+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Beyanname nedir çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Beyanname nedir çeşitleri nelerdir
  Beyanname nedir çeşitleri nelerdir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Beyanname nedir çeşitleri nelerdir

  Beyanname nedir

  Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek yazı ile yapılan bildirim

  Günümüzde, gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınan vergilerde büyük ölçüde beyanname usulüne başvurulmaktadır. beyan sisteminin başlıca faydası vergi idaresi ile mükellef arasında işbirliğini ve verginin ödeme gücüne uygun alınmasını sağlamasıdır. beyannamelerin doğruluğunun vergi idaresince kontrol güçlüğü, bu sistemin en önemli mahzurudur.

  Vergi beyannamelerinden başka, maliye dışındaki kamu idarelerine verilmesi gereken bildirimlerden de beyannamelerden, söz edilebilir sicilli ticaret, mühür ve imza beyannameleri gibi. Bu bildirimlerde imza sahibinin imzasının noterce tasdiki de gerekebilir.

  Vergi beyannamesi nedir?
  Vergi borçlarının miktarını hesaplamak için mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilen çizelge, bildirge'dir.

  Vergi beyannamelerinde hangi bilgiler yer alır?
  Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

  Muhtasar Beyanname nedir?
  Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.

  E-Beyanname nedir?
  E-Beyanname sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Beyannamelerin İnternet üzerinden verilmesini sağlayan elektronik hizmettir.

  E-Beyanname'nin avantajları nelerdir?
  1- Kağıt tasarrufu.

  2- Depolama maliyetlerinden tasarruf.

  3- İşgücü tasarrufu.

  4- İşlemler daha hızlı yürür.

  5- Vergi dairesine gitme gereği ortadan kalkar.

  Geçici vergi nedir?
  Geçici vergi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

  Geçici vergi beyannamesi nedir?
  Geçici vergi ödemek amacıyla düzenlenen beyanname türüdür.

  Beyanname çeşitleri nelerdir?
  1- Katma Değer Vergisi Beyannamesi

  2- Muhtasar Vergisi Beyannamesi

  3- Geçici Vergi Beyannamesi

  4- Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  5- Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

  6- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

  Beyanname düzenleme programları
  Resmi Beyanname düzenleme programı

  Tabim Beyanname Programı

  AKINSOFT Wolvox Beyanname Programı

  Penos Beyanname Düzenleme Programı

  Beyanname kelimesinin cümle içerisinde kullanımı
  "Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış."

  Dış Bağlantılar
  İnternet Vergi Dairesi

  Beyanname örnek formları

  Beyanname verme ve ödeme süreleri
+ Yorum Gönder


Beyanname nedir çeşitleri nelerdir,  beyanname çeşitleri,  beyanname çeşitleri nelerdir,  beyanname türleri,  beyanname türleri nelerdir,  beyanname çeşitleri nedir