+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Dede korkut hikayelerinin hakkında genel bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dede korkut hikayelerinin hakkında genel bilgi
  Dede korkut hikayelerinin hakkında genel bilgi 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Dede korkut hikayelerinin hakkında genel bilgi  İslamiyet öncesi doğan, İslamiyetin kabûlü ile İslamî renge bürünen ve destan hususiyeti taşıyan hikayeler. Hikayelerin hepsinde Dede Korkud adlı bir Türk ermişinin ortaya çıkarak deyişler demesi, Oğuzname düzmesi, destan söyleyip Oğuz halkına nasihatta bulunması; onların Dede Korkud Hikayeleri adıyla anılmasına sebep olmuştur. Hikayelerin tamamının bulunduğu kitaba da Kitab-ı Dede Korkud (Dede Korkud Kitabı) denilmektedir. Hikayeler Oğuz Türklerine aittir.Oğuz Türklerinin 24 boya ayrılması sebebiyle, sayılarının Oğuz boyları kadar olması fikri bazı Türkologlar tarafından düşünülmüşse de, bugün elimizde sadece 12 hikaye bulunmaktadır.

  Dede Korkut hikâyeleri

  Oğuz Türkleri'nin en bilinen


  epik

  destanlarındandır. Destanın

  9. yüzyıla dayandığı varsayılsa da, Türk boylarının göçmen olmalarından dolayı tam olarak bir tarih belirlemek mümkün değildir. Dede Korkut Kitabındaki hikayeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünüdür. Bu süreç içerisinde değişikliklere uğrayan hikayeler

  16. yüzyılda yazıya geçirilmişlerdir.
+ Yorum Gönder