+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Üslü sayılar nedir özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Üslü sayılar nedir özellikleri nelerdir
  Üslü sayılar nedir özellikleri nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Üslü sayılar nedir özellikleri nelerdir

  Üslü sayılar nedir
  ÜSLÜ İFADELER

  a ÎR ve n Î N+ olmak üzere,

  an = a.a.a. .a

  şeklindeki n tane a nın çarpımına, üslü ifadeler denir ve a nın n inci kuvveti şeklinde okunur.

  Örnekler:

  a1 = a
  11 = 1
  21 = 2
  (2/5)1 = 2/5

  a2 = a.a
  12 = 1.1 = 1
  22 = 2.2 = 4
  (2/5)2 = 4/25

  a3 = a.a.a
  13 = 1.1.1 = 1
  23 = 2.2.2 = 8
  (2/5)3 = 8/125


  Üslü Sayıların Özellikleri:

  1. Sıfırdan farklı bir sayının, sıfırıncı kuvveti 1 dir. Yani, a ¹ 0 iken, a0 = 1 dir.

  Örnekler:

  10 = 1
  10000 = 1

  20 = 1
  (-5/7)0 = 1

  (1/2)0 = 1
  (-5)0 = 1


  2. Herhangi bir sayının 1 inci kuvveti, o sayının kendisine eşittir. Yani,

  a1 = a dır.

  Örnekler:

  01 = 1
  (1/2)1 = 1/2

  11 = 1
  (-5/2)1 = -5/2

  21 = 2
  (-3)1 = -3


  3. Tabanları aynı olan iki üslü sayının çarpımı, ortak taban alınıp üslerin toplamı alınarak bulunur. Yani,

  a m . a n = a m + n dir.

  Örnekler:

  23 . 22 = 25 = 32

  (-5)2 . (-5) = (-5)3 = (-)3 . 53 = -53 = -5.5.5 = -125

  (1/2)4 . (1/2) = (1/2)5 = (1/2).(1/2).(1/2).(1/2).(1/2) = 1/32


  4. Tabanları aynı olan iki üslü sayının bölümü, ortak taban alınıp payın üssünden paydanın üssü çıkarılarak bulunur. Yani,  Örnekler:


  35-2 = 33 = 3.3.3 = 27


  105-4 = 101 = 10  5. Üslü bir sayının kuvvetini almak için, taban alınıp üs ile kuvvetin çarpımı üs olarak alınmalıdır. Yani,

  (a m) n = a m . n dir.

  Örnekler:

  (2 3) 2 =2 3 . 2 = 26 = 64
  6. Tabanları farklı üsleri aynı olan iki üslü sayının çarpımı, tabanlarının çarpımı yapılıp üs olarak ortak üs alınmalıdır. Yani,

  a m . b m = (a . b) m dir.

  Örnekler:

  23.53 = (2.5)3 = 103 = 10.10.10 = 1000

  3100.5100 = (3.15)100 = 15100

  7. Tabanları farklı üsleri aynı olan iki üslü sayının bölümü, önce tabanları bölünüp sonra da üs olarak ortak üs alınarak yapılmalıdır. Yani,  Örnekler:


  8. a - m = 1/a m ve 1/a - m = a m dir.

  Örnekler:


  9. (a/b) - m = (b/a) m = b m/a m dir.

  Örnek:  10. Tabanları ve üsleri aynı olan üslü sayılar, kendi aralarında toplanıp çıkarılabilir. Yani,

  x.an ± y.an = (x ± y).an dir.

  Örnekler:

  2.57 + 3.57 = (2+3).57 = 5.57 = 51.57 = 51+7 = 58

  2.34 + 5.34 - 3.34 = (2+5-3).34 = 4.34 = 4.81 = 324

  11. a = b ise, an = bn dir.

  Örnek:

  x = 5 ise, x2 = 52 dir. Dolayısıyla, x2 = 25 dir.

  12. Bir a sayısı, 0, 1, -1 den farklı olmak üzere,

  am = an ise, m=n dir.

  Örnekler:

  Örnek 1: 25x = 5 ise, x kaçtır?

  (52)x = 5 Þ 52x = 51 Þ 2x = 1 Þ x = 1/2 olur.

  Örnek 2: 32x = 8 ise, x kaçtır?

  (25)x = 23 Þ 25x = 23 Þ 5x = 3 Þ x = 3/5 olur.  Örnek 3: 9x/3 = 27 ise, x kaçtır?

  9x = 3.27 Þ 9x = 34 Þ (32)x = 34 Þ 32x = 34 Þ 2x = 4 Þ x = 2 bulunur.

  13. an = bn iken,

  i. n çift sayı ise, a=b veya a= -b dir.

  ii. n tek sayı ise, a=b dir.

  Örnek: (x+5)2 = 4 ise, x kaçtır?

  (x+5)2 = 22 olduğundan, x+5 = 2 veya x+5 = -2 olur. Buradan, x= -3 veya x= -7 bulunur.

  Örnek: (x-8)3 = 125 ise, x kaçtır?

  (x-8)3 = 53 olduğundan, x-8 = 5 olur ve buradan x= 13 bulunur.

  14. 1 sayısının herhangi bir kuvveti, 1 dir. Yani, 1n = 1 dir.

  Örnekler:

  10=1, 12=1, 1-3, 11/2=1

  ÖRNEKLER

  Örnek 1: 9.(-3)2 işleminin sonucu kaçtır?

  Çözüm: 9.(-3)2 = 9.(1/(-3)2) = 9.(1/9) = 1

  Örnek 2: (-7)23 işleminin sonucu kaçtır?

  Çözüm: (-7)23 = (-)23.723 = - 723

  Örnek 3: (-2)4 işleminin sonucu kaçtır?

  Çözüm: (-2)4 = (-)4.24 = 24 = 16

  Örnek 4:
  Çözüm:
  Örnek 5: (-4)2 + (-4)2 : 8 = ?

  Çözüm: (-4)2 + (-4)2 : 8 = 16 +16 : 8 = 16 + 2 = 18

  Örnek 6: (-3)15 + 2.(-3)15 = ?

  Çözüm: (-3)15 + 2.(-3)15 = (1+2).(-3)15 = 3.(-3)15 = 3.(-)15.315 = - 3.315 = 316

  Örnek 7: 53 - 25 + 34 = ?

  Çözüm: 53 - 25 + 34 = 125 - 32 + 81 = 206 - 32 = 174

  Örnek 8: (-3)3.32.3-1 = ?

  Çözüm: (-3)3.32.3-1 = -33.32.3-1 = - 33+2-1 = - 34 = - 81

  Örnek 9: (16)1/2 = ?

  Çözüm: (16)1/2 = (42)1/2 = 41 = 4

  Örnek 10: (32)-1/5 = ?

  Çözüm: (32)-1/5 = (25)-1/5 = 2-1 = 1/2

  Örnek 11: 23x-7 = 32 ise, x = ?

  Çözüm: 23x-7 = 32 Þ 23x-7 = 25 Þ 3x-7 = 5 Þ 3x = 5+7 Þ 3x=12 Þ x=4

  Örnek 12: 32x.34 = 27 ise, x = ?

  Çözüm: 32x.34 = 27 Þ 32x+4=33 Þ 2x+4=3 Þ 2x=3-4 Þ 2x= -1 Þ x= -1/2

  Örnek 13: 2x.26 = 8 ise, x kaçtır?

  Çözüm: 2x.26 = 8 Þ 2x+6=23 Þ x+6=3 Þ x=3-6 Þ x= -3

  Örnek 14:  Çözüm:


  Örnek 15:  Çözüm:

  Örnek 16:  ise, n kaçtır?

  Çözüm:  dır. Buradan, an = a3 tür ve böylece n=3 bulunur.

  Örnek 17:

  3n + 3n+1 + 3n+2 = 13.32n ise, n kaçtır?

  Çözüm:

  3n(1+3+32) = 13.32n

  3n .13 = 13.32n


  Buradan, 3n = 32n bulunur. Her iki taraf 3n ile bölünürse,

  32n/3n = 1 olur ve 32n-n = 1 3n = 1 n=0

  olur.

  Örnek 18:


  ve  ise, (k+m) toplamı kaçtır?

  Çözüm:

  2-(k+1) = 23k
  5-2m+3 = 51

  -k-1 = 3k
  -2m+3 = 1

  -1 = 4k
  2m = 2

  k = -1/4
  m = 1  Buradan, k+m = -1/4+1 = 3/4 bulunur.


  Örnek 19:


  ise, m kaçtır?


  Çözüm:  6m = 4m+8

  2m=8

  m=4


  Örnek 20:

  320 - 6.318 = ?

  Çözüm:

  318.32 - 6.318 = 318.(32-6) = 318.3 = 319

  Örnek 21:

  3x = 2a ve 2x+3 = b ise, 6x in a ve b cinsinden değeri kaçtır?

  Çözüm:

  2x+3 = b Þ 2x.23 = b Þ 2x = b/8 dir.

  6x = (2.3)x = 2x.3x = (b/8).2a = (a.b)/4

  bulunur.

  Örnek 22:

  m, n, p birer tamsayı olmak üzere, 2m + 2n + 2p = 28 ve m > n > p ise,

  m + 2n -3p = ?

  Çözüm:

  2m + 2n + 2p = 28 ve m > n > p koşulunu sağlayan değerler şunlardır:

  m = 4, n = 3, p = 2.

  Böylece,

  m + 2n -3p = 4 + 2.3 - 3.2 = 4 + 6 - 6 = 4 olur.

  Örnek 23:

  16m = 5 ise, 22m kaç olur?

  Çözüm:

  16m = 5 Þ (24)m = 5 Þ 24m = 5 Þ (24m )1/2 = (5)1/2 Þ 22m = 51/2 bulunur.

  Örnek 24:  Çözüm:  Örnek 25:  ise, x kaçtır?

  Çözüm:  x+1 = 0

  x = -1

  = 4 - 9 + 8 = 12 - 9 = 3

  Örnek 27:

  2x = 15, 3y = 90, 7z = 30 ise, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

  a) x < y < z b) z < x < y c) y < x < z d) x < z < y e) z < y < x

  Çözüm:

  2x = 15 olduğundan, x değeri 3 ile 4 arasındadır. Yani, 3 < x < 4 dür.

  3y = 90 olduğundan, y değeri 4 ile 5 arasındadır. Yani, 4 < y < 5 dir.

  7z = 30 olduğundan, z değeri 1 ile 2 arasındadır. Yani, 1 < z < 2 dir.

  Dolayısıyla,

  z < x < y

  olmalıdır. Doğru seçenek, b dir.
+ Yorum Gönder


üslü ifadeler nedir bilgi