+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Mektup nedir özellikleri ve çeşitleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mektup nedir özellikleri ve çeşitleri nelerdir
  Mektup nedir özellikleri ve çeşitleri nelerdir. Mektup hangi amaç ile yazılır ve yazım kuralları var mıdır bana mektup konusunda çok acil bilgi gerekmektedir bana mektup konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Şemsihan
  Devamlı Üye

  Mektup nedir özellikleri ve çeşitleri nelerdir  Mektup nedir özellikleri ve çeşitleri nelerdir hakkında bilgi
  Tanım: Mektup, başka bir yerde bulunan bir kişiye, bir topluluğa ya da bir kuruma bir maksadı bildirmek için yazılan yazıdır.

  Mektubun Tarihi
  Mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar ortaya çıkmış eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler; Mısır firavunlarının diplomatik mektupları (MÖ 15. - 14. yüz yılları) ile Hitit krallarının Hattuşa (Boğazköy) arşivinde bulunan mektuplarıdır. Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini, Yunan edebiyatında görürüz. Mektup, bir edebiyat türü olarak, özellikle Latin edebiyatında gelişip yaygınlaşmıştır. Bu alanda yazanların başında Cicero (MÖ 106 - 43) gelir. Rönesans’tan bu yana Avrupa’da çeşitli ülkelerde bu türün yaygınlaştığı görülür. Özellikle Fransa’da mektup türü büyük gelişme göstermiştir. Mektup türünün Türk edebiyatında epey uzun bir geçmişi vardır. Münşeatlarda (Nesir halindeki yazıları bir araya toplanmasından meydana gelen eserlere denir.) resmi ve özel mektuplara geniş yer verilirdi. Şinasi’ nin öncülüğünde başlayan düz anlatım akımı, mektuplarda da etkisini göstermiş; Tanzimat’tan bu yana yazılan özel mektuplarda yapmacıksız, doğal bir anlatım kullanılmıştır.

  Mektupta Amaç
  • Bir haberi almak ya da vermek.
  •Bir konuyu yazılı olarak tartışmak.
  •Herhangi bir konuda sevincimizi ya da üzüntümüzü bildirmek.
  •Birinden yardım dilemek ya da ona yardım etme isteğinde bulunmak.
  •Bir işi sonuçlandırmak.
  Mektupta Biçim
  1. Hitap: Mektup yazılan kişiye olan ilgi ve yakınlığımıza bağlıdır. Samimi olduğumuz kişilere “Canım, Dostum”, yeni tanıştığımız ya da resmi olduğumuz kişilere “Bay, Bayan, Sayın” şeklinden hitap edebiliriz.
  2. Giriş ve Gelişme: Mektubun amacını belirten bölümdür. Amaca doğrudan doğruya girilir. Bir haber öğrenmek için mi, bir sorunu tartışmak için mi, bir mektuba cevap olarak mı yazıldığı bu bölümde ortaya konur.
  3. Sonuç: Bu bölümde klişeleşmiş cümleler, selam ve iyi dilekler yer almalıdır.

  Mektup Yazılırken Uyulması Gereken İlkeler
  • Mektup çizgisiz ve beyaz bir kağıda yazılmalıdır.
  •Kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır.
  •Mektup, kurşun kalemle yazılmamalıdır.
  •Mektup kağıdının sağ üst kısmına yazıldığı yer ve tarih konulmalıdır.
  •Mektup bitince imzalanmalı, sol üst köşesine de adres yazılmalıdır.
  Mektup Zarfı
  • İçindeki yazılar okunmayacak kalınlıkta olmalıdır.
  •Gönderenin adresi zarfın ön yüzünün sol üst köşesine yazılmalıdır.
  •Gideceği yerin adresi orta sağ kısma yazılmalıdır.
  •Gideceği kentin adı, en alt sağ köşeye büyük harflerle yazılmalıdır.
  •Pul sağ üst köşeye yapıştırılmalıdır.
  Mektup Çeşitleri
  •Özel Mektuplar
  •İş Mektupları
  •Resmi Mektuplar
  •Edebi ve Felsefi Mektuplar
  •Açık Mektuplar
  •Özel Mektuplar

  Özel Mektuplar
  Tanışan ve aralarında bir yakınlık olan kişilerin birlerine yazdıkları mektuplardır.

  Özel Mektup Çeşitleri
  •Teşekkür mektubu
  •Baş sağlığı ve teselli mektubu
  •Özür dileme mektubu
  •Davetiye mektup ve kartları
  •Tebrik mektubu
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Mektup iletişim aracıdır. İnsanlar bir isteklerini bildirmek yada kendilerinden haber vermek ve karşılarındaki kişiden haber almak için mektup kullanırlar. Mektup çok eski bir tarihe sahiptir. Bulunan ilk örnekler 14/15 . yüzyıla aittir. Mektup yazımı hitap ile başlar. mektup beyaz çizgisiz kağıda yazılmakta ve kağıdın sadece bir yüzü kullanılmaktadır. sağ üste tarih sol üste ise adres yazılmalıdır.
+ Yorum Gönder