+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Divan ı lügat it türk özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan ı lügat it türk özellikleri
  Divan ı lügat it türk özellikleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Divan ı lügat it türk özellikleri

  Divan ı lügat it türk özellikleri

  Divanı Lügatit Türkün Özellikleri Nedir
  1. 11. yüzyılda yazılmıştır.
  2. Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır.
  3. Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır.
  4. Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
  5. Yazarı, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır.
  6. Sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliği, onun, kendinden sonraki Türk yazını için çok önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır.)
  7. Aruz ölçüsüyle yazılmıştır
  8. Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verilerek açıklanmıştır.
  9. Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir.
  10. Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.
  11. Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir.
  12. Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.
  13. Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir.
  14. Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk bo lan arasında dolaşarak derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.
  15. Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita yer almaktadır.
  16. Bağdat'ta yazılan Divanü Lügati't-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Divan ı lügat it türk özellikleri

  Divan ı lügat it türk özellikleri hakkında

  Divanü Lügati't-Türk (Arapça: ديوان لغات الترك) , (Günümüz Türkçesi ile: Türk Diyalektleri Sözlüğü) , Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072 - 1074 yılları arasında yazılan Türkçe - Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup, batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.

  Kökleşik Arap sözlük bilgisi ilkelerine göre hazırlanmış olan sözlük, Kaşgarlı Mahmud'un Türk boylarıyla ilgili ayrıntılı bilgisinin yanı sıra, Arap dil bilimi konusunda da esaslı bir eğitim görmüş olduğunu gösterir.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  “Türk Dilleri Sözlüğü” anlamına gelir. Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 tarihleri arasında yazılmıştır. Eser bir sözlük olarak hazırlanmasına rağmen, Türk sosyolojisi, psikolojisi, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgi veren önemli bir eserdir.

  Türkçe’nin önemini anlatmak ve Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Mensur (düzyazı) bir eserdir. Türkçe’nin ilk sözlüğü kabul edilir. Kelimeleri göçebe boylar arasında gezerek bizzat kendisi derlemiştir. (Diğer önemli sözlükler: Ali Şir Nevai, Muhakemetü’l-Lugeteyn, Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki). İslamiyet öncesi edebiyatın sagu, koşuk ve sav örneklerini içerir.

  Eserde 7500 kelime ve Arapça karşılıklarıyla bunların kullanıldığı örnek cümle veya şiirler, dilbilgisi kuralları ve bir harita (o devirdeki Türk boylarının yerleşim alanını gösteren) bulunmaktadır. Etnografik bir eser olarak kabul edilir. Zamanında konuşulan ve yazılan Türk lehçelerindeki 7500 Türkçe kelimeye Arapça karşılıklar veren ve harf sırasına göre düzenlenmiş bir sözlük durumundadır. Ayrıca manzum-mensur parçalar (sav, sagu, koşuk), örnekler ve bazı olaylarla donatılmış bir ansiklopedidir. Zamanın Türk tarih ve efsanelerine, coğrafya, halk edebiyatı ve folkloruna dair geniş bilgiler vererek Türkoloji’nin temellerini atmıştır


+ Yorum Gönder