+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Gazelin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Gazelin özellikleri
  Gazelin özellikleri nelerdir. Gazel hangi konularda yazılır belli yazım özellikleri var mıdır. Gazel yazımında kullanılan ölçüler nelerdir bana gazel konusunda acil bilgi gerekiyor bana acil olarak bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Gazelin özellikleri  Gazelin özellikleri hakkında bilgi


  GAZEL
  *Şairin özel duygularını, sevinç ve acılarını, aşkını dile getirdiği Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
  *En az 5, en çok 15 beyitten oluşur
  *Aruz ölçüsünün her kalıbı ile yazılır
  *Genellikle konu birliği olmadığı için, gazellere konuyu belirten bir başlık, bir ad konmaz; gazeller rediflerle anılırlar
  *sevgi güzellik ve içki konularını işlemekle birlikte, düşünceye dayalı felsefi ve öğretici konuları işleyen gazeller de vardır.
  *İlk beyitine matla, son beyitine matka denir.
  *en güzel beyitine beytü'l gazel denir.
  *Bütün beyitler beytü'l gazel güzelliğinde ise buna yekavaz denir.
  *Konu bakımından halk edebiyatındaki benzeri koşmadır.
  *Bütün beyitleri aynı konuyu işleyen gazele yekahenk gazel denir.
  *Makta beyitinde şairin mahlası geçer.
  *İlk beyit kendi arasında kafiyeli iken, sonra gelen beyitlerin birinci dizesi serbest, ikinci dizesi ise ilk beyitle kafiyelenir.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Gazeller divan edebiyatının aşk, sevinç, mutluluk anlatan şiirleridir. Gazeller genellikle aşk acısı üzerine yazılırlar. Gazeller genellikle 5 ila 15 beyitten oluşurlar. Güzel beyitlere beytül gazel denir. Gazeller aruz ölçüsü ile yazılmaktadır.
+ Yorum Gönder