+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Denizli ili hakkında genel bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Denizli ili hakkında genel bilgi
  Denizli ili hakkında genel bilgi verebilir misiniz. Denizli hangi bölgede yer alan bir ildir. Denizlide iklim ve bitki örtüsü nasıldır nasıl özelliklere sahiptir bana bu konularda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Denizli ili hakkında genel bilgi

  Denizli İli Hakkında Bilgiler


  Bu Makale Henüz Oylanmadı
  Anadolu Yarımadası´nın güneybatı, Ege Bölgesi´nin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır. Denizli İli´nin her iki bölge üzerinde de toprakları vardır. Denizli ili 28o38´ - 30o05´ doğu meridyenleri (doğu uç noktası; Çivril ilçesi Gümüşsu - Gökgöl Koyu Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç Aydın, Manisa; güneyde Muğla; kuzeydoğuda Uşak illeri ile komşudur.) Yüzölçümü 11.868km², denizden yükseltisi ise 4İlin kuzey kısmı Ege, güney kısmı Akdeniz bölgesine dahildir. Kıyı kesimlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan, kuzey kısımda az da olsa iç bölgelerin iklimi hissedilir. Ege Bölgesi ikliminden sıcaklık olarak biraz düşük farklılıklar görülebilir. Denizli´de dağlar genel olarak denize doğru dik olduğundan, denizden gelen rüzgarlara açık bulunmaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. İlde yıllık sıcaklık ortalaması 15,8 oC´dir 28m´dir. Denizli şehri ilk defa, bugün şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında, M.Ö. 261 - 245 yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiokhos tarafından kurulmuştur. II. Antiokhos kente karısı Laodike´nin adını vermiştir. Laodike´nin kenti anlamına gelen "Laodikeia" adını alan kent, M. S. 7. yüzyılda büyük bir depremle yıkılınca, kent bugünkü Kaleiçi mevkiine taşınmıştır. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, kenti "Ladik" adıyla anmışlardır. Laodikeia Kazıları) Denizli adına, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi seciye sicilleri Ladik ismini vermektedir. İbni Batuta´nın seyahatnamesinde Tunguzlu denilmektedir. Mesalikullebsar´da da Tunguzlu olarak kaydedilmiştir. Timurlenk´in zafernamesini yazan, Şerafettin Zemdi Tenguzlug ve Tonguzlug gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe´de Deniz demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli demektir. Netice olarak Denizli adı, Tenguzlu ve Tunguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü şeklini almıştır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Denizli Ege bölgesinde yer alan bir ilimizdir. Denizli Ege bölgesinde yer almasına rağmen ege ikliminden çok iç anadolu iklimi hüküm sürmektedir. Kışları sert ve soğuk geçiren denizlide yazlar sıcak ve kurak geçmektedir. Denizli pamukkale nedeni ile her yıl yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır.
+ Yorum Gönder