+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Manzum hikaye nin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Manzum hikaye nin özellikleri
  Manzum hikaye nin özellikleri 2. Asel
  Bayan Üye

  Manzum hikaye nin özellikleri

  Manzum hikaye nin özellikleri hakkında bilgi

  Manzum hikâyeler edebi metinlerdir.
  Konu ve özellik bakımından hikâye ile aynı özellikleri gösterirler.
  Manzum hikâyelerde şair ya bir olayı anlatır ya da bir öğüt verme çabası içindedir.
  Manzum hikâyeler genellikle bir çevre tasviriyle başlar, ardından o çevrede bulunan kişiler anlatılır. Daha sonra ise olay anlatılır. Amaç okuyucuya bu bölümde ders veya öğüt vermektir.
  Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hikâye ile benzer özellikler gösterir.
  Manzum hikâyeler düşündürücü ve eğiticidir.
  Manzum hikâyeler birçok bölümden oluşur. İlk bölümde anlatılmak istenen olaydan ve kişilerden bahsedilir. İkinci bölümde ise olaylar anlatılır ve örneklerle tasdik edilir. Üçüncü bölümde ise olay son bulur ve okuyucuya ders vermeyi güden cümleler yer alır.
  Manzum hikâyede her olay işlenebilir. Sıradan olaylar, sosyal olaylar vs.
  Manzum hikâyeler dörtlük , beyit, bent şeklinde de yazılabilir.
  Mensur hikâyeden (düzyazı) hiçbir farkı yoktur. Kişiler, zaman, mekân, olay bu hikâyelerde de vardır. Tek farkı şiirsel olması, dizeleri, kafiye ve redifleridir.
+ Yorum Gönder


manzum hikaye nedir özellikleri nelerdir