+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Nem nedir çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nem nedir çeşitleri nelerdir
  Nem nedir çeşitleri nelerdir. Nem nasıl oluşur nemin ne gibi yararları ve zararları vardır bana nem konusunda acil bilgi gerekmektedir bana nem konusunda acil bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Nem nedir çeşitleri nelerdir

  Nem nedir çeşitleri nelerdir


  Su, canlıların ihtiyaç duyduğu ve onların yaşamasını sağlayan en önemli maddelerdendir. Havadaki su buharına nem adı verilir. Su, katı, gaz ve sıvı hallerde bulunmaktadır. Bunlar sıcaklık şartlarına göre birinden diğerine dönüşmektedir. Su belirli bir sıcaklıkta buharlaşarak gaz haline geçmekte, sıcaklığın düşmesiyle gaz halindeki su buharı yoğunlaşarak sıvı (yağmur), ya da katı (dolu-kar) haline dönüşerek yere düşmektedir. Yağışlarla yeryüzüne düşen su bir süre sonra yeniden buharlaşarak havaya karışır. Buna su dolaşımı (su döngüsü) denir. Su buharının kaynağı yeryüzündeki sular ve bitkilerdir. Okyanus, deniz, göller, akarsular, kar ve buz yüzeylerinin buharlaşması ayrıca bitkilerin terlemesi sonucu buharlaşan su, yükselerek atmosfere karışır. Havadaki nem “higrometre” adı verilen aletlerle ölçülür ve nem miktarı “gram” ile ifade edilir. Nem üç şekilde ifade edilir.

  1. Mutlak Nem
  1 m3 hava içerisinde bulunan su buharı miktarıdır. Gram olarak ifade edilir. Mutlak nem, sıcaklık ve buharlaşmanın fazla olduğu ekvatoral bölgede, alçak yerlerde ve deniz kenarlarında fazla, kutup bölgelerinde, yüksek dağlarda, kara içlerinde ve soğuk yerlerde azdır. Mutlak nem sıcaklıkla doğru yükseltiyle ters orantılıdır.

  Havadaki nem miktarını;
  - Sıcaklık (Buharlaşma şiddeti)
  - Su kütlesinin yüzey genişliği (deniz, göl)
  - Yükselti
  - Rüzgâr
  - Okyanus akıntıları etkiler.

  2. Maksimum Nem (Doyma noktası)
  1 metreküp havanın belli sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem denir. Maksimum nem sıcaklığa bağlı olarak değişir. Sıcaklık arttıkça hava genişleyeceğinden taşıyabileceği nem miktarı artar. Sıcaklık azaldıkça hava büzülür ve böylece taşıyabileceği nem miktarı azalır. Maksimum nem sıcaklıkla doğru, yükseltiyle ters orantılıdır.
  Havanın her sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarı farklıdır.  Belli sıcaklıklarda havanın taşıyabileceği nem miktarları

  Tabloda görüldüğü gibi, 1 m3 hava, – 20 °C’de en fazla 1.06 gr nem taşıyabilecek kapasitedeyken, aynı hava kütlesi 40 °C’de 50,09 gr nem taşıyabilmektedir.

  3. Bağıl (Oransal – Nisbi – Özgül) Nem
  Bağıl nem, belli bir sıcaklıkta havada mevcut su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla su buharı miktarına (maksimum neme) oranıdır. Yüzde olarak ifade edilir.

  Örneğin 0 °C’deki bir hava kütlesi yaklaşık olarak 5 gram nem taşır. Bu sıcaklıkta hava içerisinde 2 gram nem varsa havanın bağıl nemi yaklaşık % 40′dır.

  Mutlak nem ile maksimum nem arasındaki farka havanın nem açığı denir. Verilen örnekte havanın nem açığı 3 gr (% 60) dır. Bağıl nem ile nem açığının toplamı 100 olmalıdır. (Yukarıdaki örnekte bağıl nem % 40, nem açığı % 60 dır. Toplam %100 eder.)
  - Mutlak nem, maksimum neme erişince hava nem bakımından doyma noktasına ulaşır. Bağıl nem % 100 olur. Havanın nem açığı kapanır. Bir yerde sıcaklık arttığı zaman havanın maksimum nemi arttığından hava doyma noktasından uzaklaşır. Nem açığı artar, bağıl nem azalır. Yani sıcaklıkla bağıl nem arasında ters orantı vardır.
  - Çöllerde, kara içlerinde bağıl nem azdır.
  - Deniz üzerinde, Ekvatoral bölgede, kutuplarda bağıl nem fazla
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Nem havada bulunan su buharıdır. Su sıvı, gaz ve katı şekilde bulunur. Suyun ısı sonucu buharlaşması havada neme neden olur. Su sıcaklığın etkisi ile buharlaşır ve havanın soğuması ile tekrardan yağmur olarak geri yağmaktadır.
+ Yorum Gönder