayrılamazlar.BileşikBirden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni özellikteki saf maddeye bileşik denir.Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H2O) bileşiğini oluşturur.BileşiklerHomojendirler.Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.Yalnızca kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılabilir. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılamazlar.Yapı taşı moleküldür.Bileşiği oluşturan elementler sabit kütle oranı ile birleşirler. Bu oran değişirse başka bir bileşik oluşur.Kimyasal özellikleri kendisini oluşturan elementlerin özelliğine benzemez.Formüllerle gösterilirler.Molekülünde en az iki cins vardır.KARIŞIMBirden fazla maddenin her türlü oranda (rastgele oranlarla) bir araya gelerek, kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları maddeye karışım denir. Karışımda maddeler fiziksel özelliklerini kaybedebilirler.Karışımlara. Homojen karışım: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlara denir. (Çözeltiler, alaşımlar, gaz karışımları v.s.)b. Heterojen Karışım: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlara denir. Süspansiyon: Katı + Sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Bir katının sıvı içinde çözünmeden asılı kalmasına denir.Tebeşir tozu + Su karışımı gibi.Emülsiyon: Sıvı + Sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır.Zeytin yağı + Su karışımı gibi. Karışımların ÖzellikleriKarışımlarda maddeler kendi özelliklerini korurlar.Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilirler.Erime ve kaynama noktaları sabit değildir.Homojen ya da heterojen olabilirler.Yapısında en az iki cins vardır.Saf değildirler.Formülleri yoktur.Maddeler belirli oranlarda birleşmezler.Fiziksel DeğişmeMaddenin dış görünüşü ile ilgili olan özelliklere fiziksel özellikler denir. Yoğunluk, sertlik, renk, koku, tad …… gibi.Maddenin dış görünüşündeki değişiklikler fiziksel olaydır. Şekerin suda çözünmesi, kağıdın yırtılması, buzun erimesi……. gibi.Kimyasal DeğişmeMaddenin iç yapısı ile ilgili olan özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik özellik ….. gibi.Maddelerin ve moleküllerinde meydana gelen değişiklikler kimyasal olaydır. Kağıdın yanması, hidrojen ve oksijenin birleşerek su oluşturması, demirin paslanması …… gibi.Maddelerin ayırdedici özellikleriAynı şartlarda miktara bağlı olmayan yalnızca o maddeye ait olan özelliklere ayırt edici özellikler denir.a. Özkütle (yoğunluk)b. Erime noktasıc. Kaynama noktasıd. Çözünürlüke. Esneklikf. İletkenlikg. GenleşmeÖzkütle Maddelerin 1 cm3 ündeki madde miktarının gram cinsinden değeridir.

+ Yorum Gönder